08/06/2009

Tisselt, vrachtwagens blijven, blaaskaken vliegen eruit.

 

Als je als politieker al een rooie kop hebt, dan kan je niet meer rood worden als je leugens vertelt..............

  

 

En toch zijn er zelfs in Tisselt nog onnozelaars die een reclamepaneel voor deze rooie bende in hun tuin willen planten. Je moet maar kleur durven bekennen !

 

 

FC DE KAMPIOENEN van Willebroek

Onlangs werd in het avondjournaal de welvaart index van de Vlaamse gemeenten  verkondigd waarin St Martens Latem en Nijlen als hoogste, respectievelijk laagste referentie werden aangehaald.

Hieronder de web-link om zelf eens te controleren hoe goed de WILLEBROEKSE SOCIALISTISCHE KAMPIOENEN het er vanaf brengen vergeleken over HEEL BELGIË.

Welke Tisseltse (Willebroekse) inwoner nu nog voor SP.a stemt of voor nen boer  die weet dan van zichzelf ook wel welke onnozelaar, clown of ezel hij of zij wel is!

http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/statistiq...

Plaats in de rangorde van 592 gemeenten

-Aantal inwoners                                           :           489  boven het gemiddelde (*)

 -Aanslag van de gemeentelijke belastingen :          508  de zwaartste van het land ! (**)

-Gemiddeld inkomen per belast.aangifte     :           331  inkomsten van de inwoners zijn de

                                                                                           mediaan (***)

-Gemiddeld inkomen per inwoner                :           349  Iets beneden de mediaan

-Totale belasting inkomen v/d gemeente     :           483  tot de hoogste van het land !

-Totaal aangiften belastingen 30/6              :           491  mee tot grootste aantal v/h land (4*)

(*)

 

Of hoe dramatisch een jarenlang socialistisch gemeentebestuur een leefgemeenschap kan ruïeren en zeker kan hypothekeren. Zelfs nu nog wordt ‘logistiek bedrijf’ als ‘industrie’ door de sjossen gezien dewelke welvaart moeten brengen ! U weet wel beter beste Tisseltenaar: Sluipverkeer, vrachtwagens, serviceverkeer, extra personenverkeer, voortijdig stukgereden dorpswegen en die uw veiligheid, leefbaarheid en groene ruimten beknotten. Een degelijke onsluiting kan er niet af terwijl er in Blaasveld 500.000 euro verloren rechtskosten te betalen vielen,  20 miljoen euro aan een failliet gasthuis, afgebroken verbrandingsoven, zwembad  en de hulp aan een in doodstrijd verkerende voetbalploeg die wel in een luxueus sportstadium mag sporten. De markt voor de 3de keer heraanleggen in 30 jaar tijd en de Dr Persoonslaan, een van de mooiste straten van Willebroek en finaal een luxeboulevard tussen watertoren en station voor de 90% allochtone bevolking…..aankondigen. Willebroek morgen.

(*)  23965  (**) 7.294.554 € (***) 27.691 (4*) 13.804

 

Een ‘goed huisvader’ beleid van het socialistisch gemeentebestuur de laatste 3 decennia zou meer dan voldoende middelen hebben opgeleverd om Tisselt dorp van het onverantwoord en gevaarlijke vracht- en andere verkeer te verlossen. Maar men gooide het ‘geld liever over de balk’ in plaats van een degelijke ontsluitingsweg te voorzien voor de industrie in de J. De Blockstraat en de Kersdonk.

Binnenscheepvaart zit in moeilijke papieren:

Den Theo  van de  Klinkers, die van ’t kanaal en waterwegen, heeft er nochtans voor gezorgd dat er zich in Tisselt “WATER GEBONDEN BEDRIJVEN”  kwamen vestigen zoals SCHENKER en DHL…….! FERO, Autobussen DE REYS, ALLURAL, BOUWMATERIALEN CLIJMANS.... werden al eerder gepamperd! EN nochtans zouden die ook langs de Westdijk, over de Brielenbrug, naar de N16 kunnen rijden.

http://www.youtube.com/v/txJbzlnrlfw&hl=nl_NL&...  

Kilometerheffing op vrachtvervoer:

Al jaren spreekt men erover. In Nederland voert men het in ! In de Willebroekse deelgemeente TISSELT haalt men meer dan 1300 vrachtwagens per dag binnen! IN het centrum.... OP het dorpsplein.... zonder enige vergoeding, zonder enige ontsluiting naar de A12... zonder enige controle op snelheid. (en af en toe kantelt er toch ene het onderste boven...omdat ze zogezegd maar 30 km/h rijden)

En waarom moeten al die afvalcontainers die van het rondpunt aan de N16 komen, dwars door Tisselt rijden naar VLAR papier ? in plaats van via de A12 en Breendonkstraat ? Van zuid naar Noord ? wordt daar op toegezien ? 30 km/h ?

Gesloten instelling in Mechelen:

Die blaaskaak van Mechelen die hier deze “watergebonden bedrijven” in recordtempo liet inplanten : “Wij zijn de 3 de meest multiculturele stad van Vlaanderen, en hebben  na Antwerpen en Gent, de meeste criminele allochtone jongeren, 'n 100 tal…….” Ge moogt er fier op zijn!

Zou een bepaalde buurgemeente qua populatie, ook zo geen ‘multiculturele’ positie bekleden ? Percentsgewijs bezien dan ? En dan maar klagen dat ge een arme gemeente bent en de hoogste belastingen van het land moet opleggen om deze ‘toestromende armoezaaiers’ te pamperen op kosten van hardwerkende autochtonen.  Importeren van deze armoe oa. uit Roemenië enz. Wandel op een doodgewone dag hier maar eens rond ! Ge moet niet meer naar de Congo of Kenia om een neger te zien of naar de Oostbloklanden om Turks, Albanees, Russisch te horen spreken, je waant je er hier temidden in ! Marokaans da kende we al langer.

 Minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton bezocht Willebroek in gezelschap van de minister president en de burgemeester . Toen ze over de Markt wandelden kwam er een groepje 'gehoofddoekte' vrouwen voorbij gestapt. "Ha" zei Clinton "da zijn de Willebroekse madammen". "Nee, nee haaste de burgemeester zich, dat zijn Marokaanse vrouwen". Even later passeren ze een groep met de armen zwierende mannen: "Ha da zijn Willebroekenaren". "Nee neee, dat zijn Turken, die wonen aan 't station". Terug even later passeren een 10 tal negers. Clinton, "zen da ook Willebroekeneiren ?" "Nee nee da zijn Congolezen en Afrikanen of zo iets" . "En die 8 daa, daa in da groeppeke ?" "nee nee dat zijn asielzoekers uit de Oostbloklanden, en die daar achter zijn Roma zigeuners."

"Ja maa" Clinton terug " waa zen den al die Willebroekneirs wa dage zo over stoeft ?"

"Heu ja, ja, ja" beteuterd, " ja,maa ja, die zen nog allemaal aan 't werken ......hé"

Mannen, daar gaan we nog stemmen kunnen bij ronselen….Viva onze Sociale Partij, wa hadde   Anders gedacht!

Is er zelfs nog geen naamwijziging voorgesteld ? "MARKTPLEIN"  wordt "MAGHREBPLEIN" ?

Lees hieronder eens een artikel uit “De Tijd”

GAZET

  Ik heb jullie die vrachtwagens en lege dozen bezorgd maar jullie gemeentebestuur aanvaardde het ook gretig, ZONDER dat er enige ontlsuiting was en jullie dorpscentrum totaal verloederde. Gevolg....

Begin met het volledig vrachtwagen vrij maken van de vernieuwde J. de Blockstraat en de Baeckelmansstraat. Doe tenminste strenge controles op sluipverkeer, vrachtwagenverkeer en snelheid ! Geef de bewoners van Tisselt een sein, dat u het begrepen heeft, dat u er iets ZAL aan doen !

 

15/04/2009

Loontje komt om zijn boontje...

 

Als je als politieker al een rooie kop hebt, dan kan je niet meer rood worden als je leugens vertelt..............

   

En toch zijn er zelfs in Tisselt nog onnozelaars die een reclamepaneel voor deze rooie bende in hun tuin willen planten. Je moet maar kleur durven bekennen !

 Ze staan er weer met hun 'breed kikkersmoel' om u de hemel op aarde te beloven ! Wat hebben ze al gerealiseerd in Tisselt : NIKS, nog steeds meer dan 1000 zware vrachtwagens door het dorpscentrum. ELKE dag nog meer dan 50 vrachtwagens door Baeckelmansstraat naar site Kersdonk.  GEEN ONTSLUITING NAAR A12 of voor de J. De Blockstraat naar de N16. Kritiek op een ander, maar een ander kan het WEL in Breendonk !

 * * * * * * * * * * * 

Verkiezingscartoon in KNACK - 'Comical Ali praat' van een 'seut'

1° plaats op een kieslijst samen met iemand op de 8° plaats. Deze partij onderandere  zorgt ervoor dat er in Tisselt,  elke dag, meer dan 1000 vrachtwagens door het dorpscentrum daveren. Deze partij zorgt er voor dat er nog meer groene ruimten omgezet worden naar industrie en logistiek.   Deze partij is onbekwaam om een degelijke ontsluiting voor de bedrijven te realiseren. Deze partij zal het nu eens  komen uitleggen hoe het moet ! 'waaant wijijij hebbbeeeen eeeen duuuurfplannn'

 En voilà, hier nog zo een lamp van 25 watt die denkt dat ze licht geeft voor 100 watt ! De 400 nieuwe jobs in Tisselt ! Dag Jan ! , WEL meer dan 1000 30-tonners per dag door ons dorpscentrum. Geen ontsluitingswegen, geen aangepaste wegenstruktuur, NIETS, alleen politieke dikkenekkerij en OVERLAST voor de bewoners van Tisselt.

Meeste ongevallen met vrachtwagens niet op snelwegen.

Uit de cijfers blijkt dat vrachtwagens minder vaak betrokken zijn bij ongevallen, maar dat de gevolgen ervan erger zijn. De meeste dodelijke ongevallen met vrachtwagens gebeuren niet op snelwegen, meldt de VRT-radio.

Dus wel in dorpskernen, en daar zouden alle vrachtwagens moeten verboden worden !

En toch heeft het hoofdzakelijk socialistisch gemeentebestuur van Willebroek er voor gezorgd dat er meer dan 1000 van deze mastodonten per dag door het centrum van Tisselt daveren ! Zelfs door de vernieuwde en nog niet afgewerkte Baeckelmansstraat !  De gemeente Puurs voorziet in een laterale uitweg aan de A12. De SOCIALISTEN van Willebroek KUNNEN DAT NIET ! Professor Boudewijn Bouckaert van R.Universiteit Gent stelde reeds 'waarvoor staat deze partij nog'......'denken ze nog dat ze in de jaren 20 van vorige eeuw leven ?'

Snelheidscontroles GVA

"28/04 De politie hield tijdens het weekend een snelheidscontrole op de Westdijk (Waren daar ook vrachtwagens van Schenker en DHL bij ?). Er werden 46 bestuurders gecontroleerd. Negentien van hen werden geverbaliseerd omdat ze te snel reden. Van één bestuurder werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. … "

In de Baeckelmansstraat wordt nooit gecontroleerd, niet op snelheid, niet op vrachtwagens, niet op negeren van verbodstekens. In tegenstelling ! Hier worden witte stippelijnen op het wegdek aangebracht opdat het verkeer harder en sneller zou kunnen optrekken vanaf het kruispunt met de J. De Blockstraat richting Breendonk.

