02/10/2017

Is er één politieker bezorgd over de inwoners van Tisselt ?

NU willen de socialisten EN Open-VLD, te weten te komen hoe hun ravages van voorbije decennia kunnen opgelost worden! ALHOEWEL de vrachtwagens door het centrum van Tisselt blijven rijden!

 

NIL NOVUM SUB SOLE ! 

Vanmorgen naar Schiphol, vertrokken om 05:10 - Belgische grens gepasseerd 07:25 ..... bedankt socialisten !

de SOCIALE SOCIALISTEN laten weer eens hun ware aard zien: STAKEN, GRAAIEN, IMPORTEREN van allochtonen (de snel belg wet), het stemrecht voor allochtonen.....,NMBS  : Nationale Maatschappij van Beroeps Stakers (wij zijn sociaal !!! ), medeburgers gijzelen, opeisen wat een hard werkend koppel heeft gespaard (rijkentaks van de middenklasse...), 

Hoe kan je voor zulke mensen nog ooit een stem uitbrengen, nadat ze operatief hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de bedrijvenzone 'le pot de vin', op de Kersdonk met de 600 zware vervuilende vrachtwagens per dag door het dorpscentrum van Tisselt?

 

53495 53641 53699 53832 53879

http://interactief2.nieuwsblad.be/WedstrijdCR/WedstrijdCR.aspx?ID=Y78bNrTUTIVF12sDPiTjjr6nMxrYVRZEz7gK33_RFbUlvZIxrl%2B_slsf1Um0irHNyTPY4BcFxxkab8KzmFYYY5

Ziehier de gevolgen  van de  logistieke zone 'le pot de vin' in Tisselt

tisselt,willebroek,heindonk,heffen,mechelen,leest,hombeek,kapelle op den bos,nieuwenrode,ramsdonk,londerzeel,breendonk,a12,n16

Waarom politieker zijn plezant is.......... EN goed opbrengt !

https://www.cumuleo.be/nl/mandataris/8783-eddy-bevers.php

https://www.cumuleo.be/nl/mandataris/11369-bartholomeus-somers.php

https://www.cumuleo.be/nl/mandataris/7369-marc-de-laet.php

2004-B.JPG

 

Look further on previous data for the socialist past in Willebroek and Tisselt

Regardez plus loin les données précédentes pour le passé socialiste en Willebroek et Tisselt

Mira más en los datos anteriores para el pasado socialista en Willebroek y Tisselt

Guardare avanti dati precedenti per il passato socialista in Willebroek e Tisselt

 

 

1. De socialisten, beter gekend als de partij voor "graaicultuur' ,zijn ook het best gekend voor hun hoge 'gemeentelijke opdeciemen', ja de bijkomende belasting op uw loontje...

2. Dat de  'gemeentelijke opdeciemen' wettelijk gerealiseerd werden door de liberalen,(nu Open Vld, partij van 's werelds 'beste burgemeester...')  ja deze die nu steeds zeggen dat ze geen belasting verhogingen willen. Weliswaar mag een gemeente NIET BOVEN DE 10% taxeren! Gevolg, de socialisten gebruikten het naar het maximum toe.

Wat hebben beiden, de SPA en Open Vld, gemeen : Belastingen + de verloedering van Tisselt met vrachtwagens naar logistieke industrieterreinen zonder ontsluiting, door het dorpscentrum !.

Besluit: onhou dit, wees sociaal, GEEN SOCIALIST, als groot-Willebroekenaar, geef deze politiekers geen enkele stem meer noch in 2018 noch in 2019

 

 

Het ergste gevolg: Autobestuurders ontdekken een sluiproute van Mechelen naar de A12 en omgekeerd ! 

Laatste meting: 10.000 trafieken op 24 uur (Heen en Terug) !

Brielenbrug defekt ? Alle verkeer van A12 door Baeckelmansstraat

Kanaalbrug op N16 defekt of in onderhoud ? Alle verkeer A12 en N16 door Baeckelmansstraat

Onderhoud aan N16 ? Alle verkeer van N16 door Baeckelmansstraat.

