10/06/2009

Heropening Baeckelmansstraat & J. De Blockstraat

Wij waren er ook bij.....

ramsdonk,leest,mechelen,hombeek,puurs,tisselt,willebroek,blaasveld,breendonk,londerzeel,kapelle op den bos,kanaalfeesten willebroek,vlar papier,tisselt vaartwel,vaartwel,bibliotheek willebroek

ramsdonk,leest,mechelen,hombeek,puurs,tisselt,willebroek,blaasveld,breendonk,londerzeel,kapelle op den bos,kanaalfeesten willebroek,vlar papier,tisselt vaartwel,vaartwel,bibliotheek willebroek

 

Ikke, ik 'zen nog al nen belangrijke vent hé'

ramsdonk,leest,mechelen,hombeek,puurs,tisselt,willebroek,blaasveld,breendonk,londerzeel,kapelle op den bos,kanaalfeesten willebroek,vlar papier,tisselt vaartwel,vaartwel,bibliotheek willebroek

http://www.rtv.be/cdn1/video/20150524_vrachtwagen_tisselt.mp4

Wat doen we er aan ? Niets Van Aantrekken, zoals de socialisten decennia geleden deden ? Leg een ontsluiting aan vanaf J. de Blokstraat, parallel met de N16 tot aan de oude spoorbaan. Leg de oude spoorbaan aan vanaf de N16 tot aan de Baeckelmansstraat  EN verbied ALLE vrachtwagens EN autobussen 'buiten dienst' ! 

In een krantje van de overloper Volksunie naar Open Vld : "Bart Somers creëert 400 nieuwe banen in Tisselt..."

Sorry zegt dezelfde Open VLD nu, sorry voor het ongemak, het moest zijn: "Schenker zou mogelijk 400 nieuwe banen kunnen creëeren...maar je krijgt zeker 800 zware vrachtwagens per dag door jullie straat":

Bart Somers zorgt voor 800 zware vrachtwagens per dag in Tisselt centrum anno 2004,

10 jaar later, "wel Somers, je had gelijk! je bent een vooruitziende politieker " de vrachtwagens zijn er, al 8 jaar, de nieuwe jobs, sukkelaar, 190 arbeidsplaatsen bij Schenker, evenveel als voorheen

ramsdonk,leest,mechelen,hombeek,puurs,tisselt,willebroek,blaasveld,breendonk,londerzeel,kapelle op den bos,kanaalfeesten willebroek,vlar papier,tisselt vaartwel,vaartwel,bibliotheek willebroek

 

Voka:”Koppel ontsluiting Kersdonk aan herinrichting A12″


De onbeschikbaarheid van de Brielenbrug in Tisselt toont pijnlijk duidelijk aan dat er een extra ontsluiting nodig is van de bedrijvenzone Kersdonk naar de A12. Dat is de mening van Voka-Kamer van Koophandel Mechelen. “Het is nodig om de toekomst van de grote logistieke bedrijven in Kersdonk en de verkeersveiligheid voor de omwonenden te garanderen. Dit project moét worden meegenomen in de plannen voor de herinrichting van de A12 die de komende jaren zal worden uitgevoerd”, zegt Frédéric Achten, directeur van Voka-Kamer van Koophandel Mechelen.

 

 

“Er wordt al volop nagedacht over een herinrichting van de A12 die in de loop van de volgende vijf jaren moet worden gerealiseerd. In dat verband pleit Voka – Kamer van Koophandel Mechelen voor een rechtstreekse ontsluitingsweg van Kersdonk naar de A12. Tot nu toe is de beslissing voor de realisatie van deze ontsluitingsweg blijkbaar steeds gekoppeld aan de geplande ontwikkeling van een industrieterrein in Londerzeel. Om te vermijden dat deze ontsluitingsweg hierdoor nog jaren op zich laat wachten, moeten de bevoegde overheden hiervan afstappen”, meent Frédéric Achten. “Door de aanleg van de ontsluitingsweg te integreren in de herinrichting van de A12, kan het meest ideale en verkeersveilige voorstel worden uitgedacht en uitgevoerd. De penibele verkeerssituatie in de verschillende bedrijvenzones van Tisselt door de onbeschikbare Brielenbrug zet dag na dag in de verf dat geen kostbare tijd meer verloren mag gaan.”

 

Als je als politieker al een rooie kop hebt dan kun je niet meer rood worden van leugens.....

 

 

En toch zijn er zelfs in Tisselt nog onnozelaars die een reclamepaneel voor deze rooie bende in hun tuin willen planten. Je moet maar kleur durven bekennen !

 

----

'Hoe hoger de aap klimt, hoe meer hij zijn bloot gat toont'  .....

 

Tot 2 maal toe liet het rode gemeentebestuur in de kranten weten dat ze dit jaar afsluiten met een overschot in de gemeenkas van 1,8 mio euro.......EN dat de belastingen in 2012 NIET zullen omhoog gaan !

 

"Boer (werkende inwoners van Tisselt, Blaaveld..) let op uw kippen wanneer de vos (de socialisten) de passie preekt".

 

Natuurlijk zullen de belastingen in 2012 niet omhoog gaan want de 'lachende smoelen' willen terug verkozen geraken voor de volgende 6 jaar, MAAR  wacht maar tot eind 2012 of begin 2013 ! Gemeenteopdeciemen naar 10 % + bijkomende heffingen, misschien wel terug op keldergaten, balkonnen ...overal waar men kei nog het vel kan afstropen

 

En het vrachtverkeer in de J. De Blockstraat, Baeckelmansstraat, Kerkplein in Tisselt : daar wordt zoals gewoonte NIETS aangedaan. De verkeersdrukte zal alleen nog maar toe nemen, want op dat moment zal Willebroek, het rode bastion, volledig verkeersluw zijn !


 


 

 

LOREM

STR1

Waar het gemeentebestuur van Willebroek apetrots op is: VEEL CAMIONS, daar vaart iedereen wel bij. WEL vergeet men er bij te zeggen dat TISSELT dorp hiermee volledig als wooncentrum naar de 'vaantjes' is !

Dit is een momentopname ! Meer dan 1000 30 tonners per dag komen hier over deze brug, OP het kerkplein , IN het CENTRUM van de gemeente !

EN naast deze overlast krijg je in Willebroek ook nog eens de HOOGSTE belastingen van het land aan uw been.

