12/01/2009

Associaal, levensgevaarlijke toestanden in Tisselt waar de "vrachtwagens" een gepamperde behandeling krijgen van het Willebroeks gemeentebestuur.

 

 De rode draad van de socialisten is brainstormen en freewheelen: “hoe kunnen we van een kei nog het vel afstropen”

 

Hoeveel kleine werkende mensen hebben als diversificatie of als belegging al niet geopteerd om een vakantiehuisje, een appartementje of een chalet te kopen als vakantieverblijf. Een vakantieverblijf om familiaal van vakantie te kunnen genieten  en om later door te geven aan hun kinderen. Hoeveel mensen reserveren  zo een bouwgrond voor hun kinderen  !

 

 

 

Wat doen de socialisten van Willebroek: PAKKEN wat ze kunnen lospeuteren, PAKKEN waar ze maar kunnen, want ze denken “als je een 2de verblijf hebt, dan kunt ge aan ons ook maar geven” !

625 euro per jaar ! Dat is meer dan 25.000 oude Belgische franken per jaar voor een tweede verblijf ! Miniumum 250 euro voor een bouwgrond maar dan wel gemeten langs de langste zijde als uw bouwgrond op een straathoek ligt . Het zijn toch weer  deze Willebroekse socialisten die in uw zakken zitten. Nochtans in hun verkiezingsfolder van 2006 stond klaar en duidelijk en in ‘t rood: “daarom kunnen we uw belastingen verminderen…” Een jaar later was Willebroek de enige gemeente die de opdeciemen verhoogde  naar 8,50 % OP UW DUUR VERGAARD LOONTJE !

En waarvoor dient dit geld ? Om een verloren zaak van 500.000 euro in Blaasveld  te vergoeden, of de 20 miljoen euro schulden van een failliete ziekenhuis aan te zuiveren of om de verkwanseling van de miljoenen euro’s in een verbrandingsoven, een zwembad, van vorige decennia’s  of om de duizenden nieuwe “SP.a kiezers” te pamperen, die dan met hun multiculturele bijdrage een feestzaal  afbreken.…

En ondertussen heel Tisselt VOL MET LOGISTIEKE BEDRIJVEN die niets opbrengen,  ELKE DAG MEER DAN 1000 ZWARE VRACHTWAGENS DOOR HET DORPSCENTRUM, maar GEEN ONTSLUITING  van de J. De Blockstraat of Kersdonk naar N16 of A12

 

In Bonheiden en Duffel bestaat de belasting op tweede verblijf en onbebouwde grondenj NIET en wordt uw spaarzaam verworven loontje slechts  belast aan 5,5 % opdeciemen.

 

 

Hiroshima Vlag van Japan Japan 2008/12/10

金融新聞を読む... (read in a financial newspaper)

 

WillebroekトラックでTisseltレイプ.

今では、市町村は、危険な状況に行動していませんが世界的に知ら 

お金とお金を浪費するの社会党を盗む。 

Willebroek確かにフランダースの高い税金を削除します。

当社はこの話を知っている!

そして、我々としては最も普通の労働者と運営しています。

*********************************************************************

We are even known in Japan!

*****************************************************************

Roepen PROBLEEM HIERONDER AANGEHAALD IS VANMORGEN AL OPGELOST: Werkmannen hebben het verkeersbord 'verboden voor alle verkeer' gewoon AFGEPLAKT ! dus nu mag ALLES PASSEREN en hoeft er dus ook geen politietoezicht te zijn. Wie begrijpt dergelijke stupiditeiten nog ???  

*******************************************************************

Het is ongehoord dat de hoofdverantwoordelijke  van een gemeente, verkozen als afgevaardigde voor de bevolking en chef van de politie, zich intellectueel-asociaal opstelt ten opzichte van wetverordeningen die hij zelf mee helpt bepalen.

Ongehoord dat in die zelfde gemeente een luxe brochure verspreid wordt waarin alleen verboden zaken aangekaart worden en deze op basis van “verbaliseren” en “beboeten”, de overtreders moeten afschrikken.

Nog onbegrijpelijker  omdat  dezelfde  chef van de politie tijdens de werken in de Baeckelmansstraat en J. De Blockstraat, een verbodsteken ‘voor alle verkeer’ doet plaatsen ter hoogte van Indaver, met ‘uitzondering van lokaal verkeer’. Dit  weliswaar terecht omdat de fietspaden en voetpaden nog ‘open putten’ zijn en op andere plaatsen volgestapeld liggen met bouwmaterialen, zodat zowel de fietsers als de voetgangers zich op de versmalde straatbedding moeten verplaatsen.