Heraanleg Breendonkstraat in Willebroek ? Alle verkeer door Baeckelmansstraat.

Heraanleg deeltje J. De Blockstraat dat door de socialisten  'vergeten' werd bij de heraanleg van de Steenweg op Tisselt in 2011 ? Alle verkeer door de Baeckelmansstraat !

Maar erger nog, ook op de 'gewone dagen' nog elke dag een 50- 60 tal zware vrachtwagens, de zo gezegde 'GPS' debielen....

DE KRACHT VAN VERANDERING ? Groot lawaai en er gebeurt NIETS !

 

Vanaf 7 juli t.e.m. 11 juli 2017 komt ALLE VERKEER VAN DE N16 VIA DE BREENDONKSTRAAT EN BAECKELMANSSTRAAT wegens werken aan de N16 en later wegens werken aan de Breendonkstraat.

Voor de zoveelste keer zijn de bewoners van de Breendonkstraat en Baeckelmansstraat de dupe van onverantwoord gemeentelijk beleid dat door Open VLD werd gecreëerd, gesteund door SPA en gedoogd door NVA.

Terwijl er Willebroek centrum, op ontwerp van de socialisten voor 2012, miljoenen euro's besteed worden om dat 'rood-' door merendeel allochtonen bewoond gedeelte, 108 nationaliteiten, tot luxe boulevard te verfraaien, terwijl in Tisselt sinds 1992 alleen maar miserie beleefd wordt !

*

Slimme vraag over de werking van de ANPR camera's aan 'de beste burgemeester van de wereld', die in 2006, op enkele maanden tijd het dorpscentrum van Tisselt, tot vrachtwagen kruispunt hervormde' met goedkeuring van de toenmalige SPA. Tot op vandaag 600 zware vrachtwagens over het Kerkplein. Waar 'WAS EN IS 'het fatsoen van deze 'grootsprakige' politiekers ?

Er is hier maar één oplossing: leg een nieuwe baan aan, zoals in 2006 door de bewoners van de Baeckelmansstraat werd geformuleerd, vanaf de J.De Blockstraat, parallel met de N16 tot aan de oude spoorbaan en OP de oude spoorbaan tot aan de Baeckelmansstraat !  Vanaf dit ogenblik kan men ALLE vrachtwagens gewoon weg verbieden om nog door de Baeckelmansstraat te rijden vanaf de Oude Spoorbaan tot aan de Brielenbrug en omgekeerd.  De vrachtwagens voor de J. De Blockstraat kunnen langs het nieuwe traject naar hun doel en terug MAAR er mag geen enkele vrachtwagen nog richting Kersdonk - Brielenbrug OF omgekeerd Kersdonk, door de Baeckelmansstraat richting A12. De kostprijs ? EEN TIENDE VAN DE LUXE AANBESTEDINGEN DIE IN WILLEBROEK WORDEN UITGEVOERD OP ONTWERP VAN DE SPA (DE 'graai' partij)

*

In TISSELT dorp zijn er 3 gevaarlijke punten aangeduid om en rond de Brielenbrug.

WELKE idioot (idioten) heeft (hebben) hier in 2006 IN het dorpscentrum, ALS ENIGE ONTSLUITINGSWEG voor 'WATERGEBONDEN BEDRIJVEN' !!!! waarnaar elke dag tot 600 zware vrachtwagens rijden, georganiseerd ?

Het is toch niet te geloven !

'Den "DIKKE" van de VOLKSUNIE maar nu zogezegd 'donker blauw' van OPEN VLD , ja deze van 't St. Romboutscollege en de SPArtanen van Willebroek !

http://www.verkeersstatistieken.federalepolitie.be/assets/stats/wetenschapstudie/index.html

------------------------

Willebroek opfleuren, Tisselt verloederen, gevolg van politieke arrogantie te beginnen bij Open Vld, SPa, NVA

 

Wanneer zal ons dit ook nog overkomen ?