Welke kleur heeft dat gemeentebestuur hier ook weer ?

Vrijdag 19 juni 2009:

Heropening SNELWEG Baeckelmansstraat en J. De Blockstraat voor alle sluipverkeer, vrachtwagens, doorgaand verkeer en verkeer van en naar site Kersdonk !

Eerst nog witte lijnen opdat men de baan zou vrij houden voor hoge snelheden en optrekkende auto's, want deze 600 meter tussen de J. De Blockstraat en Oude spoorbaan kost 30 seconden extra tijd....  aan 30 per uur  in plaats van 50 per uur !

De vrachtwagens die hier doorkomen sparen 2 km omweg uit tegenover de N16.

(de leeghoofden van vrachtwagenbestuurders staan er echter niet bij stil dat ze aan de lichten van de A12 in de Breendonkstraat, meer tijd verliezen en slechts tergend traag de A12 kunnen oprijden)

Proficiat aan de verantwoordelijken ?

 

Omdat jullie ondertussen nog niet in een ontsluiting hebben voorzien naar de N16 en naar de A12 ...

(in werkelijkheid hebben ze hier nog NIETS  ondernomen. Alhoewel Kathleen Van Brempt de Willebroekse socialisten kwam steunen om zelf nog wat voorkeurstemmen binnen te rijven om naar Europa te kunnen....ze zal Tisselt vlug vergeten zijn.)


STR1

08/06/2009

Tisselt, vrachtwagens blijven, blaaskaken vliegen eruit.

 

Als je als politieker al een rooie kop hebt, dan kan je niet meer rood worden als je leugens vertelt..............

  

 

En toch zijn er zelfs in Tisselt nog onnozelaars die een reclamepaneel voor deze rooie bende in hun tuin willen planten. Je moet maar kleur durven bekennen !

 

 

FC DE KAMPIOENEN van Willebroek

Onlangs werd in het avondjournaal de welvaart index van de Vlaamse gemeenten  verkondigd waarin St Martens Latem en Nijlen als hoogste, respectievelijk laagste referentie werden aangehaald.

Hieronder de web-link om zelf eens te controleren hoe goed de WILLEBROEKSE SOCIALISTISCHE KAMPIOENEN het er vanaf brengen vergeleken over HEEL BELGIË.

Welke Tisseltse (Willebroekse) inwoner nu nog voor SP.a stemt of voor nen boer  die weet dan van zichzelf ook wel welke onnozelaar, clown of ezel hij of zij wel is!

http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/statistiq...

Plaats in de rangorde van 592 gemeenten

-Aantal inwoners                                           :           489  boven het gemiddelde (*)

 -Aanslag van de gemeentelijke belastingen :          508  de zwaartste van het land ! (**)

-Gemiddeld inkomen per belast.aangifte     :           331  inkomsten van de inwoners zijn de

                                                                                           mediaan (***)

-Gemiddeld inkomen per inwoner                :           349  Iets beneden de mediaan

-Totale belasting inkomen v/d gemeente     :           483  tot de hoogste van het land !

-Totaal aangiften belastingen 30/6              :           491  mee tot grootste aantal v/h land (4*)

(*)

 

Of hoe dramatisch een jarenlang socialistisch gemeentebestuur een leefgemeenschap kan ruïeren en zeker kan hypothekeren. Zelfs nu nog wordt ‘logistiek bedrijf’ als ‘industrie’ door de sjossen gezien dewelke welvaart moeten brengen ! U weet wel beter beste Tisseltenaar: Sluipverkeer, vrachtwagens, serviceverkeer, extra personenverkeer, voortijdig stukgereden dorpswegen en die uw veiligheid, leefbaarheid en groene ruimten beknotten. Een degelijke onsluiting kan er niet af terwijl er in Blaasveld 500.000 euro verloren rechtskosten te betalen vielen,  20 miljoen euro aan een failliet gasthuis, afgebroken verbrandingsoven, zwembad  en de hulp aan een in doodstrijd verkerende voetbalploeg die wel in een luxueus sportstadium mag sporten. De markt voor de 3de keer heraanleggen in 30 jaar tijd en de Dr Persoonslaan, een van de mooiste straten van Willebroek en finaal een luxeboulevard tussen watertoren en station voor de 90% allochtone bevolking…..aankondigen. Willebroek morgen.

(*)  23965  (**) 7.294.554 € (***) 27.691 (4*) 13.804

 

Een ‘goed huisvader’ beleid van het socialistisch gemeentebestuur de laatste 3 decennia zou meer dan voldoende middelen hebben opgeleverd om Tisselt dorp van het onverantwoord en gevaarlijke vracht- en andere verkeer te verlossen. Maar men gooide het ‘geld liever over de balk’ in plaats van een degelijke ontsluitingsweg te voorzien voor de industrie in de J. De Blockstraat en de Kersdonk.

Binnenscheepvaart zit in moeilijke papieren:

Den Theo  van de  Klinkers, die van ’t kanaal en waterwegen, heeft er nochtans voor gezorgd dat er zich in Tisselt “WATER GEBONDEN BEDRIJVEN”  kwamen vestigen zoals SCHENKER en DHL…….! FERO, Autobussen DE REYS, ALLURAL, BOUWMATERIALEN CLIJMANS.... werden al eerder gepamperd! EN nochtans zouden die ook langs de Westdijk, over de Brielenbrug, naar de N16 kunnen rijden.

http://www.youtube.com/v/txJbzlnrlfw&hl=nl_NL&...  

Kilometerheffing op vrachtvervoer:

Al jaren spreekt men erover. In Nederland voert men het in ! In de Willebroekse deelgemeente TISSELT haalt men meer dan 1300 vrachtwagens per dag binnen! IN het centrum.... OP het dorpsplein.... zonder enige vergoeding, zonder enige ontsluiting naar de A12... zonder enige controle op snelheid. (en af en toe kantelt er toch ene het onderste boven...omdat ze zogezegd maar 30 km/h rijden)

En waarom moeten al die afvalcontainers die van het rondpunt aan de N16 komen, dwars door Tisselt rijden naar VLAR papier ? in plaats van via de A12 en Breendonkstraat ? Van zuid naar Noord ? wordt daar op toegezien ? 30 km/h ?