Welke onnozelaar noemt zich 'verkeersspecialist' om dergelijke idiote voorstellen te realiseren ? Weet je, dit is de ENIGE straat, waar witte lijnen worden aangebracht en waar ALLE kruisende straten GEEN witte makeringen hebben.

Door voertuigen toe te laten te stationeren in het straatbeeld  zou de snelheid EN het doorgaand verkeer sterk afnemen.

*******************************************

 Open VLD bekritiseert het jarenlange socialistisch bestuur van Willebroek, tijdens een vergadering in het ‘kasteeltje’ te Blaasveld en provoceert tot veranderingen.

Overigens terecht, want de socialisten van Willebroek hebben steeds geijverd om een ‘sociale hulpbehoevende bevolking’ binnen de gemeentelijke grenzen te halen. Naast sociale gevallen, een massa laag geschoolden, allochtonen en asielzoekers. Bezie maar wat een overdosis aan sociale woningen en voorzieningen  die in Willebroek werden gerealiseerd in vergelijking met naburige gemeenten , zoals overdreven sportinfrastructuren, sociale woonwijken en dergelijke. BROOD EN SPELEN ! Deze massa van de inwoners, die evenwel recht hebben op een mensvriendelijke en hulpbiedende levenswijze, daar geen kritiek over, maar deze mensen werden jarenlang naar hier gehaald omdat deze bevolkingsgroep 100 % socialistisch stemt, DUS met de bijbedoeling om het socialisme, lees, BEPAALDE GEMEENTELIJKE BESTUURSMANDATEN te kunnen behouden door bepaalde politiekers. MAAR deze bevolkingsgroep brengt ook geen welvaart maar veeleer armoede mee. En denk je dat deze politiekers echt om deze bevolkingsgroep geven ? Waarom worden alle hoge bestuursmandaten  dan door socialisten ingevuld ? Fortis=Verwilst 4 miljoen euro opstappremie, NMBS, Nationale Bank=Quaden , Zeehaven Oostende=Van de Lanotte, Belgacom enz. enz. In welke politieke partij kwamen de meeste schandalen voor : geldverbranden, Agusta helikopters, ABBV vakbond,  enz.

Dus voor DAT socialistisch bestuur hebben we bitter weinig erkenning.

Als men de overrompelende industriële vestigen beziet in Tisselt, inderdaad zeer grote loodsen OM TE LADEN EN TE LOSSEN met als gevolg een ongeoorloofd aantal transporten door vrachtwagens in het centrum van Tisselt die GEEN ENKELE TOEGEVOEGDE WAARDE aan de bevolking brengt,

INTEGENDEEL! Fijn stof, uitlaatgassen, milieuverloedering, verkeersagressie, verkeersproblemen en risico’s voor de lokale bewoners, afzichtelijk uitzichten op fabriekgevels in plaats van natuurbehoud. EN aangezien deze logistieke bedrijven praktisch geen werknemers hebben, want transport wordt volledig in onderaanneming uitgeleverd aan zelfstandige vrachtwagenbestuurders of bedrijven die hier niet gevestigd zijn, vallen hier bitter weinig belastingen te heffen. De logistieke bedrijven zelf resulteren ZOVEEL mogelijk op een financieel NUL resultaat (afschrijvingen op investeringen edg) en brengen dus zeker geen aarde aan de dijk van de gemeentekas! De Lasten, die zijn voor de lokale Willebroekenaar: DE HOOGSTE BELASTINGEN VAN HEEL VLAANDEREN door deze SOCIALISTEN !

Bezie uw aanslag biljet en bereken op de federale belastingen eens 5 % (Aartselaar, Duffel, Keerbergen) en vergelijk dat eens met (Willebroek) 8,50 %.  Voor een gemiddeld gezin betekent dit tot 1500 euro per jaar !!! dat u meer aan belastingen betaalt. Een “seut” uit Mechelen vindt dan nog dat de “sterkere schouders, iets meer moeten dragen”… Maar weet die zelfde “seut” dan niet ook dat sterkere schouders ook geen cadeaus hebben gekregen, dat deze mensen zichzelf met veel inzet moeten omhoog werken, terwijl een groot deel  loozers van socialisten liever scanderen “wat zou ik me vandaag inzetten, als de baas mij morgen niet meer nodig heeft, zwiert die me toch ook buiten….”

Gaat de Open VLD nu vrijuit ? VERDOMME NEEN ! Was het niet die Mechelse mooiprater die via het lokaal VLD blaadje in Tisselt kwam aandraven met “BART SOMERS creëert 400 nieuwe jobs in Tisselt” waarschijnlijk omdat hij mee betrokken was in de planning en aantrekken van SCHENKER op de  KERSDONK ?

Bij Schenker werken momenteel 198 mensen. 145 waren MUTATIE jobs, m.a.w. al deze personen werkten reeds bij Schenker en moeten nu zelf kilometers huis-werk verkeer betalen. Velen dienen elke dag meer dan 60 km afstand af te leggen. Van de  overigen 53 zijn er niet meer dan een twintigtal Willebroekenaren….In totaal werden hier maar een 40-tal nieuwe jobs gecreëerd !

Ook over de bijkomende overlast in Tisselt, de duizenden vrachtwagens, het gebrek aan ontsluitingswegen enz werd door deze mooiprater met geen woord gerept. Laat staan dat hij daar zou  wakker van liggen, wat natuurlijk niet wegneemt dat de socialisten dit project GEEN HAAR BREED in de weg hebben gelegd. Werkvolk stemt voor de socialisten……

Dat de huidige burgemeester verklaart dat deze manier van werken zich niet meer zou herhalen is dus ook 'COMICAL ALI PRAAT' omdat ondertussen weeral 60 ha landbouwgrond omgezet worden naar industrieterrein EN dat er door dezelfde socialisten GEEN ENKELE aanzet is gedaan voor het creëren van degelijke ontsluitingswegen naar de A12 OF om het doorgaand vracht- en personenverkeer DRASTISCH AAN BANDEN TE LEGGEN  iets wat Puurs, Breendonk WEL KAN !

De Tisseltse dorpstraten moeten allemaal een 'low traffik' profiel krijgen.

De vernieuwde J. De Blockstraat en Baeckelmansstraat moeten VERKEERSLUW worden. Hetzij met snelheidsbegrenzers, stationeren in het straatsbeeld, hoogtebegrenzers, electronische controles op snelheid en op vrachtwagens.

NU!

 

01/04/2009

Lange Wapper brug: “Zou jij graag de vrachtwagens in uw achtertuin zien rijden?"

 

Als je als politieker al een rooie kop hebt, dan kan je niet meer rood worden als je leugens vertelt..............

 

 

  

En toch zijn er zelfs in Tisselt nog onnozelaars die een reclamepaneel voor deze rooie bende in hun tuin willen planten. Je moet maar kleur durven bekennen !

 

-------------------

 

 

 

FC DE KAMPIOENEN van Willebroek

 

Onlangs werd in het avondjournaal de welvaart index van de Vlaamse gemeenten  verkondigd waarin St Martens Latem en Nijlen als hoogste, respectievelijk laagste referentie werden aangehaald.

Hieronder de web-link om zelf eens te controleren hoe goed de WILLEBROEKSE SOCIALISTISCHE KAMPIOENEN het er vanaf brengen vergeleken over HEEL BELGIË.

Welke Tisseltse (Willebroekse) inwoner nu nog voor SP.a stemt of voor nen boer  die weet dan van zichzelf ook wel welke onnozelaar, clown of ezel hij of zij wel is!

http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/statistiq...

Plaats in de rangorde van 592 gemeenten

-Aantal inwoners                                           :           489  boven het gemiddelde (*)

 -Aanslag van de gemeentelijke belastingen :          508  de zwaartste van het land ! (**)

-Gemiddeld inkomen per belast.aangifte     :           331  inkomsten van de inwoners zijn de

                                                                                           mediaan (***)

-Gemiddeld inkomen per inwoner                :           349  Iets beneden de mediaan

-Totale belasting inkomen v/d gemeente     :           483  tot de hoogste van het land !

-Totaal aangiften belastingen 30/6              :           491  mee tot grootste aantal v/h land (4*)

(*)

 

Of hoe dramatisch een jarenlang socialistisch gemeentebestuur een leefgemeenschap kan ruïeren en zeker kan hypothekeren. Zelfs nu nog wordt ‘logistiek bedrijf’ als ‘industrie’ door de sjossen gezien dewelke welvaart moeten brengen ! U weet wel beter beste Tisseltenaar: Sluipverkeer, vrachtwagens, serviceverkeer, extra personenverkeer, voortijdig stukgereden dorpswegen en die uw veiligheid, leefbaarheid en groene ruimten beknotten. Een degelijke onsluiting kan er niet af terwijl er in Blaasveld 500.000 euro verloren rechtskosten te betalen vielen,  20 miljoen euro aan een failliet gasthuis, afgebroken verbrandingsoven, zwembad  en de hulp aan een in doodstrijd verkerende voetbalploeg die wel in een luxueus sportstadium mag sporten. De markt voor de 3de keer heraanleggen in 30 jaar tijd en de Dr Persoonslaan, een van de mooiste straten van Willebroek en finaal een luxeboulevard tussen watertoren en station voor de 90% allochtone bevolking…..aankondigen. Willebroek morgen.

(*)  23965  (**) 7.294.554 € (***) 27.691 (4*) 13.804

 

 

(zie ook tekst uit GVA onderaan dit artikel). De 'Rode Ridders' Van Willebroek en zelfs hun aanhangwagentje, de katholieke boerenpartij  CD&V zijn PRO omvorming landbouw- en natuurgrond naar INDUSTRIE in Tisselt. TEGEN HET VOORSTEL VAN GECORO IN !

Waarom ALTIJD NEGATIEVE aanpasingen voor het milieu in Tisselt en NOOIT een POSITIEF VOORSTEL

AUB, inwoners van Blaasveld en Tisselt vergeet  in 2012 niet waar men  u hier vandaag, en dit voor levenslang, met opscheept !

Patrick Janssens, burgemeester van Antwerpen en socialist, draait  zijn ‘kazak’. Eerst was hij tegen een referendum  en vóór het plan van de Lange Wapper brug. Nu legt hij uit waarom hij vóór een referendum is en tegen de Lange Wapper brug. Dus 100 % zijn ‘kazak’ gekeerd! Welke reden geeft hij hier voor  ?

 Zou jij graag de vrachtwagens in uw achtertuin zien voorbij rijden, hun uitlaatgassen uw leefmilieu verloederen ? We moeten er voor zorgen dat  het verkeer zover mogelijk uit de stad dient gehouden te worden”

In werkelijkheid heeft men schrik dat een pro 'Lange Wapper' in een stevig verlies voor de SPa in Antwerpen zou resulteren bij de verkiezingen in juni eerstkomende....

Voila, dat is de eerste socialist die de woorden van de andere socialiste Kathleen van Brempt opvolgt: eerst degelijke ontsluitingen van industrieterreinen en DAN  de industriële vestigingen !