In deze onveilige situatie komen nu reeds wegreuzen aangereden, tegen alle verbodsbepalingen in, aan een snelheid van 50 – 60 per uur, richting Kersdonk waar ze met moeite naast de hopen grond en buizen, op het kruispunt met de J. De Blockstraat, fel moeten afremmen. Nu nog witte lijnen op het wegdek en de ‘snelweg’ voor sluikverkeer is operationeel. Flitsen kan niet want elke situatie is wegens de bochtigheid van de baan, betwistbaar.

Maar  daarmee blijkt zijn verantwoordelijkheid  ook  gestopt:  Sinds de ASFALTERING hier werd aangebracht negeren  nu reeds 25 zware 30 tonners, van 26 meter lang,  hier  elke  dag,  elk verbod!

Ter hoogte van huisnummer 66 passeerde een vrachtwagen richting A12 en een andere richting Kersdonk. Beiden vrachtwagens moesten manoeuvreren, met hun wielen op de boordstenen, om elkaar te kunnen kruisen.  Voetgangers moesten wijken tot tegen de ‘koterij van het fameuze, op invallen staande museum, Rottiers’. Fietsers, verder in de straat ter hoogte van huisnummers 90, moesten van de rijbaan, en wachten tussen de hopen bouwmaterialen tot wanneer de vrachtwagens voorbij reden.

Worden die dan niet als ‘overlast’ beschouwd ? Worden die 25 camions per dag dan niet beboet die moedwillig alle verbodstekens negeren?  Of zijn de boeten alleen voorzien voor de brave huismoeders die gauw even parkeren langs witte stippellijnen om bij de bakker een brood te kopen , of om hun kind van school te halen, of om 50 euro uit de Bancontact te halen of om 5 minuten te lang op een  betaalplaats te staan met gratis ticket ? Hiervoor is blijkbaar wel genoeg personeel ! Of zijn deze vrachtwagenchauffeurs echt ‘krapuul’ die van een ‘laisser passer’ genieten ?

Nochtans minister Van Brempt zou er voor zorgen dat er een aansluiting naar de A12 kan gelegd worden, maar na de verkiezingen in juni ek. is ze al ‘parti’. Het  gemeentebestuur zou dus beter vanaf nu zelf al hun steentje kunnen bijdragen door correct en intellectueel rechtschapen op deze ONVERANTWOORDE EN TEVENS ZEER GEVAARLIJKE SITUATIE TOE TE ZIEN en maatregelen te nemen.

 

 

Een ‘goed huisvader’ beleid van het socialistisch gemeentebestuur de laatste 3 decennia zou meer dan voldoende middelen hebben opgeleverd om Tisselt dorp van het onverantwoord en gevaarlijke vracht- en andere verkeer te verlossen. Maar men gooide het ‘geld liever over de balk’ in plaats van een degelijke ontsluitingsweg te voorzien voor de industrie in de J. De Blockstraat en de Kersdonk.

 

 

 

 

We zijn sinds midden vorige maand op Tenerife, waar het weder de 3 eerste weken zacht maar redelijk wisselvallig was, maar wel zomers mooi  de laatste 12 dagen. Laat ons hopen dat de wegeniswerken dan nog niet uitgevoerd zijn. Nu hebben de verstotenen van Willebroeks gemeentebestuur ondertussen toch wat rust.

Lezen we verdomd toch weeral onheilspellend nieuws, via internet, op ons computerscherm : 't is toch weer niet waar zeker ......... http://www.rtv-mechelen.be/

1. Nieuwe industriele site "Blaasveldstraat'

Hetgeen hier vorig jaar reeds werd aangekondigd, staat vandaag te lezen in 'Publi Nieuws' : Blaasveldstraat, N16, Krekelenberg, het gebied achter G&G, wordt officieel industriegebied ! Pal tot tegen de huizen die op grondgebied Heffen (Mechelen) staan. Alle groen in Tisselt MOET WEG, het MOET ROOD worden. En alhoewel Willebroek zich heeft aangesloten in een overkoepelende vereniging om "sluipverkeer' te ontmoedigen (zie hieronder) , doen ze zoals gewoonlijk,  NIETS aan de duizenden vrachtwagens en doorgaande personenwagens in Tisselt centrum. Zelfs tijdens werken van Aquafin blijven 'snelheidsmanniakken' en internationale vrachttransporten, door de opengebroken straten rijden. (soms valt er al wel eens ene in de gracht...) Politietoezicht ? Eenmaal per dag in een goed verwarmd combieke even langsrijden zeker.

