06/05/2008

Willebroek, trek u op aan Puurs !

N16

Zie hierboven: Ok. de N16 in Puurs, ter hoogte van Breendonk is een drukke autobaan. Maar er zijn dan ook nooit geziene maatregelen getroffen om ongevallen te voorkomen. MAAR er is politiecontrole ! Wat gebeurt er nu in Willebroek, of beter gezegd tijdens de werken in Tisselt, oa. in de Baeckelmansstraat en J. De Blockstraat ? In een dorpstraat waar fietsers en voetgangers op de rijbaan gedwongen worden wegens de electriciteitswerken edg. GEEN ENKEL TOEZICHT, GEEN POLITIECONTROLE, GEEN SNELHEIDSCONTROLE.

Juist, zoals altijd in Willebroek, hier gebeurt NIETS. 3 barelen met het bord 'verboden voor alle verkeer', borden met snelheidsbeperking tot 30/h. voor occasionele vrachtwagens, verboden voor vrachtvervoer meer dan 3,5 ton zijn in veelvoud geplaats. MAAR....

Barelen worden gewoon opzij geschoven en genegeerd. Tot 21 zware vrachtwagens per dag met bestemming DHL en SCHENKER, blijven elk verbod negeren, laat staan de snelheid respecteren. Vandaag voor de zoveelste keer een vrachtwagen van TRANSWEST en vele anderen. Daarbij , omdat er geen degelijke ontsluiting voorzien is, voor de zoveelste keer, weer de enorm daverende en rammelende containers van  Aparec en Indaver op de verzakte en stukgereden beton. En aan welke snelheid !

Waarom kan de fameuze schepen van verkeer, zoals zijn collega in Puurs en Kapelle op den Bos, reeds eerder deden op de N16 en in de Bormstraat, hier niet eisen dat er politiecontroles gebeuren ? Hetzij enkele uren per dag, en enkele snelheidscontroles ter hoogte van de lichten J. De Blockstraat ? "we gingen toch e'n joarke gerust zaan...' ? Afschaffen dat postje en bespaar België een onnodig loon van 19335,69 euro netto. Verloren gegooid geld !

Aan alle inwoners van Tisselt, zijn jullie boeren of onnozelaars ? Neem de telefoon en maak aub uw beklag : 03 860 03 11 dienst verkeer. vóór dat men uzelf of uw kinderen naar het lijkenhuisje voert.

18/03/2008

GEMEENTEBESTUUR DOET AAN VOLKSVERLAKKERIJ

GEMEENTEBESTUUR WILLEBROEK DOET AAN VOLKSVERLAKKERIJ !

2 jaar geleden verklaarde de Willebroekse burgemeester in Tisselt dat deindustriële vestigingen  IEDEREEN ten goede kwam” !

Hij wist echter veel beter ! Dat was de mensen een rad voor de ogen draaien.

Meer dan 1200 30- en 40 tonners per dag euthaniseren de leefbaarheid.

Er werd al eerder in deze blog een baten-lasten analyse opgemaakt.

Wie had er voordeel aan deze vestigingen ? In eerste instantie de verkoper van het terrein, ten tweede de investeerder en bouwheer van de bedrijfsgebouwen, ten derde de bedrijven zelf en ten vierde heel waarschijnlijk een fameuze 'windbuil' uit Mechelen om deze zaak in een recordpoging te doen realiseren.

Wie ondergaat het nadeel van heel deze operatie :

In de eerste plaats de lokale bevolking en in de tweede plaats de gemeente Willebroek zelf !

Natuurlijk niet hun politieke partij en hun aanhangwagentje, want hier dacht het voorgaand gemeentebestuur uitsluitend werkvolk aan te trekken om meer kiezers te bekomen. In onze buurgemeenten, zonder industrie is de werkloosheid zelfs nog lager dan in Willebroek!

In Tisselt kennen we de nadelen al veel langer :  stuk gereden wegen, weinig of zeer laattijdige herstellingen en eens de herstelling is gebeurd, mogen de vrachtwagens weer alles stuk rijden ! (zie hernieuwd stuk Baeckelmansstraat vandaag)

En wat nadien als heel de Baeckelmansstraat en J. De Blockstraat hersteld zijn en de Brielenbrug is defect of in onderhoud ?  