 

De Mechelaar gaat Europa promoten ! Hij ging ook de Olympische spelen naar Vlaanderen halen, maar van één zaak zijn we zeker : hij heeft Tisselt verloederd met logistieke bedrijven met een 'erfdienstbaarheid' door het dorpscentrum.

 

 

Wij zullen het eens anders gaan doen ........

EN je ziet het 'ik doe het anders'

 

 GVA

 

201704A.JPGVandaag verscheen in alle kranten de inhuldigingsplechtigheid van de vrachtwagensluizen die NVA en Open Vld in hun laatste 'goed nieuws' krantje aankondigden. Op de plechtige opening waren er zeker  een 500 tal mensen aanwezig, ook uit de omliggende gemeenten was er veel belangstelling. Bij een hapje en drankje, aangeboden door de politiekers die er baat bij gehad hebben, Open Vld, Spa en NVA, werd er nog lang nagepraat. De fanfare 'Kunnen is Willen' sloot het feestje af met een gepast muziekstuk 'Waar geen (ontsluitings) weg was, was een wil...' naar de uitdrukking 'waar een wil is, is een weg...'

 

 

Hier zijn de politiekers bezorgd om !

 

  Niks Veranderen Aan   gemeentebestuur

 

 

Uw wagentje van 15 jaar oud... 

2017A.JPG

 -------------

Hieronder haal ik een citaat  aan van Vergillius waar we in ons middelbaar met geconfronteerd werden. 

Niet om een 'dikke' nek op te zetten, gewoon om te verduidelijken dat 'den dikke' uit het St.-Romboutscollege dit citaat ook heeft moeten verwerken. Alhoewel ik zelf bij de 'Urselinen' afstudeerde, jaren nadat 'den dikke' afstudeerde, begrijp ik de draagkracht er bijzonder sterk van. Hij paste het zelf toe ! In Tisselt ! 

Met medeweten van de SPArtanen! 

'o miseri quae tanta insania cives ?  Creditis avectos hostes ? aut ulla putatis Dona career dolis Danaum ? Equo ne credite, Teucri.

Het was de hogepriester Laocoon die het uitriep, nadat hij molenwiekend van de berg was gestormd om de Trojanen te verhinderen het houten paard dat de Grieken hadden achtergelaten, binnen de muren van hun stad te slepen. "Wat een waanzin, burgers ! Denkt gij waarlijk dat de vijand verslagen is ? riep Laocoon wanhopig

'Den dikke' van 't college creërde zogezegd 400 nieuwe arbeidsplaatsen, in werkelijkheid waren het 600 à 700 zware vrachtwagens per dag door ons dorpscentrum ! Tot zelfs 15 jaar na datum EN zonder enige uitkomst !

Toppunt van arrogantie !

Willebroek voert lage-emissiezone samen met Mechelen in.

Zullen die 600 vervuilende vrachtwagens per dag dan ook verdwijnen, die door deze paljas (Open VLD) naar Tisselt werden gehaald ?

Maar let op ook de socialisten en nu ook de Niks Van Aantrekken partijen zullen in 2018 in de brokken delen !

 

BEWONERS WILLEN INVOERING AUTOLUW REGIME

2017-01T2.jpg

"Onze straat is sluiproute"

Vrachtwagensluizen


Op pijnpunten met overlast van zwaar verkeer komen er ook vrachtwagensluizen. “Bijvoorbeeld op de as tussen Blaasveld-dorp en Willebroek-centrum”, stelt burgemeester Eddy Bevers (N-VA) van Willebroek.

En de as - N16 -Schenker over het Kerkplein in Tisselt, EN de as A12 -Baeckelmansstraat  ?

Hier worden vrachtwagens DOELBEWUST door ons dorpscentrum gestuurd, zonder enig toezicht op snelheid of sluiproute, zonder enige vooruitblik op een oplossing !

Politieke paljassen durven jullie uw gezicht nog tonen aan de bewoners in Tisselt? De sjossen wrijven al in hun handjes....

 

Internationale pers lauwert Dijlestad ...???