Gesloten instelling in Mechelen:

Die blaaskaak van Mechelen die hier deze “watergebonden bedrijven” in recordtempo liet inplanten : “Wij zijn de 3 de meest multiculturele stad van Vlaanderen, en hebben  na Antwerpen en Gent, de meeste criminele allochtone jongeren, 'n 100 tal…….” Ge moogt er fier op zijn!

Zou een bepaalde buurgemeente qua populatie, ook zo geen ‘multiculturele’ positie bekleden ? Percentsgewijs bezien dan ? En dan maar klagen dat ge een arme gemeente bent en de hoogste belastingen van het land moet opleggen om deze ‘toestromende armoezaaiers’ te pamperen op kosten van hardwerkende autochtonen.  Importeren van deze armoe oa. uit Roemenië enz. Wandel op een doodgewone dag hier maar eens rond ! Ge moet niet meer naar de Congo of Kenia om een neger te zien of naar de Oostbloklanden om Turks, Albanees, Russisch te horen spreken, je waant je er hier temidden in ! Marokaans da kende we al langer.

 Minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton bezocht Willebroek in gezelschap van de minister president en de burgemeester . Toen ze over de Markt wandelden kwam er een groepje 'gehoofddoekte' vrouwen voorbij gestapt. "Ha" zei Clinton "da zijn de Willebroekse madammen". "Nee, nee haaste de burgemeester zich, dat zijn Marokaanse vrouwen". Even later passeren ze een groep met de armen zwierende mannen: "Ha da zijn Willebroekenaren". "Nee neee, dat zijn Turken, die wonen aan 't station". Terug even later passeren een 10 tal negers. Clinton, "zen da ook Willebroekeneiren ?" "Nee nee da zijn Congolezen en Afrikanen of zo iets" . "En die 8 daa, daa in da groeppeke ?" "nee nee dat zijn asielzoekers uit de Oostbloklanden, en die daar achter zijn Roma zigeuners."

"Ja maa" Clinton terug " waa zen den al die Willebroekneirs wa dage zo over stoeft ?"

"Heu ja, ja, ja" beteuterd, " ja,maa ja, die zen nog allemaal aan 't werken ......hé"

Mannen, daar gaan we nog stemmen kunnen bij ronselen….Viva onze Sociale Partij, wa hadde   Anders gedacht!

Is er zelfs nog geen naamwijziging voorgesteld ? "MARKTPLEIN"  wordt "MAGHREBPLEIN" ?

Lees hieronder eens een artikel uit “De Tijd”

GAZET

  Ik heb jullie die vrachtwagens en lege dozen bezorgd maar jullie gemeentebestuur aanvaardde het ook gretig, ZONDER dat er enige ontlsuiting was en jullie dorpscentrum totaal verloederde. Gevolg....

Begin met het volledig vrachtwagen vrij maken van de vernieuwde J. de Blockstraat en de Baeckelmansstraat. Doe tenminste strenge controles op sluipverkeer, vrachtwagenverkeer en snelheid ! Geef de bewoners van Tisselt een sein, dat u het begrepen heeft, dat u er iets ZAL aan doen !

 

11/04/2009

Nieuwe ontsluitings baan voor J.De Blockstraat en Kersdonk naar A12 & Willebroek kan nog pak bedrijven aan

 

Als je als politieker al een rooie kop hebt, dan kan je niet meer rood worden als je leugens vertelt..............

 

gemeente willebroek,tisselt,blaas zijn drie gemeenteveld,ter wijmen,heindonk,aartselaar,keerbergen,sint jan,schenker,dhl,kanaalfeesten

 

En toch zijn er zelfs in Tisselt nog onnozelaars die een reclamepaneel voor deze rooie bende in hun tuin willen planten. Je moet maar kleur durven bekennen !

-------------------

 

Morgen in Tisselt ? De Standaard woensdag 15 april 2009:

 

 

 

Fantastisch nieuws : Willebroek zal weldra DE NIEUWE ONTSLUITINGSBAAN voor de bedrijvensite van J. De Blockstraat en Kersdonk, plechtig openen  !

Men moet de Baeckelmansstraat, die kortelings opgeleverd wordt, alleen  nog voorzien van wegmarkeringen, om de vachtwagens en de personenwagens die door het centrum van Tisselt willen en zullen rijden, optimaal te bedienen. Geen enkele bewoner van de Baeckelmansstraat kan of mag zijn wagen in het straatbeeld parkeren. Dat ZOU TE GEVAARLIJK ZIJN voor de aanstormende camions ! En parkeer je toch voor uw huis, dan kan de politie gemakkelijker (als ze al eens langskomen) verbaliseren in plaats van een paar uur op vinkenslag te moeten liggen om ‘dwaaskoppen’ van vrachtwagenchauffeurs of snelheidsmaniakken te pakken te krijgen.

In de J. De Blockstraat en het bovenstuk van de Baeckelmansstraat komen geen wegmarkeringen, evenmin in de Breendonkstraat, maar de 1000 meter tussen het kruispunt van de J. De Blockstraat tot aan Indaver en Apparec, daar moet het doorgaand verkeer zijn tijdverlies aan de Brielenbrug, kunnen goed maken. En vermits dat de baan hier zeer bochtig is, zijn flitscontroles quasi onmogelijk.

Alle gekheid op een stokje…..Op dit eigenste moment scheuren hier 4x4’s, Bmw’s EN vrachtwagens van Bouwmaterialen Clijmans, Fero en DHL reeds met een snelheid van meer dan 50 km/h door dezelfde, versmalde, bochtige straat om zwaar in de remmen te gaan aan het kruispunt, of om maximaal te accelereren richting Breendonkstraat. Jongens wat een prachtig racecircuit vanaf huisnummer 72 tot 122, en nu nog wegmakeringen, dan kunnen we gerust en veilig van plank gaan…. (allez foncé???)

Daarvoor moet je dan "verkeersspecialist' zijn om dergelijke onnozele voorstellen te komen goed praten !

GEEN wegmarkeringen en met gestationeerde wagens in de straat zou het verkeer VEEL MEER reguleren dan met wegmarkeringen. De snelheid zou veel meer ingetoomd worden. De veiligheid zou veel groter worden !

En de politiek, zie hieronder, toch maar volhouden dat ze ‘geen tweede rampscenario zoals met de Kersdonk in Tisselt’ meer willen meemaken.

