15/04/2009

Loontje komt om zijn boontje...

 

Als je als politieker al een rooie kop hebt, dan kan je niet meer rood worden als je leugens vertelt..............

   

En toch zijn er zelfs in Tisselt nog onnozelaars die een reclamepaneel voor deze rooie bende in hun tuin willen planten. Je moet maar kleur durven bekennen !

 Ze staan er weer met hun 'breed kikkersmoel' om u de hemel op aarde te beloven ! Wat hebben ze al gerealiseerd in Tisselt : NIKS, nog steeds meer dan 1000 zware vrachtwagens door het dorpscentrum. ELKE dag nog meer dan 50 vrachtwagens door Baeckelmansstraat naar site Kersdonk.  GEEN ONTSLUITING NAAR A12 of voor de J. De Blockstraat naar de N16. Kritiek op een ander, maar een ander kan het WEL in Breendonk !

 * * * * * * * * * * * 

Verkiezingscartoon in KNACK - 'Comical Ali praat' van een 'seut'

1° plaats op een kieslijst samen met iemand op de 8° plaats. Deze partij onderandere  zorgt ervoor dat er in Tisselt,  elke dag, meer dan 1000 vrachtwagens door het dorpscentrum daveren. Deze partij zorgt er voor dat er nog meer groene ruimten omgezet worden naar industrie en logistiek.   Deze partij is onbekwaam om een degelijke ontsluiting voor de bedrijven te realiseren. Deze partij zal het nu eens  komen uitleggen hoe het moet ! 'waaant wijijij hebbbeeeen eeeen duuuurfplannn'

 En voilà, hier nog zo een lamp van 25 watt die denkt dat ze licht geeft voor 100 watt ! De 400 nieuwe jobs in Tisselt ! Dag Jan ! , WEL meer dan 1000 30-tonners per dag door ons dorpscentrum. Geen ontsluitingswegen, geen aangepaste wegenstruktuur, NIETS, alleen politieke dikkenekkerij en OVERLAST voor de bewoners van Tisselt.

Meeste ongevallen met vrachtwagens niet op snelwegen.

Uit de cijfers blijkt dat vrachtwagens minder vaak betrokken zijn bij ongevallen, maar dat de gevolgen ervan erger zijn. De meeste dodelijke ongevallen met vrachtwagens gebeuren niet op snelwegen, meldt de VRT-radio.

Dus wel in dorpskernen, en daar zouden alle vrachtwagens moeten verboden worden !

En toch heeft het hoofdzakelijk socialistisch gemeentebestuur van Willebroek er voor gezorgd dat er meer dan 1000 van deze mastodonten per dag door het centrum van Tisselt daveren ! Zelfs door de vernieuwde en nog niet afgewerkte Baeckelmansstraat !  De gemeente Puurs voorziet in een laterale uitweg aan de A12. De SOCIALISTEN van Willebroek KUNNEN DAT NIET ! Professor Boudewijn Bouckaert van R.Universiteit Gent stelde reeds 'waarvoor staat deze partij nog'......'denken ze nog dat ze in de jaren 20 van vorige eeuw leven ?'

Snelheidscontroles GVA

"28/04 De politie hield tijdens het weekend een snelheidscontrole op de Westdijk (Waren daar ook vrachtwagens van Schenker en DHL bij ?). Er werden 46 bestuurders gecontroleerd. Negentien van hen werden geverbaliseerd omdat ze te snel reden. Van één bestuurder werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. … "

In de Baeckelmansstraat wordt nooit gecontroleerd, niet op snelheid, niet op vrachtwagens, niet op negeren van verbodstekens. In tegenstelling ! Hier worden witte stippelijnen op het wegdek aangebracht opdat het verkeer harder en sneller zou kunnen optrekken vanaf het kruispunt met de J. De Blockstraat richting Breendonk.

Welke onnozelaar noemt zich 'verkeersspecialist' om dergelijke idiote voorstellen te realiseren ? Weet je, dit is de ENIGE straat, waar witte lijnen worden aangebracht en waar ALLE kruisende straten GEEN witte makeringen hebben.

Door voertuigen toe te laten te stationeren in het straatbeeld  zou de snelheid EN het doorgaand verkeer sterk afnemen.

*******************************************

 Open VLD bekritiseert het jarenlange socialistisch bestuur van Willebroek, tijdens een vergadering in het ‘kasteeltje’ te Blaasveld en provoceert tot veranderingen.