2016-129.JPG

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nooit liegt een politieker op een meer geslepen wijze dan wanneer hij de waarheid zegt aan iemand die hem niet gelooft.Chinees spreekwoord
------------------------------------------------------------------------------------------------------
patrick van belle
2016-12-05 09:13:04

Deze politici of aanverwanten moeten toch na hun goed betaalde "loopbaan"tegen hun nazaten kunnen vertellen wat ze allemaal voor het plebs in de straat gedaan hebben en dat hun naam voor eeuwig in de annalen van de Belgische geschiedenis in arduin gebeiteld staan,ik denk dat sommigen beschaamd zijn om zoveel geld te krijgen voor wat ze moeten doen en daarmee hun geweten proberen te sussen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lage-emissiezone: moet u uw voertuig registreren? 500 vrachtwagens vervuilen meer dan 10.000 personenwagens !
 
Een 'grootbakkes' van Open VLD en een door zich zelf als 'intelligente' rooie verklaart, van SPA' lieten sinds 1994 (betoncentrale) en vanaf 2004 (Schenker, DHL,Promat) in Tisselt 600 tot 700 vervuilende vrachtwagens, PER DAG, door het dorpscentrum rijden naar 'logistieke bedrijven' ! In Antwerpen mag er zelfs geen diesel-personenwagen meer in ! nb. In Blaasveld een verloren proces van 500.000 euro en het Dexia debâcle, een verlies van 1.000.000 euro, daarmee had men reeds een goede ontsluiting van de J. De Blockstraat en tegelijkertijd doorgaand vrachtverkeer in Tisselt kunnen realiseren. Maar .... het doel lag niet in rood willebroek...

 

 

Er werden miljoenen geïnvesteerd in Willebroek centrum, Tisselt pff...,  laat die maar stikken....tegen de verkiezingen in 2018 zullen we wel een beetje stroop smeren zoals altijd !

 

 

Burgemeester, zou je niet beter doen met meer toezicht te houden op de vrachtwagens die van de A12 door de Baeckelmansstraat naar Schenker en DHL 'vliegen' ? ELKE DAG !

maar ook 30 km/h dat kennen de 'CZ', 'RO' of 'ES' nummerplaten NIET !

Denk maar al eens na over welke job u in 2019 gaat uitoefenen als u deze problemen niet dringend oplost !

 

Nooit liegt een politieker op een meer geslepen wijze dan wanneer hij de waarheid zegt aan iemand die hem niet gelooft. Chinees spreekwoord

Hoe moet het nu verder ?  

* sluipverkeer

2016-11.JPG

* dode hoek '

Een 'dode hoek' ongeval BESTAAT NIET !  Heeft u al eens gezien met welke snelheid,  sommige 'crapuleuze' vrachtwagen bestuurders, sommigen met hun GSM aan hun oor, de Brielenbrug op- en afrijden in het dorpscentrum van Tisselt en door de Baeckelmansstraat manoeuvreren ? Hoe de 'witte lijnen' GENEGEERD WORDEN ? (ze zijn weliswaar bijna onzichtbaar geworden door de massa vrachtwagens die ze weggommen) 

Eerst passeren de vrachtwagens de fietsers die rechts van hen rijden, dan draaien ze zonder nadenken rechtsaf en denken niet aan de zo juist gepasseerde fietsers. Ongeval ! Vrachtwagen bestuurder in 'SHOCK' (natuurlijk want het wordt toch een dodehoek ongeval) en de fietsers ... R.I.P  

De dag erna enkele politiecontroles De week erna : ' is er hier iets gebeurd ?' 

"Nil volentibus arduum" politiekers die iets willen, kunnen dit oplossen !

 

TISSELT
Baeckelmansstraat is heropend! Burgemeester Bevers en de politie WETEN HET NOG NIET...............en 'dien' DIKKE uit Mechelen die weet zelfs niet meer waar Tisselt ligt ! 

 

 

het nieuws tijdens de heropening der scholen......

 

09:58 Posted by E.R in Algemeen | Permalink | Comments (0)