 

Vrachtwagen grijpt moeder en zoon

Een 37-jarige moeder en haar 12-jarige zoontje uit Willebroek werden gisteren het slachtoffer van een klassiek dodehoekongeval. De twee zaten op een bromfiets toen ze omstreeks 13.45 uur gegrepen werden door een Nederlandse vrachtwagen.

Opmerking: De 'lomperik' van vrachtwagenbestuurder was de bromfiets eerst voorbijgereden en is dan zondermeer rechts afgeslagen, zonder zich de vraag te stellen "opgelet, ik heb daar juist een bromfiets gepasseerd, waar zijn die mensen nu..." Dergelijke voorvallen zien we in Tisselt elke dag, oa. afvalcontainers van en naar Indaver en Apparec die hier zelfs niet mogen passeren...

 

FC DE KAMPIOENEN van Willebroek

Onlangs werd in het avondjournaal de welvaart index van de Vlaamse gemeenten  verkondigd waarin St Martens Latem en Nijlen als hoogste, respectievelijk laagste referentie werden aangehaald.

Hieronder de web-link om zelf eens te controleren hoe goed de WILLEBROEKSE SOCIALISTISCHE KAMPIOENEN het er vanaf brengen vergeleken over HEEL BELGIË.

Welke Tisseltse (Willebroekse) inwoner nu nog voor SP.a stemt of voor nen boer  die weet dan van zichzelf ook wel welke onnozelaar, clown of ezel hij of zij wel is!

http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/arbeidsmarkt_levensomstandigheden/Fiscale_inkomens_-_per_gemeente_-_2008.jsp

Plaats in de rangorde van 592 gemeenten

-Aantal inwoners                                           :           489  boven het gemiddelde (*)

 -Aanslag van de gemeentelijke belastingen :          508  de zwaartste van het land ! (**)

-Gemiddeld inkomen per belast.aangifte     :           331  inkomsten van de inwoners zijn de

                                                                                           mediaan (***)

-Gemiddeld inkomen per inwoner                :           349  Iets beneden de mediaan

-Totale belasting inkomen v/d gemeente     :           483  tot de hoogste van het land !

-Totaal aangiften belastingen 30/6              :           491  mee tot grootste aantal v/h land (4*)

(*)

 

Of hoe dramatisch een jarenlang socialistisch gemeentebestuur een leefgemeenschap kan ruïeren en zeker kan hypothekeren. Zelfs nu nog wordt ‘logistiek bedrijf’ als ‘industrie’ door de sjossen gezien dewelke welvaart moeten brengen ! U weet wel beter beste Tisseltenaar: Sluipverkeer, vrachtwagens, serviceverkeer, extra personenverkeer, voortijdig stukgereden dorpswegen en die uw veiligheid, leefbaarheid en groene ruimten beknotten. Een degelijke onsluiting kan er niet af terwijl er in Blaasveld 500.000 euro verloren rechtskosten te betalen vielen,  20 miljoen euro aan een failliet gasthuis, afgebroken verbrandingsoven, zwembad  en de hulp aan een in doodstrijd verkerende voetbalploeg die wel in een luxueus sportstadium mag sporten. De markt voor de 3de keer heraanleggen in 30 jaar tijd en de Dr Persoonslaan, een van de mooiste straten van Willebroek en finaal een luxeboulevard tussen watertoren en station voor de 90% allochtone bevolking…..aankondigen. Willebroek morgen.

(*)  23965  (**) 7.294.554 € (***) 27.691 (4*) 13.804

 

 

 

Herinneren jullie zich “comical Ali” van Irak nog ? (in het TV journaal kon men de bommen zien inslaan, terwijl hij stond te verklaren dat er niets aan de hand was....)  *

Wie gelooft deze politiekers nog !

↓             ↓               ↓

Willebroek kan nog pak bedrijven aan

07/09/'07 Willebroek heeft nog bijna 160 hectare grond om als kmo-zone te ontwikkelen. Hiervan is ruim vijftig hectare op zeer korte termijn beschikbaar. "Bovendien koppelen we aan de ontwikkeling de voorwaarde dat er eerst rechtstreekse ontsluitingen naar de assen N16 en A12 worden aangelegd. Het opgedrongen avontuur in Tisselt, waar industriegronden naast het kanaal werden ingericht zonder deftige ontsluiting voor het verkeer, zal geen tweede keer voorvallen", stelt Marc De Laet. "

uit Gazet van Antwerpen 2007 ... “comical Ali”

Waarom moet Willebroek, ttz TISSELT, alleen opdraaien voor deze degenerende mileuafbraak binnen de provincie?


http://www.gva.be/antwerpen/willebroek/willebroek-kan-nog-pak-bedrijven-aan.aspx

We zijn nu 2 jaar later, DE HULST in Tisselt/Blaasveld is ondertussen weeral door hem goedgekeurd, maar voor Tisselt heeft hij nog steeds geen oplossing, en hoofdzakelijk de Baeckelmansstraat en J. De Blockstraat laat hij gewoon aan hun lot over ! Waarom neemt hij dan geen maatregelen om nu reeds elke vrachtwagen hier doorgang te verbieden ?

Dat noemt men dan nog politiek fatsoen....

* Comical Ali' resurfaces
Mohammed Saeed al-Sahhaf as he appeared during the war...
 
One of the most remarkable  figures of the Iraq war has resurfaced for the first time since the collapse of Saddam Hussein's regime in April.

Former Iraqi Information Minister Mohammed Saeed al-Sahhaf - dubbed "Comical Ali" for his deadpan insistence that Iraqi forces were crushing the invading Americans - appeared in brief interviews on Al-Arabiya and Abu Dhabi TV on Thursday

12/01/2009

Associaal, levensgevaarlijke toestanden in Tisselt waar de "vrachtwagens" een gepamperde behandeling krijgen van het Willebroeks gemeentebestuur.

 

 De rode draad van de socialisten is brainstormen en freewheelen: “hoe kunnen we van een kei nog het vel afstropen”

 

Hoeveel kleine werkende mensen hebben als diversificatie of als belegging al niet geopteerd om een vakantiehuisje, een appartementje of een chalet te kopen als vakantieverblijf. Een vakantieverblijf om familiaal van vakantie te kunnen genieten  en om later door te geven aan hun kinderen. Hoeveel mensen reserveren  zo een bouwgrond voor hun kinderen  !