Juist, hier kan het verhaal dan opnieuw beginnen want na 10 jaar is er zelfs nog geen voorstel gedaan voor een ontsluitingweg.  EN beste inwoner van Willebroek en deelgemeenten, op uw eigen kosten, als een van de zwaarste belastingbetalers in Vlaanderen .

MAAK VERDOMD WERK VAN EEN ONTSLUITING VOOR DE J.DE BLOCKSTRAAT EN DE KERSDONK OPDAT TISSELT CENTRUM VOLLEDIG VERKEERSLUW WORDT !   

"Willebroek behoort inderdaad tot de 10 minst efficiëntste gemeenten van Vlaanderen" cfr. Itenera

 

Zie artikel krant “De Standaard”  www.standaard.be

VRACHT

04/12/2007

Het verleden "the good old days"

1944

+ Pastoor De Clerck, + Sidonie Huysmans, + Jeanne Van Ieghem (verfwinkel), + Desire Verbruggen (boerenbond)

20:37 Posted by E.R in Algemeen | Permalink | Comments (0) | Tags: good old days, rust, tisselt

31/10/2007

Tisselt anno 1930 ...

Foto genomen aan de "Melkerij St Jan" in de vroegere Statiestraat, aan het kruispunt met de J. De Blockstraat. De "koterij" van "Meuntje Rot" waren toen al 40 jaar oud... en ze "fleuren" het straatbeeld van Tisselt nog steeds op.

1930

19/09/2007

Beleidsplan voor Willebroek, RIJKELIJK laat ! Maar beter laat dan nooit.