2. In het nieuws van de 'Rooie T.V'

Voila, weeral prijs voor de 'dynamische ' gemeente Willebroek, en zeker voor zijn "communicatie ambtena(a)r(res)' (lees rode partijkaart ambetantenaar (-res).  Volgens ITENERA behoorde Willebroek al bij de 10 minst effiëntste gemeenten van Vlaanderen, en nu dit:

Bij een  rondvraag door de gazet van Antwerpen bij alle 70 gemeenten van de provincie Antwerpen werd per e-mail  de vraag gesteld hoe men een adreswijziging kan doorvoeren.

Gemeente Nijlen antwoorde na 4 minuten, Willebroek had, omdat ze zo'n competent personeel hebben met rode partijkaart, meer dan 1 uur nodig om te antwoorden !

Op de 68° plaats van de 70 Antwerpse gemeenten binnen de provincie ! 

Ga aan het loket maar eens vragen om enkele putten in de straat te dempen of om politiecontrole te doen op doorgaand vrachtwagen verkeer die alle verbodstekens aan hun laars lappen of om de stelregen van miniter Van Brempt "eerst ontsluiting, dan industrie' toe te passen, (en dat is ook een rooie) ! Binnen de seconde krijgt ge uw vel vol. En dan nog op een sarcastische manier  van 'onnozelaarke...'

********************************************

In 2007 wist Willebroek al van de plannen voor onteigening in de Blaasveldstraat. Als de provincie Antwerpen deze ontsluiting eiste, waarom kon het socialistisch gemeentebestuur tegelijkertijd dan geen ontsluiting eisen voor de Kersdonk, naar de A12 ?

Het is steeds de "hogere overheid' om zich te verontschuldigen. In werkelijkheid blaten ze zoals de schapen in een wei: "Veul industrie, veul werkvolk, veul kiezers veu ons.....en 't es toch maa in Tisselt."

http://www.provant.be/leefomgeving/ruimtelijke_ordening/openbare_onderzoeken/prup_de_hulst/index.jsp?referer=tcm:7-9765-64

http://www.provant.be/binaries/flyer%20PRUP%20De%20Hulst_tcm7-79619.pdf

http://www.provant.be/binaries/219071_03_ontwerp_c_tdc%20ONT_tcm7-79564.pdf

http://www.provant.be/binaries/219071_03_ontwerp_c_tdc%20FT_tcm7-79565.pdf

http://www.provant.be/binaries/219071_03_ontwerp_c_tdc%20BS_tcm7-79563.pdf

Uitreksels uit deze pdf-files

Een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor De Hulst

De wijziging van het gewestplan gebeurt door de opmaak van een PRUP. In dit PRUP worden ook normen vastgelegd voor de realisatie van het bedrijventerrein. Er moet o.a. worden gezorgd voor een goede ontsluiting en ook op het vlak van de waterhuishouding moeten er gepaste maatregelen worden genomen.

Kortom: het PRUP zorgt voor de wijziging van het gewestplan, maar zorgt er  tegelijkertijd ook voor dat de ontwikkeling van het toekomstige bedrijventerrein in goede banen wordt geleid.

De ontwikkeling van het terrein zal gebeuren door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen

(POM Antwerpen). Gekoppeld aan het PRUP wordt er ook een onteigeningsplan opgemaakt.

http://www.provant.be/binaries/219071_03_toel_a_tcm7-79560.pdf

 Bedrijventerrein De Hulst binnen deelruimte Tisselt en omgeving

Voor deze deelruimte werden de volgende visie-elementen opgesteld:

De omgeving van Tisselt, namelijk ten oosten en ten westen van de kern, wordt

uitgebouwd als een gemeentelijk autonoom landbouwgebied, de valleigebieden van

Bosbeek en Zwarte Beek worden geselecteerd als gemeentelijke gevoelige zones.

De omgeving van Kersdonk zal gedeeltelijk bebost worden.