 

 

 

Wat doen de socialisten van Willebroek: PAKKEN wat ze kunnen lospeuteren, PAKKEN waar ze maar kunnen, want ze denken “als je een 2de verblijf hebt, dan kunt ge aan ons ook maar geven” !

625 euro per jaar ! Dat is meer dan 25.000 oude Belgische franken per jaar voor een tweede verblijf ! Miniumum 250 euro voor een bouwgrond maar dan wel gemeten langs de langste zijde als uw bouwgrond op een straathoek ligt . Het zijn toch weer  deze Willebroekse socialisten die in uw zakken zitten. Nochtans in hun verkiezingsfolder van 2006 stond klaar en duidelijk en in ‘t rood: “daarom kunnen we uw belastingen verminderen…” Een jaar later was Willebroek de enige gemeente die de opdeciemen verhoogde  naar 8,50 % OP UW DUUR VERGAARD LOONTJE !

En waarvoor dient dit geld ? Om een verloren zaak van 500.000 euro in Blaasveld  te vergoeden, of de 20 miljoen euro schulden van een failliete ziekenhuis aan te zuiveren of om de verkwanseling van de miljoenen euro’s in een verbrandingsoven, een zwembad, van vorige decennia’s  of om de duizenden nieuwe “SP.a kiezers” te pamperen, die dan met hun multiculturele bijdrage een feestzaal  afbreken.…

En ondertussen heel Tisselt VOL MET LOGISTIEKE BEDRIJVEN die niets opbrengen,  ELKE DAG MEER DAN 1000 ZWARE VRACHTWAGENS DOOR HET DORPSCENTRUM, maar GEEN ONTSLUITING  van de J. De Blockstraat of Kersdonk naar N16 of A12

 

In Bonheiden en Duffel bestaat de belasting op tweede verblijf en onbebouwde grondenj NIET en wordt uw spaarzaam verworven loontje slechts  belast aan 5,5 % opdeciemen.

 

 

Hiroshima Vlag van Japan Japan 2008/12/10

金融新聞を読む... (read in a financial newspaper)

 

WillebroekトラックでTisseltレイプ.

今では、市町村は、危険な状況に行動していませんが世界的に知ら 

お金とお金を浪費するの社会党を盗む。 

Willebroek確かにフランダースの高い税金を削除します。

当社はこの話を知っている!

そして、我々としては最も普通の労働者と運営しています。

*********************************************************************

We are even known in Japan!

*****************************************************************

Roepen PROBLEEM HIERONDER AANGEHAALD IS VANMORGEN AL OPGELOST: Werkmannen hebben het verkeersbord 'verboden voor alle verkeer' gewoon AFGEPLAKT ! dus nu mag ALLES PASSEREN en hoeft er dus ook geen politietoezicht te zijn. Wie begrijpt dergelijke stupiditeiten nog ???  

*******************************************************************

Het is ongehoord dat de hoofdverantwoordelijke  van een gemeente, verkozen als afgevaardigde voor de bevolking en chef van de politie, zich intellectueel-asociaal opstelt ten opzichte van wetverordeningen die hij zelf mee helpt bepalen.

Ongehoord dat in die zelfde gemeente een luxe brochure verspreid wordt waarin alleen verboden zaken aangekaart worden en deze op basis van “verbaliseren” en “beboeten”, de overtreders moeten afschrikken.

Nog onbegrijpelijker  omdat  dezelfde  chef van de politie tijdens de werken in de Baeckelmansstraat en J. De Blockstraat, een verbodsteken ‘voor alle verkeer’ doet plaatsen ter hoogte van Indaver, met ‘uitzondering van lokaal verkeer’. Dit  weliswaar terecht omdat de fietspaden en voetpaden nog ‘open putten’ zijn en op andere plaatsen volgestapeld liggen met bouwmaterialen, zodat zowel de fietsers als de voetgangers zich op de versmalde straatbedding moeten verplaatsen.

In deze onveilige situatie komen nu reeds wegreuzen aangereden, tegen alle verbodsbepalingen in, aan een snelheid van 50 – 60 per uur, richting Kersdonk waar ze met moeite naast de hopen grond en buizen, op het kruispunt met de J. De Blockstraat, fel moeten afremmen. Nu nog witte lijnen op het wegdek en de ‘snelweg’ voor sluikverkeer is operationeel. Flitsen kan niet want elke situatie is wegens de bochtigheid van de baan, betwistbaar.

Maar  daarmee blijkt zijn verantwoordelijkheid  ook  gestopt:  Sinds de ASFALTERING hier werd aangebracht negeren  nu reeds 25 zware 30 tonners, van 26 meter lang,  hier  elke  dag,  elk verbod!

Ter hoogte van huisnummer 66 passeerde een vrachtwagen richting A12 en een andere richting Kersdonk. Beiden vrachtwagens moesten manoeuvreren, met hun wielen op de boordstenen, om elkaar te kunnen kruisen.  Voetgangers moesten wijken tot tegen de ‘koterij van het fameuze, op invallen staande museum, Rottiers’. Fietsers, verder in de straat ter hoogte van huisnummers 90, moesten van de rijbaan, en wachten tussen de hopen bouwmaterialen tot wanneer de vrachtwagens voorbij reden.

Worden die dan niet als ‘overlast’ beschouwd ? Worden die 25 camions per dag dan niet beboet die moedwillig alle verbodstekens negeren?  Of zijn de boeten alleen voorzien voor de brave huismoeders die gauw even parkeren langs witte stippellijnen om bij de bakker een brood te kopen , of om hun kind van school te halen, of om 50 euro uit de Bancontact te halen of om 5 minuten te lang op een  betaalplaats te staan met gratis ticket ? Hiervoor is blijkbaar wel genoeg personeel ! Of zijn deze vrachtwagenchauffeurs echt ‘krapuul’ die van een ‘laisser passer’ genieten ?

Nochtans minister Van Brempt zou er voor zorgen dat er een aansluiting naar de A12 kan gelegd worden, maar na de verkiezingen in juni ek. is ze al ‘parti’. Het  gemeentebestuur zou dus beter vanaf nu zelf al hun steentje kunnen bijdragen door correct en intellectueel rechtschapen op deze ONVERANTWOORDE EN TEVENS ZEER GEVAARLIJKE SITUATIE TOE TE ZIEN en maatregelen te nemen.