Wat doen de socialisten in Willebroek, de meerderheid van het gemeentebestuur ?  Nog steeds 100 % het tegenovergestelde!  15 jaar geleden zadelden ze de deelgemeente Tisselt op met de betoncentrale op de Oostdijk, die hoofdzakelijk één uitweg had, dat was de Baeckelmansstraat . Deels de Blaasveldstraat. 60 tal betonmixers daverden door  het stuk gereden dorpscentrum, jaren na elkaar. De toenmalige burgemeester was zelf  ‘verwonderd’ van de overlast…

Toen werd Schenker geëxploiteerd. Zware 40 tonners voor grondwerken, daverden vanaf 6 uur onder de morgen door het Tisseltse centrum. Toen de site opgeleverd werd kwam het socialistisch gemeentebestuur de bevolking ‘sussen’ met een circulaire :” zolang er geen ontsluitingsbaan is voor Schenker komen er elke dag een 150-tal vrachtwagens door jullie straat gereden….”  In werkelijkheid   was het aantal vrachtwagens voor aan- en afvoer, logistiek en service, reeds opgelopen tot 600 per dag !

Toen kwam onder impuls van de CD&V, een ontsluitingsbaan via Mazda. Eerlijk gezegd is dat geen naam ‘ontsluitingsbaan’ waardig,  gezien haar bochtig traject en haar passage ‘op het kerkplein van Tisselt, door het hart van het dorp’. Maar de eerste schepen en tevens schepen van verkeer,  een CD&V-er, maar eerder een aanhangwagen van de socilalisten, kwam met veel omhaal, ludiek armengezwaai en in een Bargoens plat Tisselts dialect,  op de ‘Rooie T.V’ bulderen dat deze ontsluitingsbaan dringend nodig was “want de huizen in de Blaasveldstraat daverden op hun ‘zullen’ (grondvesten)” Terwijl de situatie in de Baeckelmansstraat en J. De Blockstraat, nog duizend keer erger was…. Maar wat wil je van dergelijke olijke figuur  die zelf niet bij machte is om een eigen mening te formuleren en slaafs zijn ‘roerganger’ volgt?

Toen kwam DHL er nog bij!  1500 vrachtwagens per dag en een veelvoud personenwagens en dienstwagens  ‘vliegen’ vandaag door het Tisseltse centrum!

Dan kwam  de socialiste Van Brempt naar Tisselt. ZIJ zou een aansluiting met de A12 gaan bepleiten ! 15 jaar NA de start van de overlast! Maar na de Europese verkiezingen is ze al ‘parti’.  Wat CD&V in Puurs voor haar deelgemeente Breendonk, wel  kan: een parallelweg aan de A12 voor de Veurtstraat, die zelfs aan de ene zijde  industrie is en aan de andere zijde bewoning, dat kunnen de socialisten van het ‘machtige rode Willebroeks bastion’ dus niet!

Wat doet het socialistisch gemeentebestuur NU, VANDAAG, in Tisselt ? NOG ALTIJD NIETS ! Zelfs nu de Baeckelmansstraat grotendeels is heraangelegd, komen er ELKE DAG NOG EEN 20- tot 40-tal zware vrachtwagens doorgereden richting Schenker en Dhl. Zelfs alle verbodstekens worden genegeerd !  Fietsers en voetgangers  moeten tussen de stapels bouwmaterialen wachten tot deze wegreuzen zich hier doorheen hebben gewrongen! Zelfs politiemensen zouden  er te weinig zijn in Willebroek (56 !!!) om de overtreders te beboeten. Zelfs geen enkel obstakel om de vrachtwagens te weren ! Zelfs geen enkel plan om een ontsluiting naar de A12 te realiseren.  In tegenstelling : zelfs nog huizen onteigenen om nog meer logistieke- en transportbedrijven naar  Tisselt te halen (Den Hulst, Blaasveldstraat). En als PRUP, de ‘fameuze hogerhand’ van het Willebroeks gemeentebestuur, dit vraagt, waarom kunnen deze fameuze socialisten dan niet meteen een oplossing vragen of eisen, voor de andere ontsluitingsproblemen ?

Wel plannen om tijdens de aquafin-werken aan de Dendermondsesteenweg, ‘een luxe entree met veel groen  en bomen’,  voor Willebroek centrum te maken en om alle vrachtverkeer onmogelijk te maken ! Wel plannen om een luxe wandelboulevard door het ‘allochtone’ woongebied van het Station naar de watertoren te financieren. Wel plannen om de mooie en redelijk recent hernieuwde Dr. Persoonslaan te  heraanleggen! Wel plannen om het Marktplein voor de derde maal in 40 jaar, te heraanleggen!

En zoals de ‘positieve’ kazakkendraaier Janssens nu wil voorkomen dat het ‘fijne stof’ en de ‘uitlaatgassen’ zijn stad bezoedelen, doen de rooien van Willebroek alsof er ‘geen enkel probleem is in Tisselt’, denken ze misschien dat de Tisseltenaren hier tegen kunnen omdat ze toch al ‘ver-ASBEST’ zijn door de site Kersdonk. 

U moet weten dat in de logistieke bedrijven van DHL en SCHENKER, voedingswaren worden opgeslagen en getransporteerd door heel Europa en zelfs naar de Saoudie Arabië ! EN DAT deze bedrijven gevestigd zijn IN EEN SITE VOLLEDIG OMGEVEN DOOR ASBESTSTORTEN EN RESIDUEN ervan!!!!

En zo iets durft zich dan nog  een modern en georganiseerd en krachtdadig beleid noemen!

Al  het vrachtvervoer en al het doorgaand verkeer, moet weg uit Tisselt ! Doe daar verdomd  iets aan!

 

 

 

Gunstig advies voor RUP De Hulst (Gazet van Antwerpen)

03/04 De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) heeft unaniem beslist om ongunstig advies te geven aan het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) De Hulst voor het toekomstig bedrijventerrein in de hoek N16/A12 (tegenover Mazda).

MAAR omdat het schepencollege oplossingen heeft voor de aanbevelingen van Gecoro, heeft het een voorwaardelijk gunstig advies aan dit RUP De Hulst gegeven.

Groen! stemde als enige tegen, Vlaams Belang en WillebroeK ANders onthielden zich

 

لكلّ ساكنات [سوودي] [أربي], عمان, [كوويت].

ك ال يغذّي منتوجات في ال [هبرمركت] معطاء أو [دهل] نقلت هو كان:

يأتي هذا منتوجات من حرير صخريّ محيطات في [تيسّلت] (بلجيكا)

نموذجيّة [ويلّبروكس] الإشتراكيّ صناعة

 

12/01/2009

Associaal, levensgevaarlijke toestanden in Tisselt waar de "vrachtwagens" een gepamperde behandeling krijgen van het Willebroeks gemeentebestuur.

 

 De rode draad van de socialisten is brainstormen en freewheelen: “hoe kunnen we van een kei nog het vel afstropen”

 

Hoeveel kleine werkende mensen hebben als diversificatie of als belegging al niet geopteerd om een vakantiehuisje, een appartementje of een chalet te kopen als vakantieverblijf. Een vakantieverblijf om familiaal van vakantie te kunnen genieten  en om later door te geven aan hun kinderen. Hoeveel mensen reserveren  zo een bouwgrond voor hun kinderen  !

 

 

 

Wat doen de socialisten van Willebroek: PAKKEN wat ze kunnen lospeuteren, PAKKEN waar ze maar kunnen, want ze denken “als je een 2de verblijf hebt, dan kunt ge aan ons ook maar geven” !

625 euro per jaar ! Dat is meer dan 25.000 oude Belgische franken per jaar voor een tweede verblijf ! Miniumum 250 euro voor een bouwgrond maar dan wel gemeten langs de langste zijde als uw bouwgrond op een straathoek ligt . Het zijn toch weer  deze Willebroekse socialisten die in uw zakken zitten. Nochtans in hun verkiezingsfolder van 2006 stond klaar en duidelijk en in ‘t rood: “daarom kunnen we uw belastingen verminderen…” Een jaar later was Willebroek de enige gemeente die de opdeciemen verhoogde  naar 8,50 % OP UW DUUR VERGAARD LOONTJE !

En waarvoor dient dit geld ? Om een verloren zaak van 500.000 euro in Blaasveld  te vergoeden, of de 20 miljoen euro schulden van een failliete ziekenhuis aan te zuiveren of om de verkwanseling van de miljoenen euro’s in een verbrandingsoven, een zwembad, van vorige decennia’s  of om de duizenden nieuwe “SP.a kiezers” te pamperen, die dan met hun multiculturele bijdrage een feestzaal  afbreken.…

En ondertussen heel Tisselt VOL MET LOGISTIEKE BEDRIJVEN die niets opbrengen,  ELKE DAG MEER DAN 1000 ZWARE VRACHTWAGENS DOOR HET DORPSCENTRUM, maar GEEN ONTSLUITING  van de J. De Blockstraat of Kersdonk naar N16 of A12

 

In Bonheiden en Duffel bestaat de belasting op tweede verblijf en onbebouwde grondenj NIET en wordt uw spaarzaam verworven loontje slechts  belast aan 5,5 % opdeciemen.

 

 

Hiroshima Vlag van Japan Japan 2008/12/10

金融新聞を読む... (read in a financial newspaper)

 

WillebroekトラックでTisseltレイプ.

今では、市町村は、危険な状況に行動していませんが世界的に知ら 

お金とお金を浪費するの社会党を盗む。 

Willebroek確かにフランダースの高い税金を削除します。

当社はこの話を知っている!

そして、我々としては最も普通の労働者と運営しています。

*********************************************************************

We are even known in Japan!

*****************************************************************

Roepen PROBLEEM HIERONDER AANGEHAALD IS VANMORGEN AL OPGELOST: Werkmannen hebben het verkeersbord 'verboden voor alle verkeer' gewoon AFGEPLAKT ! dus nu mag ALLES PASSEREN en hoeft er dus ook geen politietoezicht te zijn. Wie begrijpt dergelijke stupiditeiten nog ???  

*******************************************************************

Het is ongehoord dat de hoofdverantwoordelijke  van een gemeente, verkozen als afgevaardigde voor de bevolking en chef van de politie, zich intellectueel-asociaal opstelt ten opzichte van wetverordeningen die hij zelf mee helpt bepalen.

Ongehoord dat in die zelfde gemeente een luxe brochure verspreid wordt waarin alleen verboden zaken aangekaart worden en deze op basis van “verbaliseren” en “beboeten”, de overtreders moeten afschrikken.

Nog onbegrijpelijker  omdat  dezelfde  chef van de politie tijdens de werken in de Baeckelmansstraat en J. De Blockstraat, een verbodsteken ‘voor alle verkeer’ doet plaatsen ter hoogte van Indaver, met ‘uitzondering van lokaal verkeer’. Dit  weliswaar terecht omdat de fietspaden en voetpaden nog ‘open putten’ zijn en op andere plaatsen volgestapeld liggen met bouwmaterialen, zodat zowel de fietsers als de voetgangers zich op de versmalde straatbedding moeten verplaatsen.

In deze onveilige situatie komen nu reeds wegreuzen aangereden, tegen alle verbodsbepalingen in, aan een snelheid van 50 – 60 per uur, richting Kersdonk waar ze met moeite naast de hopen grond en buizen, op het kruispunt met de J. De Blockstraat, fel moeten afremmen. Nu nog witte lijnen op het wegdek en de ‘snelweg’ voor sluikverkeer is operationeel. Flitsen kan niet want elke situatie is wegens de bochtigheid van de baan, betwistbaar.

