04/07/2008

Wat kan je van deze mensen nog geloven ?

De SPA van Willebroek in hun luxueuse folder :

BELWIL

Zie hieronder dan maar eens :

EEN PAAR DAGEN LATER ! Wat kan je van deze mensen nog geloven !

Opdeciem willebroek
EN WAT HEEFT DEZE PARTIJ  DE GEMEENTE AL OPGEBRACHT: MISERE, ARMOE, OVERLAST VAN VRACHTVERKEER, STUKGEREDEN WEGEN. Sorry voor deze politieke hint, maar hierdoor zit oa Tisselt en de andere deelgemeenten  in een VERDOMDE 'LONG RUN DOWN' !

Hebben jullie ook al de 'outlook' van oa Bonheiden, Bornem, Rijmenam, Keerbergen, ja zelfs van Boom en Aatselaar al eens vergeleken met Willebroek ? Mooie aangelegde straten, deelgemeenten waar zorg voor gedragen wordt....

30/06/2008

In 2004 had Willebroek nog geen weet van overlast in Tisselt! Komaan zeg !

SPATEKST

19/09/2007

Beleidsplan voor Willebroek, RIJKELIJK laat ! Maar beter laat dan nooit.

In de editie van 'Publi nieuws 19/09/2007' wordt een innoverend beleidsplan aangekondigd waarin u als inwoner uw grieven en wensen kan uiten.Hierover kan men zich alleen positief beamen, MAAR er is meer ! Hieruit blijkt dus duidelijk dat het huidige gemeentebestuur zich bewust is geworden van de schrijnende situatie over onder andere de ruimtelijke ordening en dienstverlening binnen Willebroek en zijn ‘achtergestelde, aan belasting onderworpen satellieten’, Tisselt, Blaasveld, Heindonk.  Eerst oomke en dan zijn kindjes’ ?  Zie tekstkadertje links in de blog “DE 10 MEEST INEFFICIÊNTSTE GEMEENTEN VAN VLAANDEREN, waaronder Willebroek !”  http://www.itinerainstitute.org/nl/ We leiden hieruit ook af dat er in de voorgaande legislaturen geen rekening werd gehouden met de deelgemeenten. Dit beleidsplan zou dan een stap in de goede richting zijn. Alhoewel dit beleidsplan slechts in december 2007 zal voorgelegd worden om als kader te dienen tot de volgende verkiezingen in 2012. De volgende legislatuur loopt dan tot in 2018 !  Dus binnen 11 jaar zal er hopelijk iets gerealiseerd zijn ! Terwijl Heindonk als groene gemeente verder mag en Blaasveld als ‘residentiële’ voorstad (!) moet Tisselt het ‘verloederde’ industriegebied voor Willebroek worden zoals Willebroek Noord. (Hoe liggen de straten er in Tisselt bij ?, In de J. De Blockstraat zijn zelfs nog geen voetpaden, laat staan dat er riolering is) Verloederde gebouwen en pleinen (hoek De Blockstraat en Baeckelmansstraat – aan beide zijden, Oostdijk etc. )Voor Tisselt verschuilt men zich achter het mom van ‘Aquafin’, alhoewel deze werken reeds voorzien waren in 2000, werden ze steeds uit- en afgesteld. (door wie en waarom ?) Deze zouden aanbesteed worden in december 2007 en uitgevoerd worden vanaf augustus 2008, te beginnen in de Breendonkstraat. Baeckelmansstraat zou slechts tegen 2009 aan de beurt komen. Nochtans staan deze werken al voorzien op de website van de gemeente Willebroek in december 2007 ! Wij horen nu al van de bewoners indien er vóór 2012 niets is veranderd aan de situatie van de deelgemeenten Tisselt (vrachtverkeer edg) Blaasveld en Heindonk, de politieke situatie in Willebroek drastisch zal veranderen. Er is eveneens veel solidariteit vanuit Willebroek zelf. Hetgeen hier is gebeurd was en is nog steeds onverantwoord ! Alhoewel de auteur van deze tekst zich volledig distantieert van de elke politieke gezindheid, blijft hij begaan met de leefbaarheid voor de bewoners, de waarde van uw onroerend goed,  de ruimtelijke ordening en de aandacht aan de deelgemeenten. In bedoelde tekst van ‘Publi nieuws’ staan over Tisselt slechts 2 lijntjes en dit in een katern van 4 bladzijden ! : ‘Buffering tussen woongebieden en industriezones in Tisselt. Vrachtverkeer wordt uit de woongebieden geweerd’ -         Het centrale punt in Tisselt, het kerkplein, is omgevormd tot een verkeersplateau waar dagelijks tot 1250 vrachtwagens en rond de 6000 andere voertuigen manoeuvreren !-         Alhoewel de Baeckelmansstraat een gemeentelijke weg is, wordt deze als ontsluitingsweg voor industriezones aangewend ! Honderden vrachtwagens per dag en enkele duizenden andere voertuigen gebruiken deze woonstraat als ontsluitingsbaan en sluikverkeer  (In tegenstelling tot Breendonkstraat en Dendermondsesteenweg, dewelke provinciale wegen zijn en die helemeel of grotendeels voor alle vrachtverkeer verboden zijn !)-        Wegens het bochtige parcours van de Baeckelmansstraat kunnen hier geen snelheidscontroles worden gehouden.-        In een interview van ‘Gazet Van Antwerpen’ wordt aangehaald dat praktisch heel Tisselt nog “zoekzone” voor toekomstige industrie is. En vandaag zijn er nog geen degelijke ontsluitingswegen ! We vallen in herhaling :-         Wat indien de Brielenbrug in onderhoud of defekt is ? Waarlangs dienen dan deze 1250 vrachtwagens en 6000 andere voertuigen te rijden ? (Peeterstraat ? Wolvenweg ? Bessemstraat, Steenweg op Willebroek ?)-         Wat ALS Aquafin OOIT de Baeckelmansstraat en de J. De Blockstraat openlegt EN de Brielenbrug is defekt..... (brainstormen en freewheelen is dan rijkelijk te laat....)-         Wat als men de Oostdijk dient te vernieuwen die naar de ontsluitingswag naar de N16 leidt ?Bewoners van de Baeckelmansstraat en Breendonkstraat, bereidt u voor op een kopie van de brief van het gemeentebestuur dd 26 november 2004 waarin deze keer geen 150 vrachtwagens worden aangekondigd maar 6 à 7000 voertuigen per dag waaronder 1250 20-tonners, en dit gedurende MAANDEN ! In deze beleidsverklaring zou nu reeds duidelijk moeten vermeld staan dat:-         er een oplossing gezocht wordt op korte termijn voor de ontsluiting van de industriezone in de J. De Blockstraat naar de N16 oa. via de oude spoorbaan of de Westdijk.-         er een oplossing in de maak is of gezocht wordt op korte termijn voor de ontsluiting van de Kersdonk naar de A12-         er bewarende maatregelen zullen genomen worden in afwachting van deze realisaties om alle overlast in de kiem te smoren en deze straten volledig verkeersluw en vrachtverkeer vrij te maken.   WIJ VRAGEN SOLIDARITEIT AAN ALLE BEWONERS VAN WILLEBROEK, TISSELT, BLAASVELD EN HEINDONK, zelfs als je er nu niet rechtstreeks bij betrokken bent, want morgen kan u zelf voor een probleem staan: EIS een korte termijnoplossing voor alle hedendaagse overlast !