De as van de Oude Spoorwegbaan wordt geselecteerd als een belangrijke

landschapsas binnen de gemeente: brug of tunnel om N16 te kruisen.

De kern van Tisselt wordt afgebakend en er wordt een gewenste structuur voor

opgemaakt. Eveneens de inrichting van de kerngebonden gebieden worden hier

bekeken: die gebieden die nu als landbouwgrond dienen blijven momenteel binnen de

kerngebonden gebieden beschikbaar als landbouwgrond. Extra aandacht zal er gaan

naar de relatie tussen de kern en het Kanaal Schelde – Brussel en de overgang van

enerzijds kern – bedrijvigheid en anderzijds kern – gemeentelijk gevoelig gebied.

Er wordt een maatschappelijk aanvaardbare oplossing opgemaakt voor de

zonevreemde woningen rondom

Heindonk, uitgewerkt binnen een gebiedsgericht RUP. De A12 zal vanaf de

Breendonksesteenweg onder de grond worden gelegd (suggestie naar hogere

overheid).

13.2.2. De economische situatie

De terreinen ‘De Hulst’ zijn in een regio gelegen die duidelijk economische impulsen behoeft.

Het arrondissement Mechelen kent immers een werkloosheidsgraad die significant hoger is dan het Vlaams én provinciaal gemiddelde. Dit geldt in het bijzonder voor de Stad Mechelen en de gemeente Willebroek.(*)

Er is bijgevolg een reële behoefte aan meer werkgelegenheid in de regio.

(*) Nochtans 'stoefte' het gemeentebestuur van Willebroek onlangs nog over de sterke terugloop van hun werkloosheidcijfer en de goede tewerkstelling ! 

 Nogal logisch als je immigranten, allochtonen en illegalen aantrekt louter en alleen om op uw socialistische lijst te kunnen stemmen. In Keerbergen, Bonheiden, Rijmenam, is practisch GEEN werkloosheid, maar daar trekt men geen 'lege dozen' als bedrijven aan, maar ambtenaren, twee verdieners, zelfstandige beroepn, kortom mensen met kennis en inzet.

********************************************

Regio bant sluipverkeer schrijft Chris Van Rompaey in de gazet van Antwerpen

Twaalf gemeenten in de regio Mechelen gaan samen het sluipverkeer te lijf. De komende maanden wordt het probleem eerst in kaart gebracht. Een eerste verkennende studie betreffende mobiliteit in het arrondissement Mechelen heeft aangetoond dat sluipverkeer in vele gemeenten problemen en ergernis veroorzaken. Bovendien zijn de gemeentebesturen er zich van bewust dat mobiliteitsproblemen vaak een bovenlokale aanpak vereisen. Dit heeft het Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomité (Resoc) Mechelen errtoe aangezet initiatief te nemen voor de opstart van dit regionale project", zegt Resoc-voorzitter Caroline Gennez. Het vrijwaren en verbeteren van de mobiliteit in de regio is een van de voornaamste doelstellingen van het streekpact. "Het is de bedoeling dat we in de toekomst infrastructuurwerkzaamheden en verkeersingrepen afstemmen de resultaten van de studie die de komende maanden zal uitgevoerd worden", Het projectgebied omvat de gemeenten: Willebroek, Mechelen, Duffel, Lier, Nijlen, Heist-op-den-Berg, Bonheiden, Berlaar, Sint-Katelijne-Waver, Putte, Keerbergen en Herenthout. Minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt (sp.a) subsidieert het project met 50.000 euro. Zij was vrijdag in Duffel om samen met de verschillende gemeenten de engagementsverklaring te ondertekenen. Ook De Lijn, NMBS, administratie Wegen en Verkeer van de Vlaamse Gemeenschap, het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, nv Waterwegen en Zeekanaal * en het Verkeerscentrum bij het project betrokken.

·         Waterwegen en Zeekanaal : Je kent al deze watergebonden bedrijven in Tisselt wel: Schenker, Dhl,bouwmaterialen Clijmans, allural en consoorten….!!!!

Nu zullen die fameuze rooien, Genez, Van Brempt en die van Willebroek eens iets gaan vertonen ! Zijn er misschien verkiezingen op komst ? Wie ging nu weeral de Spa lijst trekken voor Antwerpen en wie wil er de lijst van Europa trekken ? Just ! die van hier boven.