Maar  daarmee blijkt zijn verantwoordelijkheid  ook  gestopt:  Sinds de ASFALTERING hier werd aangebracht negeren  nu reeds 25 zware 30 tonners, van 26 meter lang,  hier  elke  dag,  elk verbod!

Ter hoogte van huisnummer 66 passeerde een vrachtwagen richting A12 en een andere richting Kersdonk. Beiden vrachtwagens moesten manoeuvreren, met hun wielen op de boordstenen, om elkaar te kunnen kruisen.  Voetgangers moesten wijken tot tegen de ‘koterij van het fameuze, op invallen staande museum, Rottiers’. Fietsers, verder in de straat ter hoogte van huisnummers 90, moesten van de rijbaan, en wachten tussen de hopen bouwmaterialen tot wanneer de vrachtwagens voorbij reden.

Worden die dan niet als ‘overlast’ beschouwd ? Worden die 25 camions per dag dan niet beboet die moedwillig alle verbodstekens negeren?  Of zijn de boeten alleen voorzien voor de brave huismoeders die gauw even parkeren langs witte stippellijnen om bij de bakker een brood te kopen , of om hun kind van school te halen, of om 50 euro uit de Bancontact te halen of om 5 minuten te lang op een  betaalplaats te staan met gratis ticket ? Hiervoor is blijkbaar wel genoeg personeel ! Of zijn deze vrachtwagenchauffeurs echt ‘krapuul’ die van een ‘laisser passer’ genieten ?

Nochtans minister Van Brempt zou er voor zorgen dat er een aansluiting naar de A12 kan gelegd worden, maar na de verkiezingen in juni ek. is ze al ‘parti’. Het  gemeentebestuur zou dus beter vanaf nu zelf al hun steentje kunnen bijdragen door correct en intellectueel rechtschapen op deze ONVERANTWOORDE EN TEVENS ZEER GEVAARLIJKE SITUATIE TOE TE ZIEN en maatregelen te nemen.

 

 

Een ‘goed huisvader’ beleid van het socialistisch gemeentebestuur de laatste 3 decennia zou meer dan voldoende middelen hebben opgeleverd om Tisselt dorp van het onverantwoord en gevaarlijke vracht- en andere verkeer te verlossen. Maar men gooide het ‘geld liever over de balk’ in plaats van een degelijke ontsluitingsweg te voorzien voor de industrie in de J. De Blockstraat en de Kersdonk.

 

 

 

 

We zijn sinds midden vorige maand op Tenerife, waar het weder de 3 eerste weken zacht maar redelijk wisselvallig was, maar wel zomers mooi  de laatste 12 dagen. Laat ons hopen dat de wegeniswerken dan nog niet uitgevoerd zijn. Nu hebben de verstotenen van Willebroeks gemeentebestuur ondertussen toch wat rust.

Lezen we verdomd toch weeral onheilspellend nieuws, via internet, op ons computerscherm : 't is toch weer niet waar zeker ......... http://www.rtv-mechelen.be/

1. Nieuwe industriele site "Blaasveldstraat'

Hetgeen hier vorig jaar reeds werd aangekondigd, staat vandaag te lezen in 'Publi Nieuws' : Blaasveldstraat, N16, Krekelenberg, het gebied achter G&G, wordt officieel industriegebied ! Pal tot tegen de huizen die op grondgebied Heffen (Mechelen) staan. Alle groen in Tisselt MOET WEG, het MOET ROOD worden. En alhoewel Willebroek zich heeft aangesloten in een overkoepelende vereniging om "sluipverkeer' te ontmoedigen (zie hieronder) , doen ze zoals gewoonlijk,  NIETS aan de duizenden vrachtwagens en doorgaande personenwagens in Tisselt centrum. Zelfs tijdens werken van Aquafin blijven 'snelheidsmanniakken' en internationale vrachttransporten, door de opengebroken straten rijden. (soms valt er al wel eens ene in de gracht...) Politietoezicht ? Eenmaal per dag in een goed verwarmd combieke even langsrijden zeker.

2. In het nieuws van de 'Rooie T.V'

Voila, weeral prijs voor de 'dynamische ' gemeente Willebroek, en zeker voor zijn "communicatie ambtena(a)r(res)' (lees rode partijkaart ambetantenaar (-res).  Volgens ITENERA behoorde Willebroek al bij de 10 minst effiëntste gemeenten van Vlaanderen, en nu dit:

Bij een  rondvraag door de gazet van Antwerpen bij alle 70 gemeenten van de provincie Antwerpen werd per e-mail  de vraag gesteld hoe men een adreswijziging kan doorvoeren.

Gemeente Nijlen antwoorde na 4 minuten, Willebroek had, omdat ze zo'n competent personeel hebben met rode partijkaart, meer dan 1 uur nodig om te antwoorden !

Op de 68° plaats van de 70 Antwerpse gemeenten binnen de provincie ! 

Ga aan het loket maar eens vragen om enkele putten in de straat te dempen of om politiecontrole te doen op doorgaand vrachtwagen verkeer die alle verbodstekens aan hun laars lappen of om de stelregen van miniter Van Brempt "eerst ontsluiting, dan industrie' toe te passen, (en dat is ook een rooie) ! Binnen de seconde krijgt ge uw vel vol. En dan nog op een sarcastische manier  van 'onnozelaarke...'

********************************************

In 2007 wist Willebroek al van de plannen voor onteigening in de Blaasveldstraat. Als de provincie Antwerpen deze ontsluiting eiste, waarom kon het socialistisch gemeentebestuur tegelijkertijd dan geen ontsluiting eisen voor de Kersdonk, naar de A12 ?

Het is steeds de "hogere overheid' om zich te verontschuldigen. In werkelijkheid blaten ze zoals de schapen in een wei: "Veul industrie, veul werkvolk, veul kiezers veu ons.....en 't es toch maa in Tisselt."

http://www.provant.be/leefomgeving/ruimtelijke_ordening/openbare_onderzoeken/prup_de_hulst/index.jsp?referer=tcm:7-9765-64

http://www.provant.be/binaries/flyer%20PRUP%20De%20Hulst_tcm7-79619.pdf

http://www.provant.be/binaries/219071_03_ontwerp_c_tdc%20ONT_tcm7-79564.pdf

http://www.provant.be/binaries/219071_03_ontwerp_c_tdc%20FT_tcm7-79565.pdf

http://www.provant.be/binaries/219071_03_ontwerp_c_tdc%20BS_tcm7-79563.pdf

Uitreksels uit deze pdf-files

Een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor De Hulst

De wijziging van het gewestplan gebeurt door de opmaak van een PRUP. In dit PRUP worden ook normen vastgelegd voor de realisatie van het bedrijventerrein. Er moet o.a. worden gezorgd voor een goede ontsluiting en ook op het vlak van de waterhuishouding moeten er gepaste maatregelen worden genomen.

Kortom: het PRUP zorgt voor de wijziging van het gewestplan, maar zorgt er  tegelijkertijd ook voor dat de ontwikkeling van het toekomstige bedrijventerrein in goede banen wordt geleid.

De ontwikkeling van het terrein zal gebeuren door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen

(POM Antwerpen). Gekoppeld aan het PRUP wordt er ook een onteigeningsplan opgemaakt.

http://www.provant.be/binaries/219071_03_toel_a_tcm7-79560.pdf

 Bedrijventerrein De Hulst binnen deelruimte Tisselt en omgeving

Voor deze deelruimte werden de volgende visie-elementen opgesteld:

De omgeving van Tisselt, namelijk ten oosten en ten westen van de kern, wordt

uitgebouwd als een gemeentelijk autonoom landbouwgebied, de valleigebieden van

Bosbeek en Zwarte Beek worden geselecteerd als gemeentelijke gevoelige zones.

De omgeving van Kersdonk zal gedeeltelijk bebost worden.

De as van de Oude Spoorwegbaan wordt geselecteerd als een belangrijke

landschapsas binnen de gemeente: brug of tunnel om N16 te kruisen.

De kern van Tisselt wordt afgebakend en er wordt een gewenste structuur voor

opgemaakt. Eveneens de inrichting van de kerngebonden gebieden worden hier

bekeken: die gebieden die nu als landbouwgrond dienen blijven momenteel binnen de

kerngebonden gebieden beschikbaar als landbouwgrond. Extra aandacht zal er gaan

naar de relatie tussen de kern en het Kanaal Schelde – Brussel en de overgang van

enerzijds kern – bedrijvigheid en anderzijds kern – gemeentelijk gevoelig gebied.

Er wordt een maatschappelijk aanvaardbare oplossing opgemaakt voor de

zonevreemde woningen rondom

Heindonk, uitgewerkt binnen een gebiedsgericht RUP. De A12 zal vanaf de

Breendonksesteenweg onder de grond worden gelegd (suggestie naar hogere

overheid).

13.2.2. De economische situatie

De terreinen ‘De Hulst’ zijn in een regio gelegen die duidelijk economische impulsen behoeft.

Het arrondissement Mechelen kent immers een werkloosheidsgraad die significant hoger is dan het Vlaams én provinciaal gemiddelde. Dit geldt in het bijzonder voor de Stad Mechelen en de gemeente Willebroek.(*)

Er is bijgevolg een reële behoefte aan meer werkgelegenheid in de regio.

(*) Nochtans 'stoefte' het gemeentebestuur van Willebroek onlangs nog over de sterke terugloop van hun werkloosheidcijfer en de goede tewerkstelling ! 

 Nogal logisch als je immigranten, allochtonen en illegalen aantrekt louter en alleen om op uw socialistische lijst te kunnen stemmen. In Keerbergen, Bonheiden, Rijmenam, is practisch GEEN werkloosheid, maar daar trekt men geen 'lege dozen' als bedrijven aan, maar ambtenaren, twee verdieners, zelfstandige beroepn, kortom mensen met kennis en inzet.

********************************************

Regio bant sluipverkeer schrijft Chris Van Rompaey in de gazet van Antwerpen

Twaalf gemeenten in de regio Mechelen gaan samen het sluipverkeer te lijf. De komende maanden wordt het probleem eerst in kaart gebracht. Een eerste verkennende studie betreffende mobiliteit in het arrondissement Mechelen heeft aangetoond dat sluipverkeer in vele gemeenten problemen en ergernis veroorzaken. Bovendien zijn de gemeentebesturen er zich van bewust dat mobiliteitsproblemen vaak een bovenlokale aanpak vereisen. Dit heeft het Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomité (Resoc) Mechelen errtoe aangezet initiatief te nemen voor de opstart van dit regionale project", zegt Resoc-voorzitter Caroline Gennez. Het vrijwaren en verbeteren van de mobiliteit in de regio is een van de voornaamste doelstellingen van het streekpact. "Het is de bedoeling dat we in de toekomst infrastructuurwerkzaamheden en verkeersingrepen afstemmen de resultaten van de studie die de komende maanden zal uitgevoerd worden", Het projectgebied omvat de gemeenten: Willebroek, Mechelen, Duffel, Lier, Nijlen, Heist-op-den-Berg, Bonheiden, Berlaar, Sint-Katelijne-Waver, Putte, Keerbergen en Herenthout. Minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt (sp.a) subsidieert het project met 50.000 euro. Zij was vrijdag in Duffel om samen met de verschillende gemeenten de engagementsverklaring te ondertekenen. Ook De Lijn, NMBS, administratie Wegen en Verkeer van de Vlaamse Gemeenschap, het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, nv Waterwegen en Zeekanaal * en het Verkeerscentrum bij het project betrokken.