 

 

Een ‘goed huisvader’ beleid van het socialistisch gemeentebestuur de laatste 3 decennia zou meer dan voldoende middelen hebben opgeleverd om Tisselt dorp van het onverantwoord en gevaarlijke vracht- en andere verkeer te verlossen. Maar men gooide het ‘geld liever over de balk’ in plaats van een degelijke ontsluitingsweg te voorzien voor de industrie in de J. De Blockstraat en de Kersdonk.

 

 

 

 

We zijn sinds midden vorige maand op Tenerife, waar het weder de 3 eerste weken zacht maar redelijk wisselvallig was, maar wel zomers mooi  de laatste 12 dagen. Laat ons hopen dat de wegeniswerken dan nog niet uitgevoerd zijn. Nu hebben de verstotenen van Willebroeks gemeentebestuur ondertussen toch wat rust.

Lezen we verdomd toch weeral onheilspellend nieuws, via internet, op ons computerscherm : 't is toch weer niet waar zeker ......... http://www.rtv-mechelen.be/

1. Nieuwe industriele site "Blaasveldstraat'

Hetgeen hier vorig jaar reeds werd aangekondigd, staat vandaag te lezen in 'Publi Nieuws' : Blaasveldstraat, N16, Krekelenberg, het gebied achter G&G, wordt officieel industriegebied ! Pal tot tegen de huizen die op grondgebied Heffen (Mechelen) staan. Alle groen in Tisselt MOET WEG, het MOET ROOD worden. En alhoewel Willebroek zich heeft aangesloten in een overkoepelende vereniging om "sluipverkeer' te ontmoedigen (zie hieronder) , doen ze zoals gewoonlijk,  NIETS aan de duizenden vrachtwagens en doorgaande personenwagens in Tisselt centrum. Zelfs tijdens werken van Aquafin blijven 'snelheidsmanniakken' en internationale vrachttransporten, door de opengebroken straten rijden. (soms valt er al wel eens ene in de gracht...) Politietoezicht ? Eenmaal per dag in een goed verwarmd combieke even langsrijden zeker.

2. In het nieuws van de 'Rooie T.V'

Voila, weeral prijs voor de 'dynamische ' gemeente Willebroek, en zeker voor zijn "communicatie ambtena(a)r(res)' (lees rode partijkaart ambetantenaar (-res).  Volgens ITENERA behoorde Willebroek al bij de 10 minst effiëntste gemeenten van Vlaanderen, en nu dit:

Bij een  rondvraag door de gazet van Antwerpen bij alle 70 gemeenten van de provincie Antwerpen werd per e-mail  de vraag gesteld hoe men een adreswijziging kan doorvoeren.

Gemeente Nijlen antwoorde na 4 minuten, Willebroek had, omdat ze zo'n competent personeel hebben met rode partijkaart, meer dan 1 uur nodig om te antwoorden !

Op de 68° plaats van de 70 Antwerpse gemeenten binnen de provincie ! 

Ga aan het loket maar eens vragen om enkele putten in de straat te dempen of om politiecontrole te doen op doorgaand vrachtwagen verkeer die alle verbodstekens aan hun laars lappen of om de stelregen van miniter Van Brempt "eerst ontsluiting, dan industrie' toe te passen, (en dat is ook een rooie) ! Binnen de seconde krijgt ge uw vel vol. En dan nog op een sarcastische manier  van 'onnozelaarke...'

********************************************

In 2007 wist Willebroek al van de plannen voor onteigening in de Blaasveldstraat. Als de provincie Antwerpen deze ontsluiting eiste, waarom kon het socialistisch gemeentebestuur tegelijkertijd dan geen ontsluiting eisen voor de Kersdonk, naar de A12 ?

Het is steeds de "hogere overheid' om zich te verontschuldigen. In werkelijkheid blaten ze zoals de schapen in een wei: "Veul industrie, veul werkvolk, veul kiezers veu ons.....en 't es toch maa in Tisselt."

http://www.provant.be/leefomgeving/ruimtelijke_ordening/openbare_onderzoeken/prup_de_hulst/index.jsp?referer=tcm:7-9765-64

http://www.provant.be/binaries/flyer%20PRUP%20De%20Hulst_tcm7-79619.pdf

http://www.provant.be/binaries/219071_03_ontwerp_c_tdc%20ONT_tcm7-79564.pdf

http://www.provant.be/binaries/219071_03_ontwerp_c_tdc%20FT_tcm7-79565.pdf

http://www.provant.be/binaries/219071_03_ontwerp_c_tdc%20BS_tcm7-79563.pdf

Uitreksels uit deze pdf-files

Een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor De Hulst

De wijziging van het gewestplan gebeurt door de opmaak van een PRUP. In dit PRUP worden ook normen vastgelegd voor de realisatie van het bedrijventerrein. Er moet o.a. worden gezorgd voor een goede ontsluiting en ook op het vlak van de waterhuishouding moeten er gepaste maatregelen worden genomen.

Kortom: het PRUP zorgt voor de wijziging van het gewestplan, maar zorgt er  tegelijkertijd ook voor dat de ontwikkeling van het toekomstige bedrijventerrein in goede banen wordt geleid.

De ontwikkeling van het terrein zal gebeuren door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen

(POM Antwerpen). Gekoppeld aan het PRUP wordt er ook een onteigeningsplan opgemaakt.

http://www.provant.be/binaries/219071_03_toel_a_tcm7-79560.pdf

 Bedrijventerrein De Hulst binnen deelruimte Tisselt en omgeving

Voor deze deelruimte werden de volgende visie-elementen opgesteld:

De omgeving van Tisselt, namelijk ten oosten en ten westen van de kern, wordt

uitgebouwd als een gemeentelijk autonoom landbouwgebied, de valleigebieden van

Bosbeek en Zwarte Beek worden geselecteerd als gemeentelijke gevoelige zones.

De omgeving van Kersdonk zal gedeeltelijk bebost worden.

De as van de Oude Spoorwegbaan wordt geselecteerd als een belangrijke

landschapsas binnen de gemeente: brug of tunnel om N16 te kruisen.