Overigens terecht, want de socialisten van Willebroek hebben steeds geijverd om een ‘sociale hulpbehoevende bevolking’ binnen de gemeentelijke grenzen te halen. Naast sociale gevallen, een massa laag geschoolden, allochtonen en asielzoekers. Bezie maar wat een overdosis aan sociale woningen en voorzieningen  die in Willebroek werden gerealiseerd in vergelijking met naburige gemeenten , zoals overdreven sportinfrastructuren, sociale woonwijken en dergelijke. BROOD EN SPELEN ! Deze massa van de inwoners, die evenwel recht hebben op een mensvriendelijke en hulpbiedende levenswijze, daar geen kritiek over, maar deze mensen werden jarenlang naar hier gehaald omdat deze bevolkingsgroep 100 % socialistisch stemt, DUS met de bijbedoeling om het socialisme, lees, BEPAALDE GEMEENTELIJKE BESTUURSMANDATEN te kunnen behouden door bepaalde politiekers. MAAR deze bevolkingsgroep brengt ook geen welvaart maar veeleer armoede mee. En denk je dat deze politiekers echt om deze bevolkingsgroep geven ? Waarom worden alle hoge bestuursmandaten  dan door socialisten ingevuld ? Fortis=Verwilst 4 miljoen euro opstappremie, NMBS, Nationale Bank=Quaden , Zeehaven Oostende=Van de Lanotte, Belgacom enz. enz. In welke politieke partij kwamen de meeste schandalen voor : geldverbranden, Agusta helikopters, ABBV vakbond,  enz.

Dus voor DAT socialistisch bestuur hebben we bitter weinig erkenning.

Als men de overrompelende industriële vestigen beziet in Tisselt, inderdaad zeer grote loodsen OM TE LADEN EN TE LOSSEN met als gevolg een ongeoorloofd aantal transporten door vrachtwagens in het centrum van Tisselt die GEEN ENKELE TOEGEVOEGDE WAARDE aan de bevolking brengt,

INTEGENDEEL! Fijn stof, uitlaatgassen, milieuverloedering, verkeersagressie, verkeersproblemen en risico’s voor de lokale bewoners, afzichtelijk uitzichten op fabriekgevels in plaats van natuurbehoud. EN aangezien deze logistieke bedrijven praktisch geen werknemers hebben, want transport wordt volledig in onderaanneming uitgeleverd aan zelfstandige vrachtwagenbestuurders of bedrijven die hier niet gevestigd zijn, vallen hier bitter weinig belastingen te heffen. De logistieke bedrijven zelf resulteren ZOVEEL mogelijk op een financieel NUL resultaat (afschrijvingen op investeringen edg) en brengen dus zeker geen aarde aan de dijk van de gemeentekas! De Lasten, die zijn voor de lokale Willebroekenaar: DE HOOGSTE BELASTINGEN VAN HEEL VLAANDEREN door deze SOCIALISTEN !

Bezie uw aanslag biljet en bereken op de federale belastingen eens 5 % (Aartselaar, Duffel, Keerbergen) en vergelijk dat eens met (Willebroek) 8,50 %.  Voor een gemiddeld gezin betekent dit tot 1500 euro per jaar !!! dat u meer aan belastingen betaalt. Een “seut” uit Mechelen vindt dan nog dat de “sterkere schouders, iets meer moeten dragen”… Maar weet die zelfde “seut” dan niet ook dat sterkere schouders ook geen cadeaus hebben gekregen, dat deze mensen zichzelf met veel inzet moeten omhoog werken, terwijl een groot deel  loozers van socialisten liever scanderen “wat zou ik me vandaag inzetten, als de baas mij morgen niet meer nodig heeft, zwiert die me toch ook buiten….”

Gaat de Open VLD nu vrijuit ? VERDOMME NEEN ! Was het niet die Mechelse mooiprater die via het lokaal VLD blaadje in Tisselt kwam aandraven met “BART SOMERS creëert 400 nieuwe jobs in Tisselt” waarschijnlijk omdat hij mee betrokken was in de planning en aantrekken van SCHENKER op de  KERSDONK ?

Bij Schenker werken momenteel 198 mensen. 145 waren MUTATIE jobs, m.a.w. al deze personen werkten reeds bij Schenker en moeten nu zelf kilometers huis-werk verkeer betalen. Velen dienen elke dag meer dan 60 km afstand af te leggen. Van de  overigen 53 zijn er niet meer dan een twintigtal Willebroekenaren….In totaal werden hier maar een 40-tal nieuwe jobs gecreëerd !

Ook over de bijkomende overlast in Tisselt, de duizenden vrachtwagens, het gebrek aan ontsluitingswegen enz werd door deze mooiprater met geen woord gerept. Laat staan dat hij daar zou  wakker van liggen, wat natuurlijk niet wegneemt dat de socialisten dit project GEEN HAAR BREED in de weg hebben gelegd. Werkvolk stemt voor de socialisten……

Dat de huidige burgemeester verklaart dat deze manier van werken zich niet meer zou herhalen is dus ook 'COMICAL ALI PRAAT' omdat ondertussen weeral 60 ha landbouwgrond omgezet worden naar industrieterrein EN dat er door dezelfde socialisten GEEN ENKELE aanzet is gedaan voor het creëren van degelijke ontsluitingswegen naar de A12 OF om het doorgaand vracht- en personenverkeer DRASTISCH AAN BANDEN TE LEGGEN  iets wat Puurs, Breendonk WEL KAN !