·         Waterwegen en Zeekanaal : Je kent al deze watergebonden bedrijven in Tisselt wel: Schenker, Dhl,bouwmaterialen Clijmans, allural en consoorten….!!!!

Nu zullen die fameuze rooien, Genez, Van Brempt en die van Willebroek eens iets gaan vertonen ! Zijn er misschien verkiezingen op komst ? Wie ging nu weeral de Spa lijst trekken voor Antwerpen en wie wil er de lijst van Europa trekken ? Just ! die van hier boven.

Gaan ze na 10 jaar misere en overlast in Tisselt centrum, een ontsluiting naar de A12 forceren of naar de N16 voor de J. De Blockstraat ? Gaan ze eindelijk de CD&V van Puurs navolgen dewelke wél een ontsluiting voor de Veurtstraat realiseert langsheen de A12 ? Gaan ze obstakels aanbrengen om het vracht- en/of personenwagen sluipververkeer te weren in de Breendonkstraat, Baeckelmansstraat, J. De Blockstraat ?

Het zijn dezelfde rooien die, jaren geleden zonder dat er een ontsluiting was, de Kersdonk lieten inrichten en daarna al het logistieke verkeer door de Baeckelmansstraat en de Breendonkstraat naar de A12 lieten rijden. Meer dan 1000 30 tonners per dag. Het zijn dezelfde rooien die de industrie in de J. De Blockstraat lieten uitbreiden zonder ontsluiting naar de N16. Het zijn dezelfde rooien die een betoncentrale lieten van startgaan, 15 jaar geleden, en dan zich zelf verslikten in het overmatig en lawaaierig vrachtvervoer. Het zijn diezelfde rooien die wél een luxeboulevard willen realiseren door de marollen van Willebroek.

Die rooie paljassen allemaal !

*******************************************************************

21/01/2009

Hier het bewijs van ONKUNDE en ONWIL in het fameuze Willebroekse beleid. Wat SPA Willebroek jarenlang heeft verklaard, wegens 'onmogelijk' en wegens 'de hogere overheid', dat KAN WEL door CD&V van PUURS ! De Veurtstraat in Breendonk en verderop de Meerstraat richting Londerzeel waar een 50 tal vrachtwagens per dag passeren, 26 maal minder dan in Tisselt, daar kan de gemeente een parallelweg afdwingen, langsheen de A12 ,bij deze zelfde 'hogere overheid' ! Hoe durven de verantwoordelijken voor deze laakbare toestand in Willebroek en Tisselt hun gezicht nog te tonen ! Als men dan tenminste TOCH AL IETS zou doen om doorgaand vracht- en personenverkeer te verhinderen of te beperken in de Baeckelmansstraat en Breendonkstraat, van en naar de A12 ! Onbeschrijfelijke lakse houding!

Willebroek investeert waarschijnlijk liever in 'kiekens' die geen eieren leggen , maar wel hun achterban uitmaken, dan in duurzame en voouitziende ontwikkelingen. Doe zoals Puurs voor Breendonk heeft gedaan, en nog doet ,in tegenstelling waar Willebroek NIETS doet voor Tisselt , integendeel, de gemeenschap hier nog meer en meer afbreken, belasten en discrimineren..

-

Publi nieuws 20/1/2009

A12

 

*************************************************

20/01/2009

En wat doet men in Willebroek voor Tisselt ? MEER dan 1000 30 tonners per dag door het centrum en door de woonstraat Baeckelmansstraat, Breendonkstraat laten rijden, IN PLAATS VAN ONMIDDELLIJK EEN ONTSLUITINGSWEG AAN TE LEGGEN. Deze miserie duurt hier nu al meer dan 10 jaar en SPA (Socialistische Pesterijen & Andere streken) blijven er gewoon hun voeten aanvegen tot......dat ze waarschijnlijk in 'shock' hier een dodelijk ongeval zullen meemaken.

Elke dag 14 ongevallen met kinderen

 

BRUSSEL - Jaarlijks zijn bijna 5.000 kinderen, jonger dan 15 jaar, het slachtoffer van een verkeersongeval. Dat betekent dat er elke dag 14 ongevallen met kinderen zijn. Dat blijkt uit een studie van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid in opdracht van staatssecretaris Etienne Schouppe (CD&V).

Uit de cijfers van het BIVV blijkt dat voetgangers erg kwetsbaar zijn, zelfs op het zebrapad. Eén ongeval op de drie met voetgangers gebeurt op een zebrapad. In 2007 telde het BIVV 4.746 voetgangers als slachtoffer van een verkeersongeval, 103 van hen kwamen om. Volgens de kranten bevestigt een telling van de federale politie de trend, met ongeveer evenveel doden en zwaargewonden als in 2007.

Dat schrijven Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.

**********************************************

12/01/2009

 

Tisselt :De fameuze ontsluitingsweg in Tisselt op woensdag 7 mei 2008 ?

Vandaag artikel in 'Het laatste Nieuws' .  

Willebroek. 'Allez hoe kan da na....welle zen toch veu de vorroeuit....

Zo gezegd voldoende 'inzet' om ministers en provinciebestuur te overtuigen om alternatieven te zoeken voor de TOTALE ONTSLUTING VAN TISSELT CENTRUM om sluip- en/of sluikverkeer te weren. Het enige wat er gebeurt: Tisselt verder volstouwen met lege blikken dozen, logistieke bedrijven en een 'laakbaar' en 'zwaar financieel gevolg voor de inwoners. (zie vorige blogs !)

**************** Het laatste Nieuws 12/01/2009**************************

Vrachtwagens  zorgen  voor  meer milieuschade en files dan gedacht. Ze zorgen ook voor tweemaal zoveel verkeersdoden dan personenwagens. Onderzoeksbureau CE Delft meldt dat in een rapport in opdracht van milieuorganisatie Transport & Environment.
Vrachtwagens in de Europese Unie stoten volgens het onderzoek 54 procent meer broeikasgas CO2 uit in 2030, ondanks alle inspanningen om de uitstoot juist te verlagen. De trucks zorgen bovendien voor 30 procent van de files, hoewel ze slechts 3 procent van het wegverkeer uitmaken.

Schade
Wat betreft de veiligheid, ontdekten de onderzoekers dat vrachtwagens per kilometer de oorzaak zijn van tweemaal zoveel verkeersdoden dan personenwagens. De truckers hoeven volgens de studie nauwelijks te betalen voor de schade. De sector betaalt in de EU jaarlijks 50 miljard euro aan accijns en belastingen, wat hooguit de kosten van de wegen en andere infrastructuur dekt.
Kosten zoals luchtvervuiling, files, lawaai of ongelukken komen voor rekening van andere belastingbetalers.

***********************************************************

En u Willebroekenaar betaalt hiervoor 8,50 % extra belastingen bovenop uw federale belastingen, DE HOOGSTE belastingen in België op 5 steden en/of gemeenten na. En Tisseltenaar, u mag nog eens extra opdraven voor de milieuvervuiling, het gevaar, de drukte en overlast waar men zich in Willebroek centrum zoveel mogelijk tracht van te ontdoen. Verder houden ze geen enkele rekening met uw verzuchtingen zoals rondvragen, of een rondpunt ter hoogte van de oude spoorbaan in de Baeckelmansstraat, of hoogtebegenzers die vrachtwagens weren ! Of een ontsluitingsbaan op de oude spoorwegbedding in afwachting van een ontsluiting naar de A12 via Peeterstraat ?

Ter overweging: Op 8 april rond 12 h 's middags wou een Tjechische 30-tonner over de 'Blauwe brug der zuchten' rijden richting Dr Persoonslaan. MAAR onze alom aanwezige politie was paraat ! Ze ontstaken hun blauwe zwaailicht, hielden al het aanschuivend verkeer op de Mechelsesteenweg tegen en deden de vrachtwagen terugkeren naar het ronde punt in Blaasveld om vandaar naar de A12 te rijden. Kreeg deze vrachtwagen een bekeuring ? Het ging hier om één geval.

In de Baeckelmansstraat en J. De Blockstraat komen er, zelfs nu de straten opengebroken liggen elke dag nog gemiddeld 12 zware vrachtwagens door geploeterd ! Hoeveel zullen het er zijn als de verlenging van de A12 , nu nog Baeckelmansstraat genoemd, zal heropend worden einde maart ? Tijdens de 3 eerste maanden van 2008 passeerden hier in totaal nog 4500 zware vrachtwagens ondanks het verbod >3,5 ton, met eindbestemming KERSDONK in Tisselt.  Politie ?, Hoogtebegrenzers ?, Sterk vernauwende bloembakken ?, of gewoon WITTE LIJNEN op het wegdek om het doorgaand verkeer met VOLLE VAART te laten passeren ? Snelheidskontroles kunnen niet, gezien er geen enkel recht stuk straat is waarop zonder tegensprekelijke manier kan geflitst worden.

Wie is de chef van de politie ? Krijgen deze laatsten wel toelating om kontroles te doen ? Beeld u in dat je door de bedrijven op nieuwjaars- en andere recepties gevraagd wordt en men vrijft u 'te veel ijver' aan betreffende het verbaliseren van honderden zware vrachtwagens die hun handeltje dwarsboomt !

 

16/12/2008

Vergelijk eens WILLEBROEK KEERBERGEN ... Arbeiders, bedienden....

FC DE KAMPIOENEN van Willebroek

Onlangs werd in het avondjournaal de welvaart index van de Vlaamse gemeenten  verkondigd waarin St Martens Latem en Nijlen als hoogste, respectievelijk laagste referentie werden aangehaald.

Hieronder de web-link om zelf eens te controleren hoe goed de WILLEBROEKSE SOCIALISTISCHE KAMPIOENEN het er vanaf brengen vergeleken over HEEL BELGIË.

Welke Tisseltse (Willebroekse) inwoner nu nog voor SP.a stemt of voor nen boer  die weet dan van zichzelf ook wel welke onnozelaar, clown of ezel hij of zij wel is!

http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/arbeidsmarkt_levensomstandigheden/Fiscale_inkomens_-_per_gemeente_-_2008.jsp

Plaats in de rangorde van 592 gemeenten

-Aantal inwoners                                           :           489  boven het gemiddelde (*)

 -Aanslag van de gemeentelijke belastingen :          508  de zwaartste van het land ! (**)

-Gemiddeld inkomen per belast.aangifte     :           331  inkomsten van de inwoners zijn de

                                                                                           mediaan (***)

-Gemiddeld inkomen per inwoner                :           349  Iets beneden de mediaan

-Totale belasting inkomen v/d gemeente     :           483  tot de hoogste van het land !

-Totaal aangiften belastingen 30/6              :           491  mee tot grootste aantal v/h land (4*)

(*)

 

Of hoe dramatisch een jarenlang socialistisch gemeentebestuur een leefgemeenschap kan ruïeren en zeker kan hypothekeren. Zelfs nu nog wordt ‘logistiek bedrijf’ als ‘industrie’ door de sjossen gezien dewelke welvaart moeten brengen ! U weet wel beter beste Tisseltenaar: Sluipverkeer, vrachtwagens, serviceverkeer, extra personenverkeer, voortijdig stukgereden dorpswegen en die uw veiligheid, leefbaarheid en groene ruimten beknotten. Een degelijke onsluiting kan er niet af terwijl er in Blaasveld 500.000 euro verloren rechtskosten te betalen vielen,  20 miljoen euro aan een failliet gasthuis, afgebroken verbrandingsoven, zwembad  en de hulp aan een in doodstrijd verkerende voetbalploeg die wel in een luxueus sportstadium mag sporten. De markt voor de 3de keer heraanleggen in 30 jaar tijd en de Dr Persoonslaan, een van de mooiste straten van Willebroek en finaal een luxeboulevard tussen watertoren en station voor de 90% allochtone bevolking…..aankondigen. Willebroek morgen.

