01/08/2008

Veel beloven en weinig geven doet de zotten in vreugde leven. (spa spreekwoord)

Luisteren blijft de boodschap

Een gemeentelijke website, een heus eigen informatief programma op de regionale TV-zender, een veelbesproken mobiliteitsenquête, elektronische informatiepanelen… er is veel gebeurd in Willebroek op het vlak van communicatie.

Nu is communiceren tweerichtingsverkeer. Niet enkel informeren, maar ook geïnformeerd worden. Om dat tweerichtingsverkeer als lokale overheid waar te maken, moet je kunnen luisteren. Naar wat er leeft, en wat er schort. De initiatieven die we de komende legislatuur wensen te nemen, staan in dat teken. Ze zijn het resultaat van wat we van u opgevangen hebben – en effenen de weg voor wat we nog van u wensen te vernemen, natuurlijk.

 

Een ander woord voor bereikbaarheid   is ‘ontsluiting’.  Wel,   ontsluiten zullen   we.  We  denken  in  de  eerste plaats aan Willebroek-Noord. *(zou je daar nu geen kractterm tegenover zetten ? In plaats van in de eerste plaats  te zorgen dat er geen nieuwe overlast bijkomt in nog ongerept gebied en daar een hele dorpgemeenschap mee opscheept !)  Daar   vragen de  opnieuw  in gebruik       genomen bedrijfsterreinen   om   een       betere ontsluiting.   * (Tisselt is bijzaak, daar wonen toch geen kiezers van ons, hoofdzaak is dat die daar belastingen betalen. Tisselt 'd'as' voor binnen 20 jaar misschien)

Ook de bereikbaarheid van Kersdonk  blijft  een prioriteit. We willen de gewone  straten hier maximaal en blijvend   ontlasten   van   het   zware         verkeer. De  Tisseltenaren    zullen         het graag lezen…

* (zelfs tijdens de werken in de Baeckelmansstraat zorgen wij ervoor dat er nog altijd zo’n 400 zware vrachtwagens door UW dorpsstraat rammelen naar Apparec en Indaver, Tisseltenaren, je moet toch weten dat wij als SPA van Willebroek, verantwoordelijk zijn voor heel België wat oud papier en afgedankte huishoudtoestellen betreft. Dat jullie daardoor om 6 h 's morgen uit jullie bed daveren..., tja "ochtendstond heeft goud in de mond" )                  

Een directe ontsluiting van  de A12  is een noodzaak. We dringen  daar  voor  aan bij de Vlaamse Overheid.   *(dag Jan, wij hebben hiervan geen last, en daarbij "eerst oomke en dan zijn kinderen" Het centrum van Willebroek dat we jarenlang hebben laten verloederen, gaat voor op die kankeraars uit de deelgemeenten) 

 

 

“Wij zen de mannen die de gaas doen brannen........”

 DAT waren onze woorden in 2004 !!!! 

Vandaag 2008 (bijna 2009 ) 

 Hewel Tisseltenaren, wat heb je er al van gezien ?    

Jamaar de gemeentelijke belastingen die hebben we toch al verhoogd, en dan nog altijd maar kankeren dat we nog niets gedaan hebben.

Tekst uit verkiezingscampagne Spa Willebroek (zie hun website en vergelijk hun artikels met de realiteit, jongens toch, wat kun je van deze personen nog geloven.....  )   * Blauwe tekst is replicerende commentaar.

-