Gaan ze na 10 jaar misere en overlast in Tisselt centrum, een ontsluiting naar de A12 forceren of naar de N16 voor de J. De Blockstraat ? Gaan ze eindelijk de CD&V van Puurs navolgen dewelke wél een ontsluiting voor de Veurtstraat realiseert langsheen de A12 ? Gaan ze obstakels aanbrengen om het vracht- en/of personenwagen sluipververkeer te weren in de Breendonkstraat, Baeckelmansstraat, J. De Blockstraat ?

Het zijn dezelfde rooien die, jaren geleden zonder dat er een ontsluiting was, de Kersdonk lieten inrichten en daarna al het logistieke verkeer door de Baeckelmansstraat en de Breendonkstraat naar de A12 lieten rijden. Meer dan 1000 30 tonners per dag. Het zijn dezelfde rooien die de industrie in de J. De Blockstraat lieten uitbreiden zonder ontsluiting naar de N16. Het zijn dezelfde rooien die een betoncentrale lieten van startgaan, 15 jaar geleden, en dan zich zelf verslikten in het overmatig en lawaaierig vrachtvervoer. Het zijn diezelfde rooien die wél een luxeboulevard willen realiseren door de marollen van Willebroek.

Die rooie paljassen allemaal !

*******************************************************************

21/01/2009

Hier het bewijs van ONKUNDE en ONWIL in het fameuze Willebroekse beleid. Wat SPA Willebroek jarenlang heeft verklaard, wegens 'onmogelijk' en wegens 'de hogere overheid', dat KAN WEL door CD&V van PUURS ! De Veurtstraat in Breendonk en verderop de Meerstraat richting Londerzeel waar een 50 tal vrachtwagens per dag passeren, 26 maal minder dan in Tisselt, daar kan de gemeente een parallelweg afdwingen, langsheen de A12 ,bij deze zelfde 'hogere overheid' ! Hoe durven de verantwoordelijken voor deze laakbare toestand in Willebroek en Tisselt hun gezicht nog te tonen ! Als men dan tenminste TOCH AL IETS zou doen om doorgaand vracht- en personenverkeer te verhinderen of te beperken in de Baeckelmansstraat en Breendonkstraat, van en naar de A12 ! Onbeschrijfelijke lakse houding!

Willebroek investeert waarschijnlijk liever in 'kiekens' die geen eieren leggen , maar wel hun achterban uitmaken, dan in duurzame en voouitziende ontwikkelingen. Doe zoals Puurs voor Breendonk heeft gedaan, en nog doet ,in tegenstelling waar Willebroek NIETS doet voor Tisselt , integendeel, de gemeenschap hier nog meer en meer afbreken, belasten en discrimineren..

-

Publi nieuws 20/1/2009

A12

 

*************************************************

20/01/2009

En wat doet men in Willebroek voor Tisselt ? MEER dan 1000 30 tonners per dag door het centrum en door de woonstraat Baeckelmansstraat, Breendonkstraat laten rijden, IN PLAATS VAN ONMIDDELLIJK EEN ONTSLUITINGSWEG AAN TE LEGGEN. Deze miserie duurt hier nu al meer dan 10 jaar en SPA (Socialistische Pesterijen & Andere streken) blijven er gewoon hun voeten aanvegen tot......dat ze waarschijnlijk in 'shock' hier een dodelijk ongeval zullen meemaken.

Elke dag 14 ongevallen met kinderen

 

BRUSSEL - Jaarlijks zijn bijna 5.000 kinderen, jonger dan 15 jaar, het slachtoffer van een verkeersongeval. Dat betekent dat er elke dag 14 ongevallen met kinderen zijn. Dat blijkt uit een studie van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid in opdracht van staatssecretaris Etienne Schouppe (CD&V).

Uit de cijfers van het BIVV blijkt dat voetgangers erg kwetsbaar zijn, zelfs op het zebrapad. Eén ongeval op de drie met voetgangers gebeurt op een zebrapad. In 2007 telde het BIVV 4.746 voetgangers als slachtoffer van een verkeersongeval, 103 van hen kwamen om. Volgens de kranten bevestigt een telling van de federale politie de trend, met ongeveer evenveel doden en zwaargewonden als in 2007.

Dat schrijven Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.

**********************************************

12/01/2009

 

Tisselt :De fameuze ontsluitingsweg in Tisselt op woensdag 7 mei 2008 ?

Vandaag artikel in 'Het laatste Nieuws' .  