(*)  23965  (**) 7.294.554 € (***) 27.691 (4*) 13.804

 

 

-----------

Iedere arbeider, bediende, loontrekker, zelfstandige of vrij beroep zou zijn aanslagbiljet in de personenbelasting eens moeten vergelijken met dat van een gelijkaardige inwoner van Keerbergen !

a. Willebroek: Opdeciemen op uw inkomen, berekend op de aan de federale staat verschuldigde belasting. 8,50 % verhoogd in 2007

a. Keerbergen: Opdeciemen op inkomen 5,5 % verlaagd in 2008

b. Willebroek: onroerende voorheffing : 1600

b. Keerbergen: onroerende voorheffing : 1580

Dus gemiddeld betaal je in Willebroek op een inkomen van 1487,36 euro netto, ongeveer 468,72 euro per jaar MEER belastingen dan in Keerbergen. OOK VAN UW KLEIN ARBEIDERS- OF BEDIENDEN- OF FACTEURSLOON.

Waarom ? Omdat Willebroek residentiëler is? Omdat het hier stiklt van de logistieke bedrijven? Omdat hier duizenden vrachtwagens per dag door het dorpcentrum in Tisselt daveren ? Dit is Willebroek <> Keerbergen

Heerst er in Keerbergen hongersnood ? Zijn daar geen mooie straten en pleinen ? Zijn daar werklozen ?

Een ZEER GROOT VERSCHIL in aanpak tussen de 2 gemeentebesturen is hiervan de oorzaak. Wereldwijd is het socialisme in terugtocht. In Willebroek blijft men maar geld verspillen in plaats van te besteden aan een degelijke ruimtelijke ordening, ontsluitingswegen, aantrekken van hogere bewonersklassen en dies meer. Een betere verzorging van de ruimtelijke ordening voornamelijk in de deelgemeenten.

Bij het bezoek van Minister Kathleen van Brempt werd aangehaald dat de KERSDONK een uitweg naar de A12 verdient. Basta, meer wordt er niet gedaan! Nochtans had deze minister (SPA) steeds geopperd "eerst de bedrijvensites en de ontsluiting regelen, daarna bedrijven aantrekken" De SPA van Willebroek heeft het juist andersom gedaan: eerst industrie aantrekken met werkvolk dat voor hen zal stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen en daarna: FOERT aan de deelgemeenten, dat die maar  verdrinken in duizenden vrachtwagens per dag en meer dan 6000 personenwagens woon- werkverkeer;

 

1. Gemeentebestuur van WILLEBROEK noemt zich dynamisch, modern, eigentijds, bekwaam.
1. Gemeentebestuur van KEERBERGEN blijft eenvoudig maar werkt.

 

2. Gemeentebestuur van Willebroek bestaat uit 9 socialisten en 6 CD&V 9 plus een hoop overlopers.

2. Gemeentebestuur bestaat uit 9 open VLD 6 CD&V en 1 Spa

 

3. Willebroek heeft volgens telling 1.027 buitenlanders waarvan de meesten 178 Marokanen en 145 Turken. Andere 'pseudo nieuwe Belgen of asielzoekers' komen uit 71 verschillende landen. (Dat was de instroom van 2007, in werkelijkheid is 12 tot 20 % van vreemde origine)

3 Keerbergen heeft 876 vreemdelingen waarvan 526 Nederrlanders. De anderen komen uit 52 landen. (Geen marokanen, geen Turken, wel Amerikanen, Canadezen, Grieken etc.)

 

4. Willebroek telt 23000 inwoners

4. Keerbergen telt 12571 inwoners

 

5. Willebroek is vergeven van de industrie en breidt dat nog meer uit.

5. Keerbergen heeft geen industrie en weigert industriele vestigingen.

 

6. Willebroek heeft ong. 1610 werklozen (???? ...)

6. Keerbergen heeft 51 werklozen.

 

Een vermaard professor economist aan de KUL vertelde ons vroeger: steel met je ogen en oren bij diegenen waar je je kunt aan optrekken. Knoop in je hersens wat je elders ziet dat beter is. Leer uit fouten....'Bestoef' u zelve niet want dat werkt "au contraire"

 

04/12/2008

Provinciegouverneur op bezoek....

We lezen in een lokaal nieuwsbladje dat de HELE GEMEENTERAAD enorm opgezet was met het bezoek van de nieuwe provinciegouverneur. EN dat men zelfs gesproken heeft over een ONTSLUITING van de KERSDONK !

Zielig, ER KOMT, (de goedkeuring is reeds verleend door deze fantastische gemeenteraad, inclusief de 'overlopers van WA naar NVA) EEN DERDE LOGISTIEKBEDRIJF BIJ op de Kersdonk. Dit betekent dat er per dag nog eens een 300 tal zware vrachtwagens extra + bijhorend personenwagens door het dorpscentrum van Tisselt zullen daveren. Alhoewel gemeentelijke personeelsleden  het houden bij 'omgeving Tisselt brug' is geen centrum.....'

Heeft dat gemeentebestuur dat zich zogezegd zorgen maakt over de veiligheid  van zijn inwoners, ook aan gouverneur Berckx uitleg verschaft dat ze NIETS doen   tijdens de saneringswerken in de Baeckelmansstraat en de J. De Blockstraat, om het doorgaand vracht- en sluipverkeer te weren of te verhinderen. Dat ze GEEN vernauwingen willen aanbrengen, geen hoogtebegrenzers voor vrachtwagens geen verkeersplateau's, geen rondpunt aan de oude spoorbaan om 'cowboys' van vrachtwagens terug te sturen naar de A12 ? Hebben ze er ook op gewezen dat tijdens deze werken er nog steeds 'fanatieke coboys' met hun vrachtwagens door de opengebroken straat ploeteren en dat de politie in Tisselt 'onzichtbaar' is gemaakt door een toverformule? Heeft Gouverneur Berckx voorheen al eens geen enquete ontvangen van verontrustte inwoners uit de Breendonkstraat en J. De Blockstraat ?

Allemaal den bak in....

 

 

M.A. as temporary replacing Els abroad

 

31/10/2008

Waarom wij graag in Willebroek wonen... Why living in Willebroek ?

Hoezeer is een burgemeester begaan met zijn inwoners ?

De ene blijkbaar veel meer dan de andere !

Waarom treft de ene burgemeester maatregelen tegen het zwaar vrachtverkeer of het doorgaand verkeer door een dorpskern ? In Puurs legt men een rotonde aan om alle vrachtverkeer TE ONRADEN om door Ruisbroek dorp te rijden.

In Tisselt  (Willebroek) WEIGERT men alle medewerking om de Baeckelmansstraat vrij te houden van alle vracht- en doorgaand verkeer. Men weigert een rond punt aan de oude spoorbaan, men weigert straatversmallingen, kortom 'De bedrijven moeten altijd bereikbaar zijn' zegt de burgemeester  ingeval de Brielenbrug defekt zou raken...... Bijgevolg blijft het sluipverkeer hier alert aanwezig.

DAT IS HET VERSCHIL in de houding van burgemeesters die begaan zijn met hun  mede bewoners.

1. Hieronder kan je lezen dat de GEMEENTE WILLEBROEK eigenaar is van de oude spoorwegbeddig 'Leireken'. Had men hier een onstluitingsbaan aangelegd VOOR DAT Schenker en DHL hier een terrein zouden inrichten, dan had  TISSELT NOOIT ENIGE OVERLAST GEHAD VAN DUIZENDEN VRACHTWAGENS PER DAG DOOR DE DORPSKERN. Het werfverkeer, het logistieke verkeer, zou achter Schenker via deze baan, kruisen met de Beekstraat en doorlopen tot aan de N16. Voorlopig zou het verkeer dan nog via de Breendonkstraat naar de A12 kunnen rijden.

Op het gemeentehuis vertelt men zelfs dat de omgeving van  de Brielenbrug GEEN DORPSCENTRUM IS ! De kerk en het kerkplein liggen er wel pal tegenaan ! Waar is dan het dorpscentrum ? Is dat niet zoals in Klein-Willebroek, of Blaasveld, of Heindonk, het plein voor de kerk ?

2. In de verklaringen van Aquafin staat verder te lezen dat er GEEN DOORGAAND verkeer toegelaten is. Elk ETMAAL ploeteren gemiddeld een 5 tal zware 30 tonners, door de opengebroken Baeckelmansstraat van de A12 naar de BRIELEN (Westdijk) Portugezen, Duitsers, maar ook Belgen....Wat gaat dat zijn eens de 'nieuwe autostrade Baeckelmansstraat' geasfalteerd is en in deze straat GEEN ENKEL OBJECT is voorzien om zwaar en doorgaand verkeer te weren ? Nochtans had de burgemeester ' beloofd ' om nog 'iets' te proberen te wijzigen....

 

3. In een lokaal blad 'PUBLI Nieuw' van Baeté uit Puurs, schrijft een zekere R.E.M, dat er ONDANKS VERBODSTEKENS aan de Vredesbrug in Willebroek TOCH NOG EEN Duitse vrachtwagen Willebroek Centrum binnen reed.

Jongens toch, zulke zever, pure mouwvegerij aan het gemeentebestuur uit wiens hand ze leven (ze mogen wekelijks de gemeentelijke berichten publiceren). Heeft deze zekere R.E.M ooit al eens een foto gepubliceerd van de honderden vrachtwagens, personenwagens en dergelijke die in Tisselt centrum in de file staan, langsheen de kanaaldijken, de Baeckelmansstraat, de Hoogstraat en de Beekstraat wanneer de Brielenbrug open is ? Heeft dit parvenu ooit al eens één foto gepubliceerd van de fietsers, de schoolgaande kinderen en de voetgangers  in de warboel tussen deze honderden vracht- en personenwagens, wanneer de brug terug opengaat ?

Heeft deze persoon al eens één foto gepubliceerd van de zware 30-tonners die door een opengebroken straat ploeteren en minstens 3 verbodstekens en barelen negeren ? 

Er zijn reporters en er zijn zeveraars !

 

Voor de opvang van de lozingspunten ter hoogte van de Beekstraat wordt de collector voorzien langs de oude spoorwegbaan welke in eigendom is van de gemeente. Ter hoogte van de Roterijstraat wordt de collector aangelegd door het akkerland naar de Beekstraat toe. De collector komt in de Beekstraat toe ter hoogte van de Bosbeek.

http://www.aquafin.be/content/documents/20683A/doc1/20683...

 

Fase 7 en 8: in uitvoering

De riolering in de Baeckelmansstraat, tussen de Oude Spoorbaan en de J. De Blockstraat werd volledig geplaatst. De aannemer is nu gestart met de aanleg van de collector in de J. De Blockstraat en is hij bezig met het plaatsen van de boordstenen in de Baeckelmansstraat.Momenteel zit hij ter hoogte van huisnummer 81.

Door de werken is er hinder te verwachten voor de omwonenden. Dit betekent dat  de toegang tot de woningen beperkt zal zijn en dat er geen doorgaand verkeer is toegelaten.

http://www.aquafin.be/content/documents/20683A/doc2/20683...

