Bedrijven zoeken mee naar oplossingen om de impact van het verkeer aan en rond de defecte Brielenbrug in Tisselt in goede banen te leiden. ’Voor de bedrijven gevestigd op de nabijgelegen bedrijvenzone Kersdonk is de vaste ontsluitingsroute richting A12 en N16 afgesneden. Voka wil samen met de bedrijven en de gemeente zoeken naar een oplossing, die ook aanvaardbaar is voor de nabijgelegen woonzone. Vrijdagnamiddag parten we verder’, zegt Bart De Bruyn van Voka.

Veiligheid belangrijk

Voor de Willebroekse burgemeester Eddy Bevers (N-VA) blijft veiligheid prioritair. Zondag kregen bedrijven in de onmiddellijke omgeving van Brielenbrug een omleidingsplan en op de infolijn 0800-92830 kan iedereen met vragen terecht. De Willebroekse politie bewaakt de verkeersveiligheid langs de omleidingsroute. Maandagochtend heeft Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op vraag van Willebroek ook de verkeerslichten op de A12 aan het kruispunt met de Breendonkstraat bijgesteld, om verkeer vanuit Antwerpen op de afslagstrook linksaf richting Tisselt meer tijd te geven. ‘Wie zich niet houdt aan de afgesproken 30 km/uur langs de omleiding vliegt de bon op. Vanaf donderdag zal er ook geflitst worden’, zegt burgemeester Eddy Bevers.

Hoe lang de brug nog inactief zal zijn is voorlopig niet te becijferen. ‘Deze week worden de kabels en de tegengewichten van het brugdek losgekoppeld. Dan wordt het brugdek in zijn geheel verwijderd. Als de schade meevalt, kan gestart worden met het herbevestigen van het brugdek. Het blijft dus koffiedik kijken’, zegt Guy Muësen voor W&Z.