Willebroek. 'Allez hoe kan da na....welle zen toch veu de vorroeuit....

Zo gezegd voldoende 'inzet' om ministers en provinciebestuur te overtuigen om alternatieven te zoeken voor de TOTALE ONTSLUTING VAN TISSELT CENTRUM om sluip- en/of sluikverkeer te weren. Het enige wat er gebeurt: Tisselt verder volstouwen met lege blikken dozen, logistieke bedrijven en een 'laakbaar' en 'zwaar financieel gevolg voor de inwoners. (zie vorige blogs !)

**************** Het laatste Nieuws 12/01/2009**************************

Vrachtwagens  zorgen  voor  meer milieuschade en files dan gedacht. Ze zorgen ook voor tweemaal zoveel verkeersdoden dan personenwagens. Onderzoeksbureau CE Delft meldt dat in een rapport in opdracht van milieuorganisatie Transport & Environment.
Vrachtwagens in de Europese Unie stoten volgens het onderzoek 54 procent meer broeikasgas CO2 uit in 2030, ondanks alle inspanningen om de uitstoot juist te verlagen. De trucks zorgen bovendien voor 30 procent van de files, hoewel ze slechts 3 procent van het wegverkeer uitmaken.

Schade
Wat betreft de veiligheid, ontdekten de onderzoekers dat vrachtwagens per kilometer de oorzaak zijn van tweemaal zoveel verkeersdoden dan personenwagens. De truckers hoeven volgens de studie nauwelijks te betalen voor de schade. De sector betaalt in de EU jaarlijks 50 miljard euro aan accijns en belastingen, wat hooguit de kosten van de wegen en andere infrastructuur dekt.
Kosten zoals luchtvervuiling, files, lawaai of ongelukken komen voor rekening van andere belastingbetalers.

***********************************************************

En u Willebroekenaar betaalt hiervoor 8,50 % extra belastingen bovenop uw federale belastingen, DE HOOGSTE belastingen in België op 5 steden en/of gemeenten na. En Tisseltenaar, u mag nog eens extra opdraven voor de milieuvervuiling, het gevaar, de drukte en overlast waar men zich in Willebroek centrum zoveel mogelijk tracht van te ontdoen. Verder houden ze geen enkele rekening met uw verzuchtingen zoals rondvragen, of een rondpunt ter hoogte van de oude spoorbaan in de Baeckelmansstraat, of hoogtebegenzers die vrachtwagens weren ! Of een ontsluitingsbaan op de oude spoorwegbedding in afwachting van een ontsluiting naar de A12 via Peeterstraat ?

Ter overweging: Op 8 april rond 12 h 's middags wou een Tjechische 30-tonner over de 'Blauwe brug der zuchten' rijden richting Dr Persoonslaan. MAAR onze alom aanwezige politie was paraat ! Ze ontstaken hun blauwe zwaailicht, hielden al het aanschuivend verkeer op de Mechelsesteenweg tegen en deden de vrachtwagen terugkeren naar het ronde punt in Blaasveld om vandaar naar de A12 te rijden. Kreeg deze vrachtwagen een bekeuring ? Het ging hier om één geval.

In de Baeckelmansstraat en J. De Blockstraat komen er, zelfs nu de straten opengebroken liggen elke dag nog gemiddeld 12 zware vrachtwagens door geploeterd ! Hoeveel zullen het er zijn als de verlenging van de A12 , nu nog Baeckelmansstraat genoemd, zal heropend worden einde maart ? Tijdens de 3 eerste maanden van 2008 passeerden hier in totaal nog 4500 zware vrachtwagens ondanks het verbod >3,5 ton, met eindbestemming KERSDONK in Tisselt.  Politie ?, Hoogtebegrenzers ?, Sterk vernauwende bloembakken ?, of gewoon WITTE LIJNEN op het wegdek om het doorgaand verkeer met VOLLE VAART te laten passeren ? Snelheidskontroles kunnen niet, gezien er geen enkel recht stuk straat is waarop zonder tegensprekelijke manier kan geflitst worden.

Wie is de chef van de politie ? Krijgen deze laatsten wel toelating om kontroles te doen ? Beeld u in dat je door de bedrijven op nieuwjaars- en andere recepties gevraagd wordt en men vrijft u 'te veel ijver' aan betreffende het verbaliseren van honderden zware vrachtwagens die hun handeltje dwarsboomt !