 
In het krantenartikel van de Standaard staat duidelijk dat de burgemeester van Puurs 
EFFECTIEVE MAATREGELEN NEEMT OM ZWAAR VERKEER TE WEREN.
Wat doet deze van Willebroek ? Wat doet zijn 'eerste minister, EN verantwoordelijke
voor verkeer in Willebroek'  (appena può leggere o scrivere ~ barely read or write), wat doet de CD&V
van Willebroek ? Als een hondje aan de leiband lopen van de SPA
Hier bestaat maar één woord voor ....

 

 

M.A  releave each other place of Els, taking abroad

 

The Socialist municipal of Willebroek promised tax reduction. The reverse is true. Taxes increased again in Willebroek : 8,50 % in addition to the usual average tax of 45%. Willebroek is among the twenty highest taxpayers in Belgium. Willebroek belongs to the 10 least efficienst municipalities of Belgium. Unauthorized urbanization and unauthorized land use. Thousands of trucks in the village center of Tisselt, between pedestrians, cyclists and schoolchildren. And already more than 10 years ! Unbelievably ! (In America is the Democratic Party about the image of socialism in Belgium but they are not so greedy and have more respect for personal commitment)

http://www.globalpropertyguide.com/Europe/Belgium/Living-There

Especially in English for my colleagues in Montreal and Washington See you soon on November 14. Els

 

In "De Standaard" van 31/11/2008 verscheen volgend artikel:

BELAST

En aangezien SP.A in hun luxueuze verkiezingsfolder zich pretenteerden als "belastingsvriendelijke" gemeente, plakken we hieronder HUN realiteit:

BEL02

Bij nazicht via diverse fiscale bronnen bemerken we nog meer exuberante verschillen !

In Kontich zijn er 8000 belastingsaangiften, in Willebroek 6400 ! d.i. 25 % minder belastingbetalers. Daarom dat Willebroek hogere lasten aanrekent. Maar als Willebroek opteerde voor een Kontichse samenleving, dan waren de tarieven hier ook minder, maar dan had 'DE PARTEI" nartuurlijk veel minder kiezers en er zouden vele van deze "PARTEI" geen gemeenteraad postjes meer hebben !

In Kontich is slechts 15 % industrie gevestigd versus Willebroek, en nochtans ligt Kontich even centraal !

In Willebroek betaalt men 3,50 % MEER op zijn beroepsinkomsten dan in Kontich en op zijn grondlasten, en op zijn extra legaal pensioen en op.... enz..

In Willebroek zijn er 6400 belastingbetalers (zie vorige blogs) in Kontich 8000 dit is een verschil van 11,38%  In Kontich levert 39,60 % van de bevolking, de financiële middelen om 20200 inwoners in het levensonderhoud te laten voorzien, In Willebroek levert MAAR 28,44 % dezelfde middelen voor 22500 inwoners. Hier is er dus een massaal potentieel dat 'heel sociaal' van zijn medemens profiteert !

Besluit:
-Ondanks kleinere bevolking, minder industrie en lagere gemeentelijke opdeciemen kan Kontich een residentieel en verzorgde gemeente genoemd worden, waar het goed is te wonen.
-Ondanks een schandalige en overdadige inplanting van industrie, een groter aantal inwoners, veel hogere gemeentelijke belastingen, ligt Willebroek en zeker de deelgemeenten, er verwaarloosd en catastrofaal bij en blijft deze negatieve spiraal zich nog meer en meer ontwikkelen. Zich verschuilen achter 'erfenissen' uit het verleden gaat helemaal niet op want 80 jaar geleden woonden er in Kontich niet meer of minder boeren dan in Willebroek ! Dus gewoon het beleidsprofiel heeft alles ontwricht.

BELWIL

 

 

Opdeciem willebroek

 

En om af te sluiten nog een extraatje, dat evenwel niets met politiek te maken heeft, maar wel de 'sportieve sfeer' situeert om te kaderen in de rubriek "Willebroek lacht":

Aan de brug van Willebroek , stond groten deels dwars over het fietspad een fietser in vol ornaat, met helm, coureursbril, coureurstruitje en dito schoenen, zijn computertje te monteren op zijn fietsstuur. Aankomende fietsers hadden veel moeite om deze kleurrijke figuur te passeren en opperden  stilletjes " en midden op het fietspad..." Het kleurijke figuurtje van 1,65 meter groot en rond de 55 jaar oud, verhief zijn scherp en hoog stemmetje " ik ben gevalle hé madame, merci veu de opmerking, klootzak, komt da hie es zeggen....'.en dan nogal tegen een dametje van 36 jaar die niet over dergelijke onderdelen beschikt !

Had dat ventje, die waarschijnlijk met zijn gezicht tegen de grond was gepletst nadat hij van de boordsteen was gegleden,  zijn herstelling aan zijn fiets naast het fietspad gedaan ! Ne mens zou er nog compassie mee hebben gehad.

De passerende fietsers konden hun schaterlach niet bedwingen, maar leverden verder geen commentaar. Toen ze een 50 meter verder waren zagen ze dit zielig ventje zijn rechterbeen over het zadel werpen en met een galante zwier over zijn fiets tuimelen en een tweede keer met zijn snoet in het gras belanden.

"t kan verkeren zei Bredero, en kuste 't gat van zijn varken' en gaf hiermee zijn toestemming om dit te publiceren in "WILLEBROEK LACHT"

 

SOLIDARTITEIT VAN BLAASVELD MET TISSELT : In Blaasveld tegenover de kerk komen er ook 10 vrachtwagens per dag..... Sorry mensen, in Tisselt 1500 !

http://www.willebroek.be/documents/1373_NDL.pdf
 VRACHTWAGENS BLAASVELD
 Vanuit Blaasveld wordt melding gemaakt van vrachtwagens die met een hoge frequentie, vermoedelijk
 komende van site Denaeyer, richting Mechelen rijden.
 Door de omleiding Mechelsesteenweg volgen deze vrachtwagens mee het alternatieve traject.
 Aanvankelijk was dat : dorpstraat,kasteelstraat, bezelaerstraat, nu is dat ten bergstraat.
 Waar komen ze vandaan ? waar rijden ze naartoe ? is er geen enkel alternatief om deze
 vrachtwagens uit het centrum van Blaasveld te houden?

 

Gemeentelijke informatie

http://www.statbel.fgov.be/verkiezingen2006/downloads/com_gem_12040_nl.doc.pdf   

Willebroek in cijfers   Aantal Belgische kiezers 17.651


http://www.binnenland.vlaanderen.be/statistieken/excel/samenst%20bevolking.xls   Gezinnen

http://www.willebroek.be/documents/1104_NDL.pdf

Beleidsplan 2007-2012 en wat er nog niet is van terechtgekomen....

 

 

 

 

 

 

 

12/06/2008

We lezen 12/07/2005

Werd de toenmalig 'schepen van verkeer' spijtig genoeg vervangen ? 

Freddy maakte ook een ‘mobiscan' voor de deelgemeente Tisselt. Die studie brengt er het woon-werkverkeer en de goederentransporten in kaart. De 14 deelnemende Tisseltse bedrijven tellen samen 683 werknemers die uit 164 verschillende gemeenten komen. Slechts 16 procent van de werknemers komt uit Willebroek zelf. De auto is goed voor 87 procent van het woon-werkverkeer. 10 procent van de werknemers neemt de fiets of de bromfiets. Slechts 2 procent gebruikt het openbaar vervoer.

De Lijn zou langs de bedrijventerreinen moeten rijden. Ook fietsen van en naar het werk moet gepromoot worden. Er rijden dagelijks 1.360 vrachtwagens door Tisselt. Als ook DHL er actief zal zijn, zullen er bijna 1500 vrachtwagens langs Tisselt rijden. Dat zijn twee vrachtwagens per uur die over de Brielenbrug rijden. Er moet dus dringend werk gemaakt worden van een rechtstreekse ontsluiting naar de A12 en de N16.

Overgenomen uit de website van de toenmalige , tijdelijk schepen van verkeer in Willebroek. Dit bevestigt eens te meer dat er op deze website geen leugens vertelt worden.

www.freddyverhaegen.be

 

11/06/2008

de TOP TIEN van Willebroek

Dat de gemeente WILLEBROEK de hoogste toppen scheert binnen VLAANDEREN is reeds lange tijd geweten !

Maar WELKE TOPPEN !

Alhoewel a-politiek en volledig afstandelijk,  moeten we TOCH WEER de gevolgen van dit rampzalig gemeentebestuur ervaren.

Voor de ZOVEELSTE KEER !

Zie hieronder de aankondiging van verhoging gemeentelijke belastingen (opdeciemen)

Rond de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 hebben we reeds gewezen op de 'politieke' chantage. Eerst de belastingen verlagen en nadien, zonder veel commentaar terug verhogen. VOLKSVERLAKKERIJ van de ergste soort en kenmerkend voor SPA en hun aanhangwagentje van ja-knikkers (CD&V+NVA).

TOPPERS:

-Willebroek bij de 19 zwaarste gemeentebelastingen van Vlaanderen.

-Volgens ITENERA bij de 10 minst efficiëntste gemeenten van Vlaanderen.

-Willebroek staat op de 279 ste plaats van de 307 Vlaamse gemeenten als ‘woonvriendelijk gebied’!  DAT IS BIJ DE 29 LAATSTEN op  307 Vlaamse gemeenten !!!

-Willebroek met 1300  40 tonners per dag op het Kerkplein in Tisselt

-Willebroek met een sinds jaren afgekeurde AFVALVERBRANDINGSOVEN  en vele FAILLIETE instellingen ..... je kent ze wel ! ofwel zijn ze afgebroken, ofwel zijn ze overgenomen ofwel worden ze onder een ander beheer uitgebaat....MAAR die u als inwoner met zware belastingen op uw loon heeft bekostigd.

Voorbeeld:

Wonen in Aartselaar in plaats van in Willebroek: dan betaalde een modaal gezin, elk jaar 409 euro minimum MINDER BELASTINGEN en men woonde  in een mooie groene en verzorgde gemeente !!!!

Opdeciem willebroek

14/05/2008

Omleiding Tisselt - Heaven of peace"

 

Ik ben er mij van bewust dat kritiek leveren via deze website geen oplossing zal brengen.

Waarschijnlijk integendeel: de politieke  verantwoordelijken voor deze absurde, bizarre en onverantwoorde toestand binnen het Willebroeks beleid, schijnen er nog meer plezier aan te beleven omdat er "geburen" of "inwoners" zijn die elke dag deze miserie moeten ondergaan terwijl zijzelf in het rustigste gedeelte van de gemeente wonen en zich niet eens bewust zijn van deze schandalige overlast in de deelgemeenten.

Reeds in 1996 had men een onsluiting moeten voorzien voor de J. De Blockstraat en in 2001 voor de Kersdonk! Terwijl er in de vorige gemeenteraden honderden miljoenen oude Belgische franken verkwanselt werden, had men er beter aan gedaan om de wegeninfrastructuur degelijk aan te passen. Zoals trouwens in al onze buurtgemeenten.

Maar ja, daar hadden ze dan ook geen verbandingsoven, of met tribunes omringd voetbalveld, of een zwembad dat moest afgebroken worden, of een kliniek die failliet ging of borgstellingen voor sportinfrastructuren of even groot aantal asielzoekers en ocmw-klanten.