De Tisseltse dorpstraten moeten allemaal een 'low traffik' profiel krijgen.

De vernieuwde J. De Blockstraat en Baeckelmansstraat moeten VERKEERSLUW worden. Hetzij met snelheidsbegrenzers, stationeren in het straatsbeeld, hoogtebegrenzers, electronische controles op snelheid en op vrachtwagens.

NU!

 

Comments

Inderdaad, het socialisme in Willebroek heeft sinds de jaren 1960-1970 meer negatieve dan positieve gevolgen gehad. Op de voornoemde bijeenkomst was ook M Turtelboom aanwezig. Wat betreft de asielaanvragers weet deze dame zeer goed dat een tweede nationalisatieronde, zoals vorige keer toen 35000 illegalen onder druk van de socialisten, direkt Belg werden, haar partij Open VLD, volledig van de kaart zou vegen! Solidariteit: JA, Profitariaat, zoals de socialisten verdedigen: NEEN. EN Bart Somers heeft deze keer niet gezegd 'read my lips'. Bedenk evenwel dat grootpraters meestal dommerikken zijn.

Posted by: R.v.E | 16/04/2009

Socialisten ! In de fortis-saga dienen we ook op te merken dat de grootste vernieling, verknechting en verkrachting gebeurde door Nederlands ROODSTE SOCIALIST: Wouter Bos. Socialisten heffen altijd en overal belastingen en zijn zoals bankovervallers: 'ze zullen dat geld wel kunnen missen... en wij worden er beter van.

Posted by: Verbeeren J | 16/04/2009

Katrhleen Van Brempt zou Tisselt ontsluiten naar A12 Kathleen Van Brempt zouy Tisselt ontsluiten naar A12 EN een light-tram van Antwerpen over Boom en Willebroek naar Brussel laten rijen. Ten eerste is het weeral een 'rooie' die over een projekt spreekt van ettelijke honderden liljoenen euro, die ook Vlaanderen niet heeft. Ten tweede wil ze 850 km 'light trams' laten rijden binnen de 10 jaar. Nu heeft ze op 5 jaar maximum 10 km tramlijn laten aanleggen.... En vergeet niet beste Tisseltenaren, als het van de 'sossen' moet komen, van een ontsluiting naar de A12 KOMT NIETS IN HUIS !
Verwacht u eerder aan een nieuwe stroom verkeersoverlast, want de werken aan de Dendermondsesteenweg zijn begonnen. Welk gevolg voor Tisselt ? ALLE verkeer komende van de A12 zal via de Breendonkstraat naar Willebroek en via de Baeckelmansstraat naar Mechelen rijden .

Posted by: K.V.I | 22/04/2009

Krapuul van vrachtwagenchauffeur Een personenwagen volgde de preselectie aan de brug in Tisselt, richting Baeckelmansstraat. Een kl...zak van vrachtwagen bestuurder draaide vanaf het rechtse baanvak, voor de brug eveneens links af, richting Baeckelmansstraat, WAAR HIJ TROUWEN NIET IN MOCHT! en reed hiermee de personenwagen aan. 1. van het rechtse rijvak linksafdraaien zonder de preselectie te volgen. 2. een verboden richting in slaan 3. een personenwagen aanrijden 4. WAARSCHIJNLIJK WEER EEN DODEHOEKSPIEGEL ONGEVAL. Heeft de TOEVALIG aanwezige politie die kl...zak, nu verbaliseerd ?

Posted by: B. Engels | 23/04/2009

in feite verschilt Verhofstadt .niet zo veel van de Socialisten en hun voorgangers : zorg voor mana voor diegenen wier stem ge ambiërt ,en stuur de rekening naar diegenen die toch niet voor u ( kunnen )stemmen .Simpel, maar de geschiedenis wijst uit dat het pakt . Geplaatst door criticus op 04 mei 2009 om 11:00 |

Posted by: Criticus | 04/05/2009

U heeft gelijk....maar FERO is KRAPUUL FERO, gevestigd in de J. De Nlockstraat OF op de Westdijk ? Deze vrachtwagens hebben nu ongeveer 6 maanden via de Westdijk, over de brug, naar de N16 en A12 gereden. VANDAAG al komt dat KRAPUUL VAN VRACHTWAGENCHAUFFEURS met veel lawaai en arrogantie reeds terug via de Baeckelmansstraat, over het nog niet aangelegde kruispunt met de J. De Blockstraat, gedaverd alsof het hier allemaal van hen is. KRAPUUL is't. Die kunnen toch evengoed via de Wrstdijk en over de Brielebrug blijven rijden ? Hebben de ROOIE ZAKKEN van Willebroek daar al een antwoord of oplossing op ?

Posted by: KvB | 07/05/2009

The comments are closed.