In de editie van 'Publi nieuws 19/09/2007' wordt een innoverend beleidsplan aangekondigd waarin u als inwoner uw grieven en wensen kan uiten.Hierover kan men zich alleen positief beamen, MAAR er is meer ! Hieruit blijkt dus duidelijk dat het huidige gemeentebestuur zich bewust is geworden van de schrijnende situatie over onder andere de ruimtelijke ordening en dienstverlening binnen Willebroek en zijn ‘achtergestelde, aan belasting onderworpen satellieten’, Tisselt, Blaasveld, Heindonk.  Eerst oomke en dan zijn kindjes’ ?  Zie tekstkadertje links in de blog “DE 10 MEEST INEFFICIÊNTSTE GEMEENTEN VAN VLAANDEREN, waaronder Willebroek !”  http://www.itinerainstitute.org/nl/ We leiden hieruit ook af dat er in de voorgaande legislaturen geen rekening werd gehouden met de deelgemeenten. Dit beleidsplan zou dan een stap in de goede richting zijn. Alhoewel dit beleidsplan slechts in december 2007 zal voorgelegd worden om als kader te dienen tot de volgende verkiezingen in 2012. De volgende legislatuur loopt dan tot in 2018 !  Dus binnen 11 jaar zal er hopelijk iets gerealiseerd zijn ! Terwijl Heindonk als groene gemeente verder mag en Blaasveld als ‘residentiële’ voorstad (!) moet Tisselt het ‘verloederde’ industriegebied voor Willebroek worden zoals Willebroek Noord. (Hoe liggen de straten er in Tisselt bij ?, In de J. De Blockstraat zijn zelfs nog geen voetpaden, laat staan dat er riolering is) Verloederde gebouwen en pleinen (hoek De Blockstraat en Baeckelmansstraat – aan beide zijden, Oostdijk etc. )Voor Tisselt verschuilt men zich achter het mom van ‘Aquafin’, alhoewel deze werken reeds voorzien waren in 2000, werden ze steeds uit- en afgesteld. (door wie en waarom ?) Deze zouden aanbesteed worden in december 2007 en uitgevoerd worden vanaf augustus 2008, te beginnen in de Breendonkstraat. Baeckelmansstraat zou slechts tegen 2009 aan de beurt komen. Nochtans staan deze werken al voorzien op de website van de gemeente Willebroek in december 2007 ! Wij horen nu al van de bewoners indien er vóór 2012 niets is veranderd aan de situatie van de deelgemeenten Tisselt (vrachtverkeer edg) Blaasveld en Heindonk, de politieke situatie in Willebroek drastisch zal veranderen. Er is eveneens veel solidariteit vanuit Willebroek zelf. Hetgeen hier is gebeurd was en is nog steeds onverantwoord ! Alhoewel de auteur van deze tekst zich volledig distantieert van de elke politieke gezindheid, blijft hij begaan met de leefbaarheid voor de bewoners, de waarde van uw onroerend goed,  de ruimtelijke ordening en de aandacht aan de deelgemeenten. In bedoelde tekst van ‘Publi nieuws’ staan over Tisselt slechts 2 lijntjes en dit in een katern van 4 bladzijden ! : ‘Buffering tussen woongebieden en industriezones in Tisselt. Vrachtverkeer wordt uit de woongebieden geweerd’ -         Het centrale punt in Tisselt, het kerkplein, is omgevormd tot een verkeersplateau waar dagelijks tot 1250 vrachtwagens en rond de 6000 andere voertuigen manoeuvreren !-         Alhoewel de Baeckelmansstraat een gemeentelijke weg is, wordt deze als ontsluitingsweg voor industriezones aangewend ! Honderden vrachtwagens per dag en enkele duizenden andere voertuigen gebruiken deze woonstraat als ontsluitingsbaan en sluikverkeer  (In tegenstelling tot Breendonkstraat en Dendermondsesteenweg, dewelke provinciale wegen zijn en die helemeel of grotendeels voor alle vrachtverkeer verboden zijn !)-        Wegens het bochtige parcours van de Baeckelmansstraat kunnen hier geen snelheidscontroles worden gehouden.-        In een interview van ‘Gazet Van Antwerpen’ wordt aangehaald dat praktisch heel Tisselt nog “zoekzone” voor toekomstige industrie is. En vandaag zijn er nog geen degelijke ontsluitingswegen ! We vallen in herhaling :-         Wat indien de Brielenbrug in onderhoud of defekt is ? Waarlangs dienen dan deze 1250 vrachtwagens en 6000 andere voertuigen te rijden ? (Peeterstraat ? Wolvenweg ? Bessemstraat, Steenweg op Willebroek ?)-         Wat ALS Aquafin OOIT de Baeckelmansstraat en de J. De Blockstraat openlegt EN de Brielenbrug is defekt..... (brainstormen en freewheelen is dan rijkelijk te laat....)-         Wat als men de Oostdijk dient te vernieuwen die naar de ontsluitingswag naar de N16 leidt ?Bewoners van de Baeckelmansstraat en Breendonkstraat, bereidt u voor op een kopie van de brief van het gemeentebestuur dd 26 november 2004 waarin deze keer geen 150 vrachtwagens worden aangekondigd maar 6 à 7000 voertuigen per dag waaronder 1250 20-tonners, en dit gedurende MAANDEN ! In deze beleidsverklaring zou nu reeds duidelijk moeten vermeld staan dat:-         er een oplossing gezocht wordt op korte termijn voor de ontsluiting van de industriezone in de J. De Blockstraat naar de N16 oa. via de oude spoorbaan of de Westdijk.-         er een oplossing in de maak is of gezocht wordt op korte termijn voor de ontsluiting van de Kersdonk naar de A12-         er bewarende maatregelen zullen genomen worden in afwachting van deze realisaties om alle overlast in de kiem te smoren en deze straten volledig verkeersluw en vrachtverkeer vrij te maken.   WIJ VRAGEN SOLIDARITEIT AAN ALLE BEWONERS VAN WILLEBROEK, TISSELT, BLAASVELD EN HEINDONK, zelfs als je er nu niet rechtstreeks bij betrokken bent, want morgen kan u zelf voor een probleem staan: EIS een korte termijnoplossing voor alle hedendaagse overlast !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/08/2007

Vrachtverkeer BLIJFT in Tisselt een groot probleem

WILLEBRIn PUBLINIEUWS dd  7/8/2007 verscheen bijgaand artikel als onderdeel van een groter artikel. Hierin wordt o.a. vermeld dat er op zwaar doorgaand vrachtverkeer  op 38 gekontroleerde vrachtwagens, er 9 werden geverbalkiseerd. maw. dit is 23,68 % van alle vrachtverkeer of bijna 1/5 ! Kan je de bewoners van de Breendonkstraat, Baeckelmansstraat, event. J. De Blockstraat nog ongelijk geven als zij hierover protesteren ?

Wij verwachten zo spoedig mogelijk een degelijke en blijvende oplossing en liefts vandaag dan morgen !

26/06/2007

Itenera : Willebroek bij de slechts beheerde gemeenten.

Willebroek krant

 

14:00 Posted by E.R in Algemeen | Permalink | Comments (0)