In Willebroek Centrum, waar trouwens OVERAL 30/h is ingevoerd, daar kan men dan nog nieuwe asfalt aanbrengen en plannen maken voor een luxe boulevard.

Rood zorgt voor zijn rode kiezers, terwijl zogenaamde vernieuwers, politieke overlopers worden, die blijkbaar  ook alleen maar in hun eigen postjes geïnteresseerd zijn.

Neem nu Blaasveld: alle klinkerbestrating wordt opgeruimd en vervangen door asfalt en verder wordt deze deelgemeente verkeersluw gemaakt.

Neem nu Tisselt: Nog steeds geen enkel onderzoek of voorstel om een degelijke ontsluitingsweg voor de J. De Blockstraat of de Kersdonk. Nog steeds geen politiecontroles op het onverantwoord rijgedrag van crapuleuze vrachtwagenbestuurders. Gevolg : per dag meer dan 1300 40 tonners dwars door het dorpcentrum.

Terwijl er omleiding is voorzien voor alle vrachtverkeer voor Apparec, Indaver, Hoebeek, via de Baeckelmansstraat naar het centrum van het dorp, in afwachting van de werken van Aquafin, komen deze vrachtwagens met RAMMELENDE EN DAVERENDE CONTAINERS OVER DE STUK GEREDEN EN VERZAKTE BETONPLATEN door het centrum van Tisselt gedaverd. Rode lichten tellen niet, snelheid is bijzaak...

Weten jullie wel dat de HELFT van Vlaanderens afvalpapier en afgedankte huishoudapparaten door het centrum van Tisselt passeert ? Hier moet je nogal een brein voor hebben om dat toe te laten. En 'zoiets' moet dan een gemeente besturen! en dat durft zich nog 'verkozenen van het volk' te noemen. 

Ondanks deze afsluiting komen er nog steeds vrachtwagens door die van de A12 naar de Kersdonk rijden !

PLAATS BORDEN MET MAX. 30/H en doe controles. Als dat noodzakelijk is in de Van Landeghemstraat, dan is het extreem dringend in de Baeckelmansstraat. Of hebben jullie daar geen kiezers ? Of kiezers die je liever in de deelgemeente "Heaven of peace" gelogeerd ziet ?

Een vrachtwagenchauffeur van een bedrijf in de J. Blockstraat, heeft persoonlijk de "omleggingsbarelen" aan de J. De Blockstraat opzij geschoven terwijl hij tegen 'bepaalde' aanwezigen zei "zoalank ek aan Apparec nog deur kan kunne ze me kl... kussen..." Of die toehoorders deze woorden wel verstonden blijft een open vraag....

P. M.

18/03/2008

GEMEENTEBESTUUR DOET AAN VOLKSVERLAKKERIJ

GEMEENTEBESTUUR WILLEBROEK DOET AAN VOLKSVERLAKKERIJ !

2 jaar geleden verklaarde de Willebroekse burgemeester in Tisselt dat deindustriële vestigingen  IEDEREEN ten goede kwam” !

Hij wist echter veel beter ! Dat was de mensen een rad voor de ogen draaien.

Meer dan 1200 30- en 40 tonners per dag euthaniseren de leefbaarheid.

Er werd al eerder in deze blog een baten-lasten analyse opgemaakt.

Wie had er voordeel aan deze vestigingen ? In eerste instantie de verkoper van het terrein, ten tweede de investeerder en bouwheer van de bedrijfsgebouwen, ten derde de bedrijven zelf en ten vierde heel waarschijnlijk een fameuze 'windbuil' uit Mechelen om deze zaak in een recordpoging te doen realiseren.

Wie ondergaat het nadeel van heel deze operatie :

In de eerste plaats de lokale bevolking en in de tweede plaats de gemeente Willebroek zelf !

Natuurlijk niet hun politieke partij en hun aanhangwagentje, want hier dacht het voorgaand gemeentebestuur uitsluitend werkvolk aan te trekken om meer kiezers te bekomen. In onze buurgemeenten, zonder industrie is de werkloosheid zelfs nog lager dan in Willebroek!

In Tisselt kennen we de nadelen al veel langer :  stuk gereden wegen, weinig of zeer laattijdige herstellingen en eens de herstelling is gebeurd, mogen de vrachtwagens weer alles stuk rijden ! (zie hernieuwd stuk Baeckelmansstraat vandaag)

En wat nadien als heel de Baeckelmansstraat en J. De Blockstraat hersteld zijn en de Brielenbrug is defect of in onderhoud ?  

Juist, hier kan het verhaal dan opnieuw beginnen want na 10 jaar is er zelfs nog geen voorstel gedaan voor een ontsluitingweg.  EN beste inwoner van Willebroek en deelgemeenten, op uw eigen kosten, als een van de zwaarste belastingbetalers in Vlaanderen .

MAAK VERDOMD WERK VAN EEN ONTSLUITING VOOR DE J.DE BLOCKSTRAAT EN DE KERSDONK OPDAT TISSELT CENTRUM VOLLEDIG VERKEERSLUW WORDT !   

"Willebroek behoort inderdaad tot de 10 minst efficiëntste gemeenten van Vlaanderen" cfr. Itenera

 

Zie artikel krant “De Standaard”  www.standaard.be

VRACHT

19/09/2007

Beleidsplan voor Willebroek, RIJKELIJK laat ! Maar beter laat dan nooit.

In de editie van 'Publi nieuws 19/09/2007' wordt een innoverend beleidsplan aangekondigd waarin u als inwoner uw grieven en wensen kan uiten.Hierover kan men zich alleen positief beamen, MAAR er is meer ! Hieruit blijkt dus duidelijk dat het huidige gemeentebestuur zich bewust is geworden van de schrijnende situatie over onder andere de ruimtelijke ordening en dienstverlening binnen Willebroek en zijn ‘achtergestelde, aan belasting onderworpen satellieten’, Tisselt, Blaasveld, Heindonk.  Eerst oomke en dan zijn kindjes’ ?  Zie tekstkadertje links in de blog “DE 10 MEEST INEFFICIÊNTSTE GEMEENTEN VAN VLAANDEREN, waaronder Willebroek !”  http://www.itinerainstitute.org/nl/ We leiden hieruit ook af dat er in de voorgaande legislaturen geen rekening werd gehouden met de deelgemeenten. Dit beleidsplan zou dan een stap in de goede richting zijn. Alhoewel dit beleidsplan slechts in december 2007 zal voorgelegd worden om als kader te dienen tot de volgende verkiezingen in 2012. De volgende legislatuur loopt dan tot in 2018 !  Dus binnen 11 jaar zal er hopelijk iets gerealiseerd zijn ! Terwijl Heindonk als groene gemeente verder mag en Blaasveld als ‘residentiële’ voorstad (!) moet Tisselt het ‘verloederde’ industriegebied voor Willebroek worden zoals Willebroek Noord. (Hoe liggen de straten er in Tisselt bij ?, In de J. De Blockstraat zijn zelfs nog geen voetpaden, laat staan dat er riolering is) Verloederde gebouwen en pleinen (hoek De Blockstraat en Baeckelmansstraat – aan beide zijden, Oostdijk etc. )Voor Tisselt verschuilt men zich achter het mom van ‘Aquafin’, alhoewel deze werken reeds voorzien waren in 2000, werden ze steeds uit- en afgesteld. (door wie en waarom ?) Deze zouden aanbesteed worden in december 2007 en uitgevoerd worden vanaf augustus 2008, te beginnen in de Breendonkstraat. Baeckelmansstraat zou slechts tegen 2009 aan de beurt komen. Nochtans staan deze werken al voorzien op de website van de gemeente Willebroek in december 2007 ! Wij horen nu al van de bewoners indien er vóór 2012 niets is veranderd aan de situatie van de deelgemeenten Tisselt (vrachtverkeer edg) Blaasveld en Heindonk, de politieke situatie in Willebroek drastisch zal veranderen. Er is eveneens veel solidariteit vanuit Willebroek zelf. Hetgeen hier is gebeurd was en is nog steeds onverantwoord ! Alhoewel de auteur van deze tekst zich volledig distantieert van de elke politieke gezindheid, blijft hij begaan met de leefbaarheid voor de bewoners, de waarde van uw onroerend goed,  de ruimtelijke ordening en de aandacht aan de deelgemeenten. In bedoelde tekst van ‘Publi nieuws’ staan over Tisselt slechts 2 lijntjes en dit in een katern van 4 bladzijden ! : ‘Buffering tussen woongebieden en industriezones in Tisselt. Vrachtverkeer wordt uit de woongebieden geweerd’ -         Het centrale punt in Tisselt, het kerkplein, is omgevormd tot een verkeersplateau waar dagelijks tot 1250 vrachtwagens en rond de 6000 andere voertuigen manoeuvreren !-         Alhoewel de Baeckelmansstraat een gemeentelijke weg is, wordt deze als ontsluitingsweg voor industriezones aangewend ! Honderden vrachtwagens per dag en enkele duizenden andere voertuigen gebruiken deze woonstraat als ontsluitingsbaan en sluikverkeer  (In tegenstelling tot Breendonkstraat en Dendermondsesteenweg, dewelke provinciale wegen zijn en die helemeel of grotendeels voor alle vrachtverkeer verboden zijn !)-        Wegens het bochtige parcours van de Baeckelmansstraat kunnen hier geen snelheidscontroles worden gehouden.-        In een interview van ‘Gazet Van Antwerpen’ wordt aangehaald dat praktisch heel Tisselt nog “zoekzone” voor toekomstige industrie is. En vandaag zijn er nog geen degelijke ontsluitingswegen ! We vallen in herhaling :-         Wat indien de Brielenbrug in onderhoud of defekt is ? Waarlangs dienen dan deze 1250 vrachtwagens en 6000 andere voertuigen te rijden ? (Peeterstraat ? Wolvenweg ? Bessemstraat, Steenweg op Willebroek ?)-         Wat ALS Aquafin OOIT de Baeckelmansstraat en de J. De Blockstraat openlegt EN de Brielenbrug is defekt..... (brainstormen en freewheelen is dan rijkelijk te laat....)-         Wat als men de Oostdijk dient te vernieuwen die naar de ontsluitingswag naar de N16 leidt ?Bewoners van de Baeckelmansstraat en Breendonkstraat, bereidt u voor op een kopie van de brief van het gemeentebestuur dd 26 november 2004 waarin deze keer geen 150 vrachtwagens worden aangekondigd maar 6 à 7000 voertuigen per dag waaronder 1250 20-tonners, en dit gedurende MAANDEN ! In deze beleidsverklaring zou nu reeds duidelijk moeten vermeld staan dat:-         er een oplossing gezocht wordt op korte termijn voor de ontsluiting van de industriezone in de J. De Blockstraat naar de N16 oa. via de oude spoorbaan of de Westdijk.-         er een oplossing in de maak is of gezocht wordt op korte termijn voor de ontsluiting van de Kersdonk naar de A12-         er bewarende maatregelen zullen genomen worden in afwachting van deze realisaties om alle overlast in de kiem te smoren en deze straten volledig verkeersluw en vrachtverkeer vrij te maken.   WIJ VRAGEN SOLIDARITEIT AAN ALLE BEWONERS VAN WILLEBROEK, TISSELT, BLAASVELD EN HEINDONK, zelfs als je er nu niet rechtstreeks bij betrokken bent, want morgen kan u zelf voor een probleem staan: EIS een korte termijnoplossing voor alle hedendaagse overlast !