De kern van Tisselt wordt afgebakend en er wordt een gewenste structuur voor

opgemaakt. Eveneens de inrichting van de kerngebonden gebieden worden hier

bekeken: die gebieden die nu als landbouwgrond dienen blijven momenteel binnen de

kerngebonden gebieden beschikbaar als landbouwgrond. Extra aandacht zal er gaan

naar de relatie tussen de kern en het Kanaal Schelde – Brussel en de overgang van

enerzijds kern – bedrijvigheid en anderzijds kern – gemeentelijk gevoelig gebied.

Er wordt een maatschappelijk aanvaardbare oplossing opgemaakt voor de

zonevreemde woningen rondom

Heindonk, uitgewerkt binnen een gebiedsgericht RUP. De A12 zal vanaf de

Breendonksesteenweg onder de grond worden gelegd (suggestie naar hogere

overheid).

13.2.2. De economische situatie

De terreinen ‘De Hulst’ zijn in een regio gelegen die duidelijk economische impulsen behoeft.

Het arrondissement Mechelen kent immers een werkloosheidsgraad die significant hoger is dan het Vlaams én provinciaal gemiddelde. Dit geldt in het bijzonder voor de Stad Mechelen en de gemeente Willebroek.(*)

Er is bijgevolg een reële behoefte aan meer werkgelegenheid in de regio.

(*) Nochtans 'stoefte' het gemeentebestuur van Willebroek onlangs nog over de sterke terugloop van hun werkloosheidcijfer en de goede tewerkstelling ! 

 Nogal logisch als je immigranten, allochtonen en illegalen aantrekt louter en alleen om op uw socialistische lijst te kunnen stemmen. In Keerbergen, Bonheiden, Rijmenam, is practisch GEEN werkloosheid, maar daar trekt men geen 'lege dozen' als bedrijven aan, maar ambtenaren, twee verdieners, zelfstandige beroepn, kortom mensen met kennis en inzet.

********************************************

Regio bant sluipverkeer schrijft Chris Van Rompaey in de gazet van Antwerpen

Twaalf gemeenten in de regio Mechelen gaan samen het sluipverkeer te lijf. De komende maanden wordt het probleem eerst in kaart gebracht. Een eerste verkennende studie betreffende mobiliteit in het arrondissement Mechelen heeft aangetoond dat sluipverkeer in vele gemeenten problemen en ergernis veroorzaken. Bovendien zijn de gemeentebesturen er zich van bewust dat mobiliteitsproblemen vaak een bovenlokale aanpak vereisen. Dit heeft het Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomité (Resoc) Mechelen errtoe aangezet initiatief te nemen voor de opstart van dit regionale project", zegt Resoc-voorzitter Caroline Gennez. Het vrijwaren en verbeteren van de mobiliteit in de regio is een van de voornaamste doelstellingen van het streekpact. "Het is de bedoeling dat we in de toekomst infrastructuurwerkzaamheden en verkeersingrepen afstemmen de resultaten van de studie die de komende maanden zal uitgevoerd worden", Het projectgebied omvat de gemeenten: Willebroek, Mechelen, Duffel, Lier, Nijlen, Heist-op-den-Berg, Bonheiden, Berlaar, Sint-Katelijne-Waver, Putte, Keerbergen en Herenthout. Minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt (sp.a) subsidieert het project met 50.000 euro. Zij was vrijdag in Duffel om samen met de verschillende gemeenten de engagementsverklaring te ondertekenen. Ook De Lijn, NMBS, administratie Wegen en Verkeer van de Vlaamse Gemeenschap, het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, nv Waterwegen en Zeekanaal * en het Verkeerscentrum bij het project betrokken.

·         Waterwegen en Zeekanaal : Je kent al deze watergebonden bedrijven in Tisselt wel: Schenker, Dhl,bouwmaterialen Clijmans, allural en consoorten….!!!!

Nu zullen die fameuze rooien, Genez, Van Brempt en die van Willebroek eens iets gaan vertonen ! Zijn er misschien verkiezingen op komst ? Wie ging nu weeral de Spa lijst trekken voor Antwerpen en wie wil er de lijst van Europa trekken ? Just ! die van hier boven.

Gaan ze na 10 jaar misere en overlast in Tisselt centrum, een ontsluiting naar de A12 forceren of naar de N16 voor de J. De Blockstraat ? Gaan ze eindelijk de CD&V van Puurs navolgen dewelke wél een ontsluiting voor de Veurtstraat realiseert langsheen de A12 ? Gaan ze obstakels aanbrengen om het vracht- en/of personenwagen sluipververkeer te weren in de Breendonkstraat, Baeckelmansstraat, J. De Blockstraat ?

Het zijn dezelfde rooien die, jaren geleden zonder dat er een ontsluiting was, de Kersdonk lieten inrichten en daarna al het logistieke verkeer door de Baeckelmansstraat en de Breendonkstraat naar de A12 lieten rijden. Meer dan 1000 30 tonners per dag. Het zijn dezelfde rooien die de industrie in de J. De Blockstraat lieten uitbreiden zonder ontsluiting naar de N16. Het zijn dezelfde rooien die een betoncentrale lieten van startgaan, 15 jaar geleden, en dan zich zelf verslikten in het overmatig en lawaaierig vrachtvervoer. Het zijn diezelfde rooien die wél een luxeboulevard willen realiseren door de marollen van Willebroek.

Die rooie paljassen allemaal !

*******************************************************************

21/01/2009

Hier het bewijs van ONKUNDE en ONWIL in het fameuze Willebroekse beleid. Wat SPA Willebroek jarenlang heeft verklaard, wegens 'onmogelijk' en wegens 'de hogere overheid', dat KAN WEL door CD&V van PUURS ! De Veurtstraat in Breendonk en verderop de Meerstraat richting Londerzeel waar een 50 tal vrachtwagens per dag passeren, 26 maal minder dan in Tisselt, daar kan de gemeente een parallelweg afdwingen, langsheen de A12 ,bij deze zelfde 'hogere overheid' ! Hoe durven de verantwoordelijken voor deze laakbare toestand in Willebroek en Tisselt hun gezicht nog te tonen ! Als men dan tenminste TOCH AL IETS zou doen om doorgaand vracht- en personenverkeer te verhinderen of te beperken in de Baeckelmansstraat en Breendonkstraat, van en naar de A12 ! Onbeschrijfelijke lakse houding!

Willebroek investeert waarschijnlijk liever in 'kiekens' die geen eieren leggen , maar wel hun achterban uitmaken, dan in duurzame en voouitziende ontwikkelingen. Doe zoals Puurs voor Breendonk heeft gedaan, en nog doet ,in tegenstelling waar Willebroek NIETS doet voor Tisselt , integendeel, de gemeenschap hier nog meer en meer afbreken, belasten en discrimineren..

-

Publi nieuws 20/1/2009

A12

 

*************************************************

20/01/2009

En wat doet men in Willebroek voor Tisselt ? MEER dan 1000 30 tonners per dag door het centrum en door de woonstraat Baeckelmansstraat, Breendonkstraat laten rijden, IN PLAATS VAN ONMIDDELLIJK EEN ONTSLUITINGSWEG AAN TE LEGGEN. Deze miserie duurt hier nu al meer dan 10 jaar en SPA (Socialistische Pesterijen & Andere streken) blijven er gewoon hun voeten aanvegen tot......dat ze waarschijnlijk in 'shock' hier een dodelijk ongeval zullen meemaken.

Elke dag 14 ongevallen met kinderen

 

BRUSSEL - Jaarlijks zijn bijna 5.000 kinderen, jonger dan 15 jaar, het slachtoffer van een verkeersongeval. Dat betekent dat er elke dag 14 ongevallen met kinderen zijn. Dat blijkt uit een studie van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid in opdracht van staatssecretaris Etienne Schouppe (CD&V).

Uit de cijfers van het BIVV blijkt dat voetgangers erg kwetsbaar zijn, zelfs op het zebrapad. Eén ongeval op de drie met voetgangers gebeurt op een zebrapad. In 2007 telde het BIVV 4.746 voetgangers als slachtoffer van een verkeersongeval, 103 van hen kwamen om. Volgens de kranten bevestigt een telling van de federale politie de trend, met ongeveer evenveel doden en zwaargewonden als in 2007.

Dat schrijven Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.

**********************************************

12/01/2009

 

Tisselt :De fameuze ontsluitingsweg in Tisselt op woensdag 7 mei 2008 ?

Vandaag artikel in 'Het laatste Nieuws' .  

Willebroek. 'Allez hoe kan da na....welle zen toch veu de vorroeuit....

Zo gezegd voldoende 'inzet' om ministers en provinciebestuur te overtuigen om alternatieven te zoeken voor de TOTALE ONTSLUTING VAN TISSELT CENTRUM om sluip- en/of sluikverkeer te weren. Het enige wat er gebeurt: Tisselt verder volstouwen met lege blikken dozen, logistieke bedrijven en een 'laakbaar' en 'zwaar financieel gevolg voor de inwoners. (zie vorige blogs !)

**************** Het laatste Nieuws 12/01/2009**************************

Vrachtwagens  zorgen  voor  meer milieuschade en files dan gedacht. Ze zorgen ook voor tweemaal zoveel verkeersdoden dan personenwagens. Onderzoeksbureau CE Delft meldt dat in een rapport in opdracht van milieuorganisatie Transport & Environment.
Vrachtwagens in de Europese Unie stoten volgens het onderzoek 54 procent meer broeikasgas CO2 uit in 2030, ondanks alle inspanningen om de uitstoot juist te verlagen. De trucks zorgen bovendien voor 30 procent van de files, hoewel ze slechts 3 procent van het wegverkeer uitmaken.

Schade
Wat betreft de veiligheid, ontdekten de onderzoekers dat vrachtwagens per kilometer de oorzaak zijn van tweemaal zoveel verkeersdoden dan personenwagens. De truckers hoeven volgens de studie nauwelijks te betalen voor de schade. De sector betaalt in de EU jaarlijks 50 miljard euro aan accijns en belastingen, wat hooguit de kosten van de wegen en andere infrastructuur dekt.
Kosten zoals luchtvervuiling, files, lawaai of ongelukken komen voor rekening van andere belastingbetalers.

***********************************************************

En u Willebroekenaar betaalt hiervoor 8,50 % extra belastingen bovenop uw federale belastingen, DE HOOGSTE belastingen in België op 5 steden en/of gemeenten na. En Tisseltenaar, u mag nog eens extra opdraven voor de milieuvervuiling, het gevaar, de drukte en overlast waar men zich in Willebroek centrum zoveel mogelijk tracht van te ontdoen. Verder houden ze geen enkele rekening met uw verzuchtingen zoals rondvragen, of een rondpunt ter hoogte van de oude spoorbaan in de Baeckelmansstraat, of hoogtebegenzers die vrachtwagens weren ! Of een ontsluitingsbaan op de oude spoorwegbedding in afwachting van een ontsluiting naar de A12 via Peeterstraat ?

Ter overweging: Op 8 april rond 12 h 's middags wou een Tjechische 30-tonner over de 'Blauwe brug der zuchten' rijden richting Dr Persoonslaan. MAAR onze alom aanwezige politie was paraat ! Ze ontstaken hun blauwe zwaailicht, hielden al het aanschuivend verkeer op de Mechelsesteenweg tegen en deden de vrachtwagen terugkeren naar het ronde punt in Blaasveld om vandaar naar de A12 te rijden. Kreeg deze vrachtwagen een bekeuring ? Het ging hier om één geval.

In de Baeckelmansstraat en J. De Blockstraat komen er, zelfs nu de straten opengebroken liggen elke dag nog gemiddeld 12 zware vrachtwagens door geploeterd ! Hoeveel zullen het er zijn als de verlenging van de A12 , nu nog Baeckelmansstraat genoemd, zal heropend worden einde maart ? Tijdens de 3 eerste maanden van 2008 passeerden hier in totaal nog 4500 zware vrachtwagens ondanks het verbod >3,5 ton, met eindbestemming KERSDONK in Tisselt.  Politie ?, Hoogtebegrenzers ?, Sterk vernauwende bloembakken ?, of gewoon WITTE LIJNEN op het wegdek om het doorgaand verkeer met VOLLE VAART te laten passeren ? Snelheidskontroles kunnen niet, gezien er geen enkel recht stuk straat is waarop zonder tegensprekelijke manier kan geflitst worden.

Wie is de chef van de politie ? Krijgen deze laatsten wel toelating om kontroles te doen ? Beeld u in dat je door de bedrijven op nieuwjaars- en andere recepties gevraagd wordt en men vrijft u 'te veel ijver' aan betreffende het verbaliseren van honderden zware vrachtwagens die hun handeltje